HK RUŽINOV ´99 Bratislava, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 51 30558 00530 97370 494130 138
Bežná likvidita III. stupeň 2,432,271,051,823,70
Časové rozlíšenie aktív 4 1501 8810,0000202,002 508
Časové rozlíšenie pasív 0,0000600,001 3900,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,04450,0661-1,89-0,0438-0,0919
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1938-0,12960,81540,05210,3087
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,34520,63562,950,96470,3356
Celkové tržby 244 082248 173152 382126 9520,0000
Celkový dlh 13 16722 30722 09134 61332 702
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 715-9 414-11 7352 445-5 254
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 12 11513 81416 1351 9558 954
Čistý cash flow -1 699-2 32114 1811 5738 954
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 04028 766-27 427-31 359-52 261
Čistý zisk 3 04027 806-28 388-32 672-52 422
Čistý zisk v minulom roku 27 806-28 588-32 672-28 88480 604
Cudzie zdroje -38 138-35 098-7 492-35 881-97 436
Daň z príjmov 0,0000960,00961,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00961,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00961,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 189,55587,0149,84191,21378,80
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 79,01409,8412,39186,89377,25
Doba obratu aktív 618,13936,89190,21221,80383,01
Doba obratu pohľadávok 189,55587,0149,84191,21378,80
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000083,81
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 105,63289,23106,8095,0685,36
EBIT v minulom roku 28 766-27 627-31 360-27 70280 632
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 04028 766-27 427-31 359-52 261
EBITDA 7 92630 585-25 152-28 887-50 882
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 92630 585-25 152-28 887-50 882
Finančná páka 1,351,654,131,961,34
Finančné účty 12 11513 81416 1351 9558 954
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7434-0,6051-0,2419-0,5090-0,7487
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,74340,60510,24190,50900,7487
Hrubá marža -0,8441-0,7752-0,7698-0,16560,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 56230 224-25 744-29 676-51 410
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,17090,30870,56150,42860,2229
Krátkodobé finančné výpomoci 4 4004 4004 4004 4003 700
Krátkodobé pohľadávky 15 73336 3438 11560 772128 709
Krátkodobé záväzky 8 76717 90717 39130 21329 002
Krytie dlhovej služby 0,000050,980,0000-81,83-316,04
Nákladové úroky 0,00000,00000,0000353,00161,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000352,00222,0028,00
Náklady na predaný tovar 236 314214 977176 743137 025126 306
Neobežný majetok 19 3075 9676 7237 5659 249
Obežný majetok 27 84850 15724 25062 727118 381
Obrat aktív 0,59050,38961,921,650,9530
Obrat neobežného majetku 1,573,798,8415,3313,41
Obrat obežného majetku 1,090,45052,451,851,05
Odpisy 4 5221 5121 6841 684842,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 261756,00842,00842,00842,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 261756,00842,00842,000,0000
Osobné náklady 0,00000,00000,000018 7250,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 364,00361,00592,00789,00528,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 8 16215 56216 43121 0510,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 56229 318-26 704-30 988-51 580
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,07150,7040-2,39-0,8111-0,5183
Podiel EBIT k aktívam 0,05930,4959-0,8855-0,4448-0,4016
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,05930,5011-0,9271-0,4448-0,4016
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,07150,7283-2,25-0,7785-0,5167
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,23610,23820,52090,02770,0688
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00000,0000-0,89090,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,0000-1,120,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -45,56-127,23-69,66-1,03-2,71
Pohľadávky z obchodného styku 6 55825 3742 01759 400128 182
Pohotová likvidita II. stupeň 2,432,271,051,824,29
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 22,4515,12-0,5283-22,81-10,88
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00004,4655,61
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,25660,38460,71320,49100,2513
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,34520,63562,950,96470,3356
Pridaná hodnota -206 019-192 379-117 309-21 018-2 286
Primárna platobná neschopnosť 1,240,61338,150,35440,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,05930,4794-0,9165-0,4635-0,4028
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,07970,7922-3,79-0,9106-0,5380
Rýchla likvidita I. stupeň 0,92010,60300,69600,05650,2738
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,660,7293-0,8783-1,20-0,6427
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,660,7293-0,8783-1,20-0,6427
Služby 176 495159 129145 606134 696118 903
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 51 30558 00530 97370 494130 138
Spotreba materiálu… 59 81955 84831 1372 3297 403
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4 4004 4004 4004 4003 700
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 30 29522 59859 434116 007124 020
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 30 29522 59859 434116 007124 020
Účtovný cash flow -1 699-2 32114 1811 5738 954
Úročený dlh 4 4004 4004 4004 4003 700
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000-88,84-324,60
Vlastné imanie 38 13835 0987 49235 88197 436
Všetky záväzky 13 16722 30722 09134 61332 702
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,0000600,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 3 40429 073-26 836-30 571-51 724
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 40429 073-26 836-30 571-51 724
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 04027 806-28 388-32 672-52 422
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 27 806-28 588-32 672-28 88480 604
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 04028 766-27 427-31 712-52 422
Zásoby 0,00000,00000,00000,0000-19 282
Záväzky 13 16722 30722 09134 61332 702
Záväzky z obchodného styku 8 16215 56216 43121 0510,0000
Zisk pred zdanením 3 04028 766-27 427-31 712-52 422
Zmena EBIT 0,1057-1,040,87461,13-0,6481