MMT-SK, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 078 6911 068 8411 076 573887 950520 329
Bežná likvidita III. stupeň 13,2515,2112,3321,625,25
Časové rozlíšenie aktív 7 58610 8796 1906 6106 851
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7208-3,033,730,96471,13
Celkové tržby 1 137 7091 162 6351 160 4841 292 2090,0000
Celkový dlh 62 20757 57871 82731 19575 721
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -526 507-565 327-719 688-465 741-66 576
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 526 507565 327719 688465 74166 576
Čistý cash flow -38 820-154 361253 94727 81566 576
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 7069 398189 933214 62740 440
Čistý zisk 5 2206 518147 991166 94137 119
Čistý zisk v minulom roku 6 518147 991166 941216 70720 644
Cudzie zdroje -1 016 484-1 011 263-1 004 746-856 755-444 608
Daň z príjmov 1 4862 88041 94247 3540,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 88041 94247 35461 1700,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 4862 88041 94247 3540,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,0000830,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 57,7160,8634,5642,0848,32
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 36,9141,6028,6735,9244,58
Doba obratu aktív 362,77342,12348,43260,99113,58
Doba obratu pohľadávok 57,7160,8634,5642,0848,50
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000016,25
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 18,1116,3122,058,4712,91
EBIT v minulom roku 9 398189 933214 627279 05925 826
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 7069 398189 933214 62740 440
EBITDA 166 544174 363306 584394 663162 288
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 166 544174 363306 584394 663162 288
Finančná páka 1,061,061,071,041,17
Finančné účty 526 507565 327719 688465 74166 576
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9423-0,9461-0,9333-0,9649-0,8545
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,94230,94610,93330,96490,8545
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 175 593172 703338 798428 509158 676
Krátkodobé pohľadávky 171 592190 150106 787143 172221 352
Krátkodobé záväzky 53 85650 94368 13728 83359 146
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00001 18948,87
Materiál 7 8068 4127 6617 91215 557
Nákladové úroky 0,00000,00000,0000332,003 321
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000332,001 1825 182
Náklady na predaný tovar 775 028827 331690 484750 6631 328 358
Neobežný majetok 365 200294 073236 247264 515209 163
Obežný majetok 705 905763 889834 136616 825304 315
Obrat aktív 1,011,071,051,403,21
Obrat neobežného majetku 2,973,884,774,697,99
Obrat obežného majetku 1,541,491,352,015,49
Odpisy 163 866163 458131 870196 456115 025
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 81 93381 72965 93598 228115 025
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 81 93381 72965 93598 2280,0000
Osobné náklady 180 270172 842150 462158 7220,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 951,001 6601 7861 1543 612
Ostatné záväzky z obchodného styku 27 22125 70948 5357 0310,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 169 086169 976279 861363 397152 144
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,48810,52890,66850,52450,1280
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,58100,55220,34410,32320,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,721,812,913,090,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,90170,93071,551,382,99
Pohľadávky z obchodného styku 109 758129 96288 581122 223204 238
Pohotová likvidita II. stupeň 13,1015,0412,2221,354,98
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 26,186,55-3,96-30,80-6,68
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,000083,7820,05
Pridaná hodnota 310 297312 999437 281491 149343 797
Primárna platobná neschopnosť 0,24800,19780,54790,05750,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 9,7811,1010,5616,151,13
Služby 290 823340 516393 493366 090607 764
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 078 6911 068 8411 076 573887 950520 329
Spotreba materiálu… 484 205486 815296 991384 573720 594
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 090 3251 140 3301 144 7651 259 3121 672 155
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 5 0000,000017 00017 5000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 085 3251 140 3301 127 7651 241 8121 672 155
Účtovný cash flow -38 820-154 361253 94727 81566 576
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000646,4712,18
Vlastné imanie 1 016 4841 011 2631 004 746856 755444 608
Všetky záväzky 62 20757 57871 82731 19575 721
Výsledok hospodárenia 7 67810 905191 714215 70744 346
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 67810 905191 714215 70744 346
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 2206 518147 991166 94137 119
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 518147 991166 941216 70720 644
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 7069 398189 933214 29537 120
Zásoby 7 8068 4127 6617 91215 557
Záväzky 62 20757 57871 82731 19575 721
Záväzky z obchodného styku 27 22125 70948 5357 0310,0000
Zisk pred zdanením 6 7069 398189 933214 29537 120
Zmena EBIT 0,71360,04950,88490,76911,57
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,00002 917