BM MEDICUS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 55 04433 28230 93128 00123 197
Bežná likvidita III. stupeň 3,668,5810,367,5614,89
Časové rozlíšenie aktív 625,00313,00664,00212,000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,6704-0,3132-0,14570,74194,10
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,50250,15660,13140,18100,1134
Celkové tržby 112 67684 57591 33080 85169 670
Celkový dlh 18 4104 5063 5924 2922 362
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -23 626-13 531-14 746-15 181-12 433
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 23 62613 53114 74615 18112 433
Čistý cash flow 10 095-1 215-435,002 7486 390
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 10 2473 9625 0514 0103 217
Čistý zisk 7 8572 6983 8292 8752 289
Čistý zisk v minulom roku 2 6973 8292 8752 2892 707
Cudzie zdroje -36 634-28 776-27 339-23 709-20 835
Daň z príjmov 2 3901 2641 2221 135928,00
Daň z príjmov v minulom roku 1 2641 2221 135928,00969,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 3901 2641 2221 135928,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 100,1284,1862,9457,0456,44
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 45,5316,9662,9457,0456,44
Doba obratu aktív 178,97144,13125,42126,68121,63
Doba obratu pohľadávok 100,1284,1862,9457,0456,44
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 48,9616,8012,1016,768,17
EBIT v minulom roku 3 9615 0514 0103 2173 676
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 10 2473 9625 0514 0103 217
EBITDA 10 4124 1295 4575 2144 925
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 10 4124 1295 4575 2144 925
Finančná páka 1,501,161,131,181,11
Finančné účty 23 62613 53114 74615 18112 433
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6655-0,8646-0,8839-0,8467-0,8982
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,66550,86460,88390,84670,8982
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 10 2473 9625 0514 0103 217
Krátkodobé pohľadávky 30 79319 43815 52112 60810 764
Krátkodobé záväzky 15 0583 8792 9853 7041 558
Náklady na predaný tovar 77 40554 01060 31759 56254 216
Obežný majetok 54 41932 96930 26727 78923 197
Obrat aktív 2,042,532,912,883,00
Obrat obežného majetku 2,062,562,972,903,00
Osobné náklady 22 72523 66423 44414 6229 421
Ostatné náklady na finančnú činnosť 165,00167,00406,001 2041 708
Ostatné záväzky z obchodného styku 10 430285,00-120,00642,00286,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 8572 6983 8292 8752 289
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,42920,40660,47670,54220,5360
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,65200,78170,78940,69240,6120
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,531,281,271,441,63
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,531,281,271,441,63
Pohľadávky z obchodného styku 14 0023 91715 52112 60810 764
Pohotová likvidita II. stupeň 3,668,5810,367,5614,89
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,6323,6862,85-8,63-3,26
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,50250,15660,13140,18100,1134
Pridaná hodnota 34 85330 27229 69821 11915 394
Primárna platobná neschopnosť 0,74490,0728-0,00770,05090,0266
Rýchla likvidita I. stupeň 1,573,494,944,107,98
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,771,090,65820,82320,4796
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,771,090,65820,82320,4796
Služby 71 70149 22255 55653 29848 935
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 55 04433 28230 93128 00123 197
Spotreba materiálu… 5 7044 7884 7616 2645 281
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 112 25884 28290 01580 68169 610
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 112 25884 28290 01580 68169 610
Účtovný cash flow 10 095-1 215-435,002 7486 390
Vlastné imanie 36 63428 77627 33923 70920 835
Všetky záväzky 18 4104 5063 5924 2922 362
Výsledok hospodárenia 10 4124 1295 4575 2144 925
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 10 4124 1295 4575 2144 925
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 8572 6983 8292 8752 289
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 6973 8292 8752 2892 707
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 10 2473 9625 0514 0103 217
Záväzky 18 4104 5063 5924 2922 362
Záväzky z obchodného styku 10 430285,00-120,00642,00286,00
Zisk pred zdanením 10 2473 9625 0514 0103 217
Zmena EBIT 2,590,78441,261,250,8751