ALM Real s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 5301 0371 3176 46923 538
Bežná likvidita III. stupeň 0,61960,16210,14980,06290,0200
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000514,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,340,11500,11420,09700,0032
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,80180,15290,13340,05150,0006
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,47-1,18-1,17-2,22-5,46
Celkové tržby 20 83617 33816 37025 0750,0000
Celkový dlh 7 6106 6709 04111 78628 818
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 9701 5121 2981 024-17,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 130648,00882,00516,0017,00
Čistý cash flow 4 130648,00882,00516,0017,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 9312 571-1 928561,00-765,00
Čistý zisk 2 5532 091-2 40881,00-765,00
Čistý zisk v minulom roku 2 091-2 40881,00-118,00-975,00
Cudzie zdroje 3 0805 6337 7245 3175 280
Daň z príjmov 378,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 378,00480,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 6,437,638,902,550,0000
Doba obratu aktív 80,0522,4229,3694,16335,86
Doba obratu pohľadávok 6,437,638,902,550,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 082
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 91,0391,61147,45145,90404,98
EBIT v minulom roku 2 571-1 928561,00362,00-975,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 9312 571-1 928561,00-765,00
EBITDA 4 0313 6454 75111 2459 313
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 0313 6454 75111 2459 313
Efektívna daňová sadzba 0,12900,1867-0,24900,85560,0000
Finančná páka -1,47-0,1841-0,1705-1,22-4,46
Finančné účty 4 130648,00882,00516,0017,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,67995,435,860,82190,2243
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,6799-5,43-5,86-0,8219-0,2243
Hrubá marža 0,50840,59010,68670,68430,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 9312 5713 8149 1767 606
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,144,095,021,551,21
Krátkodobé finančné výpomoci 2 1602 1602 1801 5400,0000
Krátkodobé pohľadávky 364,00353,00399,00175,000,0000
Krátkodobé záväzky 5 1514 2376 61310 02328 382
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 520,00130,0082,00467,000,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,000036,00
Náklady na predaný tovar 10 0616 6505 1287 9159 578
Neobežný majetok 0,00000,00000,00005 74222 971
Obežný majetok 4 5301 0371 317727,0053,00
Obrat aktív 4,5616,2812,433,881,09
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00004,371,11
Obrat obežného majetku 4,5616,2812,4334,49482,64
Odpisy 0,00000,00005 7428 6158 615
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00005 7428 6158 615
Osobné náklady 5 8216 4946 2495 8640,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 1001 074937,002 0691 707
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 5532 0913 3348 6967 850
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -2,78-0,60210,4343-0,02140,1449
Podiel EBIT k aktívam 0,64702,48-1,460,0867-0,0325
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,64702,48-1,460,0867-0,0325
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -4,72-0,80340,3640-0,15790,1579
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,91170,62490,66970,07980,0007
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,54950,63470,55590,34170,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,67
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,821,581,802,930,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,821,580,93751,191,86
Pohotová likvidita II. stupeň 0,61470,15650,14570,05980,0187
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,74588,698,7610,30310,59
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,47682,081,660,23810,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,686,436,861,821,22
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,47-1,18-1,17-2,22-5,46
Pridaná hodnota 10 59310 23211 24217 16016 002
Rentabilita aktív, ROA 0,56362,02-1,830,0125-0,0325
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,8289-0,37120,3118-0,01520,1449
Rýchla likvidita I. stupeň 0,56490,10130,10030,04460,0006
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,891,831,901,053,09
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,891,831,901,053,09
Služby 4 2523 6543 3314 0265 746
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 5301 0371 3176 46923 538
Spotreba materiálu… 5 8092 9961 7973 8893 832
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 1602 1602 1801 5400,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 20 65416 88216 37025 07525 580
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 20 65416 88216 37025 07525 580
Účtovný cash flow 4 130648,00882,00516,0017,00
Úročený dlh 2 1602 1602 1801 5400,0000
Vlastné imanie -3 080-5 633-7 724-5 317-5 280
Všetky záväzky 7 6106 6709 04111 78628 818
Výsledok hospodárenia 4 0313 645-991,002 630698,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 0313 645-991,002 630698,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 5532 091-2 40881,00-765,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 091-2 40881,00-118,00-975,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 9312 571-1 928561,00-765,00
Zásoby 36,0036,0036,0036,0036,00
Záväzky 7 6106 6709 04111 78628 818
Záväzky z obchodného styku 520,00130,0082,00467,000,0000
Zisk pred zdanením 2 9312 571-1 928561,00-765,00
Zmena EBIT 1,14-1,33-3,441,550,7846