Prvá Hotelová s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 138 982144 585144 585149 180159 692
Bežná likvidita III. stupeň 2,162,162,192,212,19
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,000016,0029,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,0000289,00345,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,97940,97250,94700,91000,9195
Celkové tržby 0,00000,00000,0000249,000,0000
Celkový dlh 68 76971 28570 32570 93876 330
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 20 32020 71720 71716 96417 128
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,00000,0000-30,400,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 479,0082,0082,00361,00197,00
Čistý cash flow 397,000,0000-279,00-767,00197,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 0870,0000-2 733-6 61011 943
Čistý zisk -3 087-960,00-3 693-7 57011 943
Čistý zisk v minulom roku -960,00-3 693-7 5702 50734 141
Cudzie zdroje -70 213-73 300-74 260-77 953-83 017
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé zmenky na úhradu 3 4743 4743 4740,00000,0000
Dlhodobý dlh 3 4743 4743 4740,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00000,00002 425
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000176,96
Doba obratu aktív 0,00000,00000,00000,00002 428
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00000,00002 425
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00008 447
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,00000,0000842,39
EBIT v minulom roku 0,0000-2 733-6 6103 47934 966
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 0870,0000-2 733-6 61011 943
EBITDA -3 0870,0000-2 983-6 61015 843
EBITDA marža 0,00000,00000,0000-26,550,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -3 0870,0000-2 983-6 61015 843
Finančná páka 1,981,971,951,911,92
Finančné účty 479,0082,0082,00361,00197,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5052-0,5070-0,5136-0,5225-0,5199
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,50520,50700,51360,52250,5199
Hrubá marža 0,00000,00000,0000-2,900,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -3 0870,0000-2 733-6 61015 550
Krátkodobé finančné výpomoci 17 32517 32517 32517 32517 325
Krátkodobé pohľadávky 138 503144 503144 503148 803159 466
Krátkodobé záväzky 47 04349 64348 68349 93955 406
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,000012,00825,00
Náklady na predaný tovar 279,000,0000265,00721,002 394
Obežný majetok 138 982144 585144 585149 164159 663
Osobné náklady 2 4450,00002 7026 1380,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,00000,00000,0000293,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,0000250,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 7571 7571 7571 7950,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -3 087-960,00-3 693-7 57011 943
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -8,760,0000-10,20-8,510,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,00000,0000-3,080,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00009,03
Pohľadávky z obchodného styku 10 02610 02610 02610 02611 639
Pohotová likvidita II. stupeň 2,162,162,192,212,19
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -176,860,0000266,16101,63-421,41
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,97940,97250,94700,91000,9195
Pridaná hodnota -279,000,0000-265,00-721,0021 613
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -22,280,0000-23,58-10,734,82
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -22,280,0000-23,58-10,734,82
Služby 279,000,0000265,00721,002 113
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 138 982144 585144 585149 180159 692
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00000,0000281,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 20 79920 79920 79917 32517 325
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,000024 007
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00000,000024 007
Účtovný cash flow 397,000,0000-279,00-767,00197,00
Úročený dlh 20 79920 79920 79917 32517 325
Vlastné imanie 70 21373 30074 26077 95383 017
Všetky záväzky 68 76971 28570 32570 93876 330
Výsledok hospodárenia -3 0870,0000-2 983-6 61015 843
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 0870,0000-2 983-6 61015 843
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 087-960,00-3 693-7 57011 943
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -960,00-3 693-7 5702 50734 141
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 0870,0000-2 733-6 61015 531
Záväzky 68 76971 28570 32570 93876 330
Záväzky z obchodného styku 1 7571 7571 7571 7950,0000
Zisk pred zdanením -3 0870,0000-2 733-6 61015 531
Zmena EBIT 0,00000,00000,4135-1,900,3416