LIQUID RECYCLING, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 819 5122 310 4422 330 6632 840 0841 627 120
Aktivácia 62 4180,00000,00000,00000,0000
Bankové úvery 590 817487 392473 379573 067195 268
Bežná likvidita III. stupeň 0,71650,89970,68930,78820,5413
Bežné bankové úvery 562 073458 648415 883469 394195 268
Časové rozlíšenie aktív 7 2558 85451 90628 783111 982
Časové rozlíšenie pasív 1 7100,00000,00001 5820,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,83-0,01030,04340,1439-0,2773
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 854,034,0410,355,013,27
Celkové tržby 8 457 67610 236 5877 904 5878 648 8620,0000
Celkový dlh 1 815 6761 851 9282 125 2682 366 5191 246 507
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 585 655478 350469 048737 31489 739
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 1629 0424 33113 253105 529
Čistý cash flow -3 8804 711-8 922-67 928105 529
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -242 630374 66164 489110 762149 749
Čistý zisk -258 888259 186-11 36224 914125 534
Čistý zisk v minulom roku 259 186-11 36224 91472 493101 666
Cudzie zdroje -2 126-458 514-205 395-471 983-380 613
Daň z príjmov -8 55475 89811 70113 6580,0000
Daň z príjmov v minulom roku 75 89811 70113 65831 5000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -8 55475 89811 70113 6580,0000
Dlhodobé bankové úvery 28 74428 74457 496103 6730,0000
Dlhodobé pohľadávky 11 5442 9901 0270,00000,0000
Dlhodobý dlh 28 74428 74457 496103 6730,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 0271 166837,05594,66389,70
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 391,85498,13409,30420,31331,92
Doba obratu aktív 3 5142 8225 1113 7942 345
Doba obratu pohľadávok 1 0491 170839,30594,66389,70
Doba obratu zásob 0,0000313 7740,0000106 0023 174
Doba splácania záväzkov 0,0000672 3840,0000131 100464,82
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 1811 5803 1561 5661 506
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000540 9060,000098 0240,0000
EBIT v minulom roku 374 66164 489110 762153 975118 990
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -242 630374 66164 489110 762149 749
EBITDA -873 590-1 107 876-738 147-738 3965 822 553
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -873 590-1 107 876-738 147-738 3965 822 553
Efektívna daňová sadzba 0,03200,226534,520,35410,0000
Finančná páka 855,845,0411,356,024,27
Finančné účty 5 1629 0424 33113 253105 529
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 15 157 45718 390 83313 864 77414 678 7865 817 451
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,62080,55970,61750,41290,6425
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,0000177 5000,0000
Krátkodobé pohľadávky 531 839954 741381 717445 199270 457
Krátkodobé záväzky 1 129 5501 293 1871 439 2371 172 7191 045 467
Krytie dlhovej služby -35,21-27,99-11,51-10,23240,45
Materiál 669 070603 478840 836948 209183 636
Nákladové úroky 24 81239 57764 15072 19024 215
Nákladové úroky v minulom roku 39 57764 15072 19049 98217 324
Náklady na predaný tovar 1 158 0671 461 7221 253 1881 589 230820 958
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000702,000,00003 26521 117
Neobežný majetok 594 642731 3371 050 8461 404 640955 516
Obežný majetok 1 217 6151 570 2511 227 9111 406 661559 622
Odpisy 601 880613 666623 390610 474144 862
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 300 940306 833311 695305 237144 862
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 300 940306 833311 695305 2370,0000
Osobné náklady 288 699305 349298 681326 7200,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 11 8236 5874 5776 4105 102
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 026 963832 1181 144 337876 8460,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 342 992872 852612 028635 388270 396
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-1 6570,0000-403,05-0,6914
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -3,36-3,81-3,64-4,030,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,09-1,27-1,18-1,40-3,92
Pohľadávky z obchodného styku 202 919407 762186 653314 667230 356
Pohotová likvidita II. stupeň 0,32140,55520,23610,26750,3933
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,5479-97,3323,026,95-3,61
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,15640,1190-0,1391-0,94104,36
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,99790,80150,91190,83330,7661
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 854,034,0410,355,013,27
Pridaná hodnota -969 051-1 162 936-1 086 738-1 315 970-567 646
Primárna platobná neschopnosť 5,062,556,132,790,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -121,770,5653-0,05530,05280,3298
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,08-1,67-2,88-3,200,2141
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,08-1,67-2,88-3,200,2141
Služby 907 3301 099 841895 9221 047 226530 161
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 819 5122 310 4422 330 6632 840 0841 627 120
Spotreba materiálu… 313 155361 179357 266538 739269 680
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 590 817487 392473 379750 567195 268
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 8 210 45110 051 4347 470 1997 985 056253 312
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 8 021 4359 752 6487 303 7497 711 7960,0000
Tržby z predaja tovaru 60 0000,00009 2886 85491 167
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 129 016298 786157 162266 406162 145
Účtovný cash flow -3 8804 711-8 922-67 928105 529
Úročený dlh 590 817487 392473 379750 567195 268
Úrokové krytie -9,789,471,011,536,18
Vlastné imanie 2 126458 514205 395471 983380 613
Všetky záväzky 1 815 6761 851 9282 125 2682 366 5191 246 507
Výsledok hospodárenia -235 783376 90369 074117 224198 343
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -235 783376 90369 074117 224198 343
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -258 888259 186-11 36224 914125 534
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 259 186-11 36224 91472 493101 666
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -267 442335 084339,0038 572169 060
Zásoby 669 070603 478840 836948 209183 636
Záväzky 1 815 6761 851 9282 125 2682 366 5191 246 507
Záväzky z obchodného styku 1 026 9631 040 3181 144 337876 8460,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,0000208 2000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -267 442335 084339,0038 572169 060
Zmena EBIT -0,64765,810,58220,71941,26
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 6 781 7487 654 2035 873 1386 245 7025 479 348
Účtovné závierky