Dakuza s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 154 067156 155142 088157 024170 530
Bankové úvery 168,00251,00123,002 002122,00
Bežné bankové úvery 168,00251,00123,002 002122,00
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000019 634
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000996,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,482,110,79790,69830,0974
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 8,15-20,64-4,95-4,42-3,46
Celkové tržby 444 267429 172425 024447 4370,0000
Celkový dlh 137 231164 105178 023202 970238 358
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -24 694-16 526-28 548-30 083-6 583
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 24 86216 77728 67132 0856 705
Čistý cash flow 24 86216 77728 67132 0856 705
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 34 14624 95216 82235 152-11 943
Čistý zisk 24 78518 98410 01124 725-15 924
Čistý zisk v minulom roku 18 98410 01124 725-1 8463 951
Cudzie zdroje -16 8367 95035 93545 94668 824
Daň z príjmov 6 6313 5133 5226 1700,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 5133 5226 170960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 6 6313 5133 5226 1700,0000
Dlhodobé pohľadávky 12 69912 85512 55612 73112 556
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 15,8520,1523,9519,942,30
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,38431,772,111,881,82
Doba obratu aktív 126,79135,36123,19128,18146,80
Doba obratu pohľadávok 26,3031,3034,8330,3413,11
Doba obratu zásob 184,88173,75120,53163,30195,95
Doba splácania záväzkov 1 5052 1792 1812 117278,32
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 101,72122,04133,57130,42193,76
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 3922 0441 9931 8720,0000
EBIT v minulom roku 24 95216 82235 1524 3298 950
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 34 14624 95216 82235 152-11 943
EBITDA 47 09726 55132 95057 77413 290
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 47 09726 55132 95057 77413 290
Finančná páka 9,15-19,64-3,95-3,42-2,48
Finančné účty 24 86216 77728 67132 0856 705
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 44 80037 66228 09552 0368 407
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,80230,90161,081,021,32
Krátkodobé pohľadávky 19 25823 24927 62224 4312 669
Krátkodobé záväzky 123 606140 782154 062159 774225 072
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 114 320132 048140 744141 2830,0000
Krytie dlhovej služby 17,2510,8210,0213,573,01
Nákladové úroky 2 7302 4553 2894 2573 981
Nákladové úroky v minulom roku 2 4553 2894 2575 2154 999
Náklady na predaný tovar 331 687279 099269 906255 539295 167
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 29 98523 58525 78227 54431 817
Neobežný majetok 82 06092 04764 72575 454111 885
Obežný majetok 72 00764 10877 36381 57039 011
Obrat aktív 2,882,702,962,852,49
Obrat neobežného majetku 5,404,576,505,933,79
Obrat obežného majetku 6,166,575,445,4810,87
Obrat zásob 1,972,103,032,241,86
Odpisy 10 6785 81211 25816 80919 259
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 10 6785 81211 25816 80919 259
Osobné náklady 62 874114 328120 289129 5090,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 2972 2234 8555 7404 883
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00002,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 35 46324 79621 26941 5343 335
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,46-2,47-0,2795-0,56260,2318
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,121,62-1,40-12,780,2150
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,56220,80530,79620,67590,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,736,025,866,960,4364
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,781,241,261,480,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,521,181,151,316,69
Pohľadávky z obchodného styku 467,002 0432 4312 2982 111
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,67720,47391,251,4310,26
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 9,116,838,727,541,68
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,89071,051,251,291,40
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 8,15-20,64-4,95-4,42-3,46
Pridaná hodnota 111 843141 972151 088191 596128 821
Primárna platobná neschopnosť 244,8064,6357,9061,480,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,47-2,39-0,2786-0,53810,2314
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,916,185,403,5117,94
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,916,185,403,5117,94
Služby 260 516213 407202 438187 548219 974
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 154 067156 155142 088157 024170 530
Spotreba materiálu… 41 18642 10741 68640 44743 376
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 168,00251,00123,002 002122,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 443 530427 738420 994447 135423 988
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00006 6670,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 59 58152 36055 42460 29468 952
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 383 949368 711365 570386 841355 036
Účtovný cash flow 24 86216 77728 67132 0856 705
Úročený dlh 168,00251,00123,002 002122,00
Úrokové krytie 12,5110,165,118,26-3,00
Vlastné imanie 16 836-7 950-35 935-45 946-68 824
Všetky záväzky 137 231164 105178 023202 970238 358
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,0000429,00
Výsledok hospodárenia 36 41927 16221 69240 965-6 946
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 36 41927 16221 69240 965-6 946
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 24 78518 98410 01124 725-15 924
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 18 98410 01124 725-1 8463 951
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 31 41622 49713 53330 895-15 924
Zásoby 15 18811 2278 51412 32317 081
Záväzky 137 231164 105178 023202 970238 358
Záväzky z obchodného styku 114 320132 048140 744141 2830,0000
Zisk pred zdanením 31 41622 49713 53330 895-15 924
Zmena EBIT 1,371,480,47868,12-1,33
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000244,000,00000,0000977,00