FCC Ekologické služby, s. r. o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 0,00001 0401 5572 0882 656
Bežná likvidita III. stupeň 0,00002,603,244,350,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,80780,49300,3259-1,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000-1,29-1,11-1,090,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00000,62500,44570,29850,0000
Celkový dlh 0,0000400,00480,00480,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-1 040-1 557-2 088-2 656
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00001 0401 5572 0882 656
Čistý cash flow -1 040-517,00-531,00-524,002 656
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -640,00-37,00-51,00-44,00-48,00
Čistý zisk -640,00-437,00-531,00-1 004-48,00
Čistý zisk v minulom roku -437,00-531,00-1 004-44,00-119,00
Cudzie zdroje 0,0000-640,00-1 077-1 608-2 656
Daň z príjmov 0,0000400,00480,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 400,00480,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000400,00480,00960,000,0000
EBIT v minulom roku -37,00-51,00-44,00-44,00-119,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -640,00-37,00-51,00-44,00-48,00
EBITDA -618,000,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -618,000,00000,00000,00000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,0000-10,81-9,41-21,820,0000
Finančná páka 0,00001,631,451,301,0000
Finančné účty 0,00001 0401 5572 0882 656
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,0000-0,6154-0,6917-0,7701-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00000,61540,69170,77011,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -640,00-37,00-51,00-44,00-48,00
Krátkodobé záväzky 0,0000400,00480,00480,000,0000
Obežný majetok 0,00001 0401 5572 0882 656
Ostatné náklady na finančnú činnosť 22,0037,0051,0044,0048,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -640,00-437,00-531,00-1 004-48,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0000-0,6828-0,4930-0,6244-0,0181
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00001,00001,00001,00001,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00002,603,244,350,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00001,242,033,07-1,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00000,62500,44570,29850,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0000-0,6828-0,4930-0,6244-0,0181
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00002,603,244,350,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,00001 0401 5572 0882 656
Účtovný cash flow -1 040-517,00-531,00-524,002 656
Vlastné imanie 0,0000640,001 0771 6082 656
Všetky záväzky 0,0000400,00480,00480,000,0000
Výsledok hospodárenia -618,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -618,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -640,00-437,00-531,00-1 004-48,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -437,00-531,00-1 004-44,00-119,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -640,00-37,00-51,00-44,00-48,00
Záväzky 0,0000400,00480,00480,000,0000
Zisk pred zdanením -640,00-37,00-51,00-44,00-48,00
Zmena EBIT 17,300,72551,161,00000,4034