AVAIR ELECTRIC, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 8 10410 17615 13610 95310 464
Bežná likvidita III. stupeň 19,7215,9513,9513,6410,90
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,05-0,3572-1,04-1,00-0,1273
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 19,615,3413,4812,691,26
Celkové tržby 1 000,0018 08948 18330 34710 725
Celkový dlh 411,00638,001 085803,00960,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 061-3 407-14 623-10 189-10 301
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 0613 40714 62310 18910 301
Čistý cash flow 8 0613 40714 62310 1891 210
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 557,002 8737 9843 6503 161
Čistý zisk 389,002 2356 7482 8472 201
Čistý zisk v minulom roku 2 2356 7482 8472 2013 317
Cudzie zdroje -7 693-9 538-14 051-10 150-9 504
Daň z príjmov 168,00638,001 236803,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 638,001 236803,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 168,00638,001 236803,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 15,70136,583,899,195,55
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,0000136,580,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 2 958205,33114,66131,74356,12
Doba obratu pohľadávok 15,70136,583,899,195,55
Doba splácania záväzkov 0,000016,9010,7011,6044,44
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 150,0212,878,229,6632,67
EBIT v minulom roku 2 8737 9843 6503 1614 277
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 557,002 8737 9843 6503 161
EBITDA 524,003 0419 9784 0361 540
EBITDA marža 0,52400,16810,20710,13300,1436
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 524,003 0419 9784 0361 540
Finančná páka 1,051,071,081,081,10
Finančné účty 8 0613 40714 62310 18910 301
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9493-0,9373-0,9283-0,9267-0,9083
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,94930,93730,92830,92670,9083
Hrubá marža 0,52400,17710,20710,13300,1436
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 321,002 6639 5763 6921 271
Krátkodobé pohľadávky 43,006 769513,00764,00163,00
Krátkodobé záväzky 411,00638,001 085803,00960,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 243,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 476,0014 88538 20526 3119 185
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000013 78236 99825 2597 885
Obežný majetok 8 10410 17615 13610 95310 464
Obrat aktív 0,12341,783,182,771,02
Obrat obežného majetku 0,12341,783,182,771,02
Ostatné náklady na finančnú činnosť 203,00378,00402,00344,00269,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 389,002 2356 7482 8472 201
Podiel EBIT k aktívam 0,06870,28230,52750,33320,3021
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,06870,28230,52750,33320,3021
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,07240,30120,56820,35960,3326
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,99470,33480,96610,93020,9844
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 8,060,18830,30350,33580,1128
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 8,060,18830,30350,33580,1128
Pohľadávky z obchodného styku 0,00006 7690,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 19,7215,9513,9513,6410,90
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9543-2,80-0,9609-0,9962-7,85
Pridaná hodnota 524,003 2049 9784 0361 540
Rýchla likvidita I. stupeň 19,615,3413,4812,6910,73
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,78440,20980,10870,19900,6234
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,78440,20980,10870,19900,6234
Služby 476,001 1031 2071 0521 300
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 10410 17615 13610 95310 464
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 000,0018 08948 18330 34710 725
Tržby z predaja tovaru 0,000018 08948 18330 34710 725
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 000,000,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 8 0613 40714 62310 1891 210
Vlastné imanie 7 6939 53814 05110 1509 504
Všetky záväzky 411,00638,001 085803,00960,00
Výsledok hospodárenia 524,003 0419 9784 0361 540
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 524,003 0419 9784 0361 540
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 389,002 2356 7482 8472 201
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 2356 7482 8472 2013 317
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 557,002 8737 9843 6503 161
Záväzky 411,00638,001 085803,00960,00
Záväzky z obchodného styku 243,000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 557,002 8737 9843 6503 161
Zmena EBIT 0,19390,35982,191,150,7391