PAEONIA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201520122011
Aktíva 646 2551 100 1051 088 1800,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,70940,60020,73200,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,40-0,5528-1,290,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,67300,12030,34300,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,9414,1614,910,00000,0000
Celkový dlh 553 1751 027 5621 019 7700,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -223 104-40 105-88 1800,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 223 10440 10588 1800,00000,0000
Čistý cash flow 223 10440 10588 1800,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 33 518107 514102 7200,00000,0000
Čistý zisk 20 53765 24061 1070,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 65 24057 64448 3380,00000,0000
Cudzie zdroje -93 080-72 543-68 4100,00000,0000
Daň z príjmov 5 49718 40117 2340,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 18 40116 25813 6330,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 49718 40117 2340,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 400 000900 000900 0000,00000,0000
EBIT v minulom roku 107 51496 758113 6090,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 33 518107 514102 7200,00000,0000
EBITDA -152,00-4,00-1,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -152,00-4,00-1,00000,00000,0000
Finančná páka 6,9415,1615,910,00000,0000
Finančné účty 223 10440 10588 1800,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -241,00-88,00-50,000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,51300,30310,23630,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 12 067160 000100 0000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 331 518333 389257 0870,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 4,000,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 7 48423 87324 3790,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 23 87322 85651 6380,00000,0000
Náklady na predaný tovar 6,004,001,00000,00000,0000
Neobežný majetok 11 0840,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 635 1711 100 1051 088 1800,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 89,0084,0049,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 20 53765 24061 1070,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,22060,89930,89320,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,70940,60020,73200,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,4172-1,81-0,77580,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 29,811,683,620,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,85600,93410,93710,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,9414,1614,910,00000,0000
Pridaná hodnota -6,00-4,00-1,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,22060,89930,89320,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,67300,12030,34300,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -3 639-256 891-1 019 7700,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -3 639-256 891-1 019 7700,00000,0000
Služby 6,004,001,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 646 2551 100 1051 088 1800,00000,0000
Účtovný cash flow 223 10440 10588 1800,00000,0000
Úrokové krytie 4,484,504,210,00000,0000
Vlastné imanie 93 08072 54368 4100,00000,0000
Všetky záväzky 553 1751 027 5621 019 7700,00000,0000
Výsledok hospodárenia -152,00-4,00-1,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -152,00-4,00-1,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 20 53765 24061 1070,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 65 24057 64448 3380,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 26 03483 64178 3410,00000,0000
Záväzky 553 1751 027 5621 019 7700,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 4,000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 26 03483 64178 3410,00000,0000
Zmena EBIT 0,31181,110,90420,00000,0000