R PROMOTION s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 18 07545 96019 28817 32621 334
Bankové úvery 5 9299 0220,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,69470,85200,73470,61100,1229
Bežné bankové úvery 5 9299 0220,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 273
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00001 704
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -6,15-13,052,581,510,0049
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,031,070,71840,60750,0044
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 9,3415,46-3,64-2,52-1,13
Celkové tržby 6 63040 15630 51952 7960,0000
Celkový dlh 16 32743 16826 60528 732172 571
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 820-27 407-18 859-17 229-749,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 74936 42918 85917 229749,00
Čistý cash flow 10 74936 42918 85917 229749,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 04411 0705 0482 5243 702
Čistý zisk -1 04410 1104 0881 5643 702
Čistý zisk v minulom roku 10 1104 0881 5648 94637 710
Cudzie zdroje -1 748-2 7927 31711 406152 941
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 33,703,394,640,3251136,82
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00002,263,790,0000136,82
Doba obratu aktív 1 116455,57237,95119,85186,07
Doba obratu pohľadávok 33,703,394,640,3251136,82
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00002 032
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 641,85338,46323,87196,181 500
EBIT v minulom roku 11 0705 0482 5249 90637 710
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 04411 0705 0482 5243 702
EBITDA 1 5048 4415 3002 8464 451
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 5048 4415 3002 8464 451
Finančná páka 10,3416,46-2,64-1,52-0,1395
Finančné účty 10 74936 42918 85917 229749,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0967-0,06070,37940,65837,17
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,09670,0607-0,3794-0,6583-7,17
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 40515 0165 0482 5233 702
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,57530,74301,361,648,06
Krátkodobé pohľadávky 546,00342,00376,0047,0015 687
Krátkodobé záväzky 10 39834 14626 25228 359171 944
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 34,0011 8511 7224 3890,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,00003 625
Náklady na predaný tovar 4 05226 01520 22243 88530 883
Neobežný majetok 6 7339 1820,00000,00000,0000
Obežný majetok 11 34236 77819 28817 32620 061
Obrat aktív 0,32710,80121,533,051,96
Obrat neobežného majetku 0,87824,010,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,52131,001,533,052,09
Odpisy 2 449613,000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 449613,000,00000,00000,0000
Osobné náklady 0,00001 6944 8385 9140,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 99,0091,00252,00323,00749,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 40510 7234 0881 5643 702
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,13600,8558-0,5587-0,1371-0,0242
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,13600,9370-0,7249-0,2288-0,0243
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,59470,79260,97780,99440,0351
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,15670,51670,66610,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,620,90720,61790,32630,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00006,381,941,500,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,75994,681,941,500,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,820,98930,63740,32650,0179
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000228,00307,000,000015 687
Pohotová likvidita II. stupeň 0,69180,85180,73270,60920,1020
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,1626-0,07660,38800,6620204,19
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,90330,93931,381,668,09
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 9,3415,46-3,64-2,52-1,13
Pridaná hodnota 1 86110 8089 3648 87910 966
Primárna platobná neschopnosť 0,000051,985,610,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,59733,62-0,5587-0,1371-0,0242
Rýchla likvidita I. stupeň 0,65840,84390,71840,60750,0043
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 10,865,115,0210,1038,77
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 10,865,115,0210,1038,77
Služby 2 99514 04117 90140 45928 212
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 18 07545 96019 28817 32621 334
Spotreba materiálu… 1 05711 9742 3213 4262 671
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 5 9299 0220,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 91340 15629 58652 76441 849
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00003 3330,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,0000113,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 91336 82329 47352 76441 849
Účtovný cash flow 10 74936 42918 85917 229749,00
Úročený dlh 5 9299 0220,00000,00000,0000
Vlastné imanie 1 7482 792-7 317-11 406-152 941
Všetky záväzky 16 32743 16826 60528 732172 571
Výsledok hospodárenia -945,0011 1615 3002 8464 451
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -945,0011 1615 3002 8464 451
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 04410 1104 0881 5643 702
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 10 1104 0881 5648 94637 710
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 04411 0705 0482 5243 702
Zásoby 47,007,0053,0050,003 625
Záväzky 16 32743 16826 60528 732172 571
Záväzky z obchodného styku 34,0011 8511 7224 3890,0000
Zisk pred zdanením -1 04411 0705 0482 5243 702
Zmena EBIT -0,09432,192,000,25480,0982