KSAR MED, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 387 050322 095280 445245 14657 054
Bežná likvidita III. stupeň 42,014,913,241,631,67
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000112,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5376-0,8109-0,7992-0,7401-1,04
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 27,904,132,981,161,15
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,16530,27130,63251,531,00
Celkové tržby 250 218240 772206 022177 6170,0000
Celkový dlh 54 90668 727108 652148 08628 595
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -178 564-205 460-137 297-71 830-29 666
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 178 564205 460137 29771 83029 666
Čistý cash flow 178 564205 460137 29771 83029 666
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 100 664109 451106 35682 73721 157
Čistý zisk 78 77681 57574 73358 94621 157
Čistý zisk v minulom roku 81 57574 73358 9469 74720 912
Cudzie zdroje -332 144-253 368-171 793-97 060-28 459
Daň z príjmov 20 12825 30022 06119 0780,0000
Daň z príjmov v minulom roku 25 30022 06119 0783 1770,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 20 12825 30022 06119 0780,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,000013 6310,00005 170
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 131,2359,2521,5859,6962,37
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 18,9118,7819,4735,4462,37
Doba obratu aktív 570,47490,82497,28511,08265,71
Doba obratu pohľadávok 131,2359,2545,7559,6986,45
Doba obratu zásob 3 0250,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 14 9770,00000,00000,0000359,08
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 9,4375,8381,80128,81120,31
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 8 5420,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 109 451106 35682 73712 92420 912
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 100 664109 451106 35682 73721 157
EBITDA 132 887136 682137 504113 01528 941
EBITDA marža 0,53110,56770,66740,63630,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 132 887136 682137 504113 01528 941
Finančná páka 1,171,271,632,532,00
Finančné účty 178 564205 460137 29771 83029 666
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8581-0,7866-0,6126-0,3959-0,4988
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,85810,78660,61260,39590,4988
Hrubá marža 0,71720,80430,84330,76100,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 129 445133 449137 265112 42428 830
Krátkodobé pohľadávky 89 03538 88512 16928 63213 392
Krátkodobé záväzky 6 40149 76446 13161 78425 834
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 6514 45610 5167 3610,0000
Krytie dlhovej služby 75,5053,0614,3823,980,0000
Nákladové úroky 1 7602 5769 5624 7130,0000
Nákladové úroky v minulom roku 2 5769 5624 7130,00000,0000
Náklady na predaný tovar 68 18145 87332 10739 91426 260
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 156,000,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 118 15877 685117 319144 4918 714
Obežný majetok 268 892244 410163 126100 65548 228
Obrat aktív 0,63980,74360,73400,71421,37
Obrat neobežného majetku 2,103,081,751,218,99
Obrat obežného majetku 0,92100,98001,261,741,63
Odpisy 28 77723 99230 91029 6881 156
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 28 77723 99230 91029 6881 156
Osobné náklady 40 24943 16332 31023 7180,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 4423 233239,00591,00111,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 107 553105 567105 64388 63422 313
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,23720,32200,43500,60730,7434
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,26450,40190,45390,45120,6777
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,46130,63790,48960,29300,5200
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,71360,85330,66640,40440,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1 1500,00000,00000,00001,98
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,464,495,385,700,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,602,882,752,5345,08
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,72100,85780,66700,41030,3785
Pohľadávky z obchodného styku 12 83212 32210 97917 00013 392
Pohotová likvidita II. stupeň 41,814,913,241,631,67
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,86-1,23-1,25-1,35-0,9593
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 101,4679,7614,3615,240,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,14190,21340,38740,60410,5012
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,16530,27130,63251,531,00
Pridaná hodnota 179 464193 652173 737135 16352 114
Primárna platobná neschopnosť 0,28450,36160,95780,43300,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,23720,32200,43500,60730,7434
Rýchla likvidita I. stupeň 27,904,132,981,161,15
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,41320,50280,79021,310,9880
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,41320,50280,79021,310,9880
Služby 52 94033 60619 42019 15513 741
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 387 050322 095280 445245 14657 054
Spotreba materiálu… 15 08512 26712 68720 75912 519
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 247 645239 525205 844175 07778 374
Tržby z predaja tovaru 223,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 247 422239 525205 844175 07778 374
Účtovný cash flow 178 564205 460137 29771 83029 666
Úrokové krytie 57,2042,4911,1217,560,0000
Vlastné imanie 332 144253 368171 79397 06028 459
Všetky záväzky 54 90668 727108 652148 08628 595
Výsledok hospodárenia 104 110112 690106 59483 32727 785
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 104 110112 690106 59483 32727 785
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 78 77681 57574 73358 94621 157
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 81 57574 73358 9469 74720 912
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 98 904106 87596 79478 02427 669
Zásoby 1 29365,0029,000,00000,0000
Záväzky 54 90668 727108 652148 08628 595
Záväzky z obchodného styku 3 6514 45610 5167 3610,0000
Zisk pred zdanením 98 904106 87596 79478 02427 669
Zmena EBIT 0,91971,031,296,401,01