EuroWorkers, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 105 89254 14716 8046 6400,0000
Bankové úvery 0,000015 4800,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,302,191,746,920,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,61-1,02-1,77-1,170,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,85780,47161,326,920,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,925,581,340,16900,0000
Celkové tržby 665 775170 71622 0070,00000,0000
Celkový dlh 78 85645 9249 634960,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -43 5827 124-12 687-6 6400,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 43 5828 35612 6876 6400,0000
Čistý cash flow 43 5828 35612 6876 6400,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 32 3962 7712 0740,00000,0000
Čistý zisk 18 627974,001 490-480,000,0000
Čistý zisk v minulom roku 974,001 490-480,00-480,000,0000
Cudzie zdroje -27 036-8 223-7 170-5 6800,0000
Daň z príjmov 11 054961,00584,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 961,00584,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 11 054961,00584,00480,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,000015 4800,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 0,000015 4800,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 12,3165,1768,280,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 4,0319,5968,280,00000,0000
Doba obratu aktív 58,39115,78278,700,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 12,3165,1768,280,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 28,0137,89159,790,00000,0000
EBIT v minulom roku 2 7712 0740,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 32 3962 7712 0740,00000,0000
EBITDA 38 5775 9002 0850,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 38 5775 9002 0850,00000,0000
Finančná páka 3,926,582,341,170,0000
Finančné účty 43 5828 35612 6876 6400,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2553-0,1519-0,4267-0,85540,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,25530,15190,42670,85540,0000
Hrubá marža 0,23000,59970,23030,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 38 6675 4652 0740,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,47980,32720,57330,14460,0000
Krátkodobé pohľadávky 22 32430 4764 1170,00000,0000
Krátkodobé záväzky 50 80517 7199 634960,000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 8 0041 8340,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 14,217,060,00000,00000,0000
Nákladové úroky 2 715836,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 836,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 508 85768 32316 9390,00000,0000
Neobežný majetok 39 98615 3150,00000,00000,0000
Obežný majetok 65 90638 83216 8046 6400,0000
Obrat aktív 6,253,151,310,00000,0000
Obrat neobežného majetku 16,5611,150,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 10,044,401,310,00000,0000
Odpisy 5 7672 6940,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 7672 6940,00000,00000,0000
Osobné náklady 94 51740 6450,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 910,00435,0011,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 24 3943 6681 490-480,000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,68900,04110,2078-0,08450,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,58810,07610,28930,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,41160,15430,75501,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,61720,39700,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,06550,04890,57650,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,622,520,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,532,360,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,06580,04900,57650,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 7 3119 1604 1170,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,302,191,746,920,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,6203-0,9841-0,5651-0,85540,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 16,0510,000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,74470,84810,57330,14460,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,925,581,340,16900,0000
Pridaná hodnota 153 131102 3755 0680,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,090,20020,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,68900,11840,2078-0,08450,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,85780,47161,326,920,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,047,784,620,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,047,784,620,00000,0000
Služby 482 76154 80011 8570,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 105 89254 14716 8046 6400,0000
Spotreba materiálu… 26 09613 5235 0820,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000015 4800,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 662 488170 69822 0070,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 500,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 661 988170 69822 0070,00000,0000
Účtovný cash flow 43 5828 35612 6876 6400,0000
Úročený dlh 0,000015 4800,00000,00000,0000
Úrokové krytie 11,933,310,00000,00000,0000
Vlastné imanie 27 0368 2237 1705 6800,0000
Všetky záväzky 78 85645 9249 634960,000,0000
Výsledok hospodárenia 33 3103 2062 0850,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 33 3103 2062 0850,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 18 627974,001 490-480,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 974,001 490-480,00-480,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 29 6811 9352 0740,00000,0000
Záväzky 78 85645 9249 634960,000,0000
Záväzky z obchodného styku 8 0041 8340,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 29 6811 9352 0740,00000,0000
Zmena EBIT 11,691,340,00000,00000,0000

Činnosti firmy
Montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných..
Automatizované spracovanie údajov
Dodávky programov, počítačových systémov so súhlasom autora
Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva..
Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich..
Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom
Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb
Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo..
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
Textilná výroba
Odevná výroba
Poradenstvo v oblasti hardware, software a informačných zdrojov
Prenájom hnuteľných vecí
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
Prípravné práce k realizácii stavby
Skladovanie
Marketingové služby
Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení..
Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi
Administratívne služby
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Fotografické služby
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
Čistiace a upratovacie služby
Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Výroba, rozmnožovanie a nahrávanie zvukových a zvukovo-obrazových záznamov..
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry a umenia - agentúrny činnosť
Kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia
Poskytovanie služieb informátora
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
Reklamná a propagačná činnosť
Správa počítačových sietí
Výroba a hutnícke spracovanie kovov
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
Obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncesovaných živností - kúpa tovaru..
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti