Lanolia s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 57 34550 508129 889249 13548 946
Bežná likvidita III. stupeň 0,38110,18020,47780,84130,4134
Časové rozlíšenie aktív 1 8043 2751 630725,00880,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1959-1,87-4,507,371,29
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0816-0,7557-0,91220,73090,3445
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,40-2,47-4,93-10,08-3,76
Celkové tržby 38 47220 5059 79521 1430,0000
Celkový dlh 98 29484 824162 900276 58466 692
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 516-11 538-75 637-224 230-22 977
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,1724-0,0636-0,5678-0,86660,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 51611 53875 637224 23022 977
Čistý cash flow -8 022-64 099-148 593202 16622 977
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -6 209-345,00-4 599-17 3636 969
Čistý zisk -6 633-1 305-5 562-18 3236 969
Čistý zisk v minulom roku -1 305-5 562-18 3238 620-19 196
Cudzie zdroje 40 94934 31633 01127 44917 746
Daň z príjmov 424,00960,00963,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00963,00960,002 4610,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 424,00960,00963,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,00001 538
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 301,318,5341,25138,2029,15
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 301,318,5332,85104,6728,24
Doba obratu aktív 561,90917,199 4824 458383,95
Doba obratu pohľadávok 301,318,5341,25138,2041,21
Doba splácania záväzkov 0,0000315 9260,000023 7541 036
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 963,151 54011 8924 949523,16
EBIT v minulom roku -345,00-4 599-17 36311 081-19 196
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -6 209-345,00-4 599-17 3636 969
EBITDA 24 69933 4137 051-5 31220 653
EBITDA marža 0,64201,630,7199-0,25120,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 24 69933 4137 051-5 31220 653
Efektívna daňová sadzba -0,0683-2,78-0,2094-0,05530,0000
Finančná páka -1,40-1,47-3,93-9,08-2,76
Finančné účty 3 51611 53875 637224 23022 977
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,71410,67940,25410,11020,3626
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,7141-0,6794-0,2541-0,1102-0,3626
Hrubá marža 0,33700,85070,0934-0,46830,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 24 53533 31914 968-5 39620 530
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,711,681,251,111,36
Krátkodobé pohľadávky 30 750470,00565,007 7243 716
Krátkodobé záväzky 98 29484 824162 900276 58466 692
Materiál 679,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 24 2852 6564 08530 30223 496
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000098,000,00004 2500,0000
Neobežný majetok 19 88835 22552 05716 45619 835
Obežný majetok 35 65312 00876 202231 95428 231
Obrat aktív 0,64960,39800,03850,08190,9506
Obrat neobežného majetku 1,870,57060,09601,242,35
Obrat obežného majetku 1,041,670,06560,08791,65
Odpisy 30 67233 66415 58411 96813 494
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 15 33616 8327 7925 98413 494
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 15 33616 8327 7925 9840,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 164,0094,0083,0084,00123,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 6200,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 24 03932 35910 022-6 35520 463
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,16200,03800,16850,6675-0,3927
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,15160,01010,13930,6326-0,3927
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,06130,22840,58230,90000,4694
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,2085-3,13-15,179,560,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000178,000,0000-2,330,9803
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,42270,51820,0587-0,82741,71
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,2154-3,19-29,729,910,4938
Pohľadávky z obchodného styku 30 750470,00450,005 8503 600
Pohotová likvidita II. stupeň 0,36700,18020,47780,84130,4134
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,10-0,5354-0,22220,13580,7723
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,711,681,251,111,36
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,40-2,47-4,93-10,08-3,76
Pridaná hodnota 12 96517 444915,00-9 90223 034
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,16200,03800,16850,6675-0,3927
Rýchla likvidita I. stupeň 0,03580,13600,46430,81070,3445
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,982,5423,10-52,073,23
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,982,5423,10-52,073,23
Služby 3 332533,002 45024 16218 877
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 57 34550 508129 889249 13548 946
Spotreba materiálu… 20 9532 0251 6351 8904 619
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 37 25020 1009 00020 40046 530
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00004 0000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,0000100,000,00004 5000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 37 25020 0005 00015 90046 530
Účtovný cash flow -8 022-64 099-148 593202 16622 977
Vlastné imanie -40 949-34 316-33 011-27 449-17 746
Všetky záväzky 98 29484 824162 900276 58466 692
Výsledok hospodárenia -5 973-251,00-4 533-17 2807 159
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -5 973-251,00-4 533-17 2807 159
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 633-1 305-5 562-18 3236 969
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 305-5 562-18 3238 620-19 196
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 209-345,00-4 599-17 3637 037
Zásoby 1 3870,00000,00000,00000,0000
Záväzky 98 29484 824162 900276 58466 692
Záväzky z obchodného styku 4 6200,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -6 209-345,00-4 599-17 3637 037
Zmena EBIT 18,000,07500,2649-1,57-0,3630