5o s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 35 14948 59637 12832 18755 848
Bežná likvidita III. stupeň 1,961,625,073,861,08
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000064,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,04-1,30-0,6507-0,2468-0,6846
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,681,452,630,82560,2366
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,62590,96300,25450,30662,90
Celkové tržby 36 24018 16627 09527 6500,0000
Celkový dlh 13 53123 8407 5317 55241 541
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -22 414-32 090-19 258-6 081-9 795
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 22 41432 09019 2586 0819 795
Čistý cash flow 22 41432 09019 2586 0819 795
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 708-3 8816 4138 061-1 363
Čistý zisk -3 138-4 8414 9626 244-1 363
Čistý zisk v minulom roku -4 8414 9626 2444 0842 238
Cudzie zdroje -21 618-24 756-29 597-24 635-14 307
Daň z príjmov 1 430960,001 4511 8170,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,001 4511 8171 2980,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 430960,001 4511 8170,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 36,9974,91244,83294,85172,90
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 36,2673,00185,40235,34172,90
Doba obratu aktív 354,01985,42508,68424,89278,43
Doba obratu pohľadávok 36,9974,91244,83294,85172,90
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000222,90
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 134,15448,71100,2897,24206,39
EBIT v minulom roku -3 8816 4138 0615 3822 238
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 708-3 8816 4138 061-1 363
EBITDA 2 134-1 59210 27111 9154 469
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 134-1 59210 27111 9154 469
Efektívna daňová sadzba -0,8372-0,24740,22630,22540,0000
Finančná páka 1,631,961,251,313,90
Finančné účty 22 41432 09019 2586 0819 795
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6150-0,5094-0,7972-0,7654-0,2562
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,61500,50940,79720,76540,2562
Hrubá marža 0,33650,53700,67110,70600,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 042-1 69310 18311 8312 675
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,37890,45530,19710,22890,7412
Krátkodobé pohľadávky 3 6733 69417 87022 33634 680
Krátkodobé záväzky 13 31922 1287 3197 36641 397
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 186,00621,00208,00143,000,0000
Náklady na predaný tovar 24 0468 2458 4578 12967 789
Neobežný majetok 9 06212 8120,00003 77011 309
Obežný majetok 26 08735 78437 12828 41744 475
Obrat aktív 1,030,37040,71750,85901,31
Obrat neobežného majetku 4,001,400,00007,336,47
Obrat obežného majetku 1,390,50300,71750,97301,65
Odpisy 3 7502 1883 7703 7703 770
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 7502 1883 7703 7703 770
Osobné náklady 7 4326 6636 5856 1950,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 92,00101,0088,0084,001 794
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 612,00-2 6538 73210 0142 407
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,63770,66030,51870,18890,1754
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,60950,68300,36210,31740,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,61851,770,71080,21990,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,641,462,763,150,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,091,101,761,961,44
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,61851,780,72290,21990,1338
Pohľadávky z obchodného styku 3 6003 60013 53217 82834 680
Pohotová likvidita II. stupeň 1,961,625,073,861,08
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9645-0,7715-1,54-4,05-1,46
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,38500,49060,20280,23460,7438
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,62590,96300,25450,30662,90
Pridaná hodnota 12 1949 75518 18419 5215 423
Rýchla likvidita I. stupeň 1,681,452,630,82560,2366
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,34-14,970,73320,63389,30
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,34-14,970,73320,63389,30
Služby 17 0537 6406 0676 01064 379
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 35 14948 59637 12832 18755 848
Spotreba materiálu… 6 993605,002 3902 1193 410
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 36 24018 00026 64127 65073 212
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 36 24018 00026 64127 65073 212
Účtovný cash flow 22 41432 09019 2586 0819 795
Vlastné imanie 21 61824 75629 59724 63514 307
Všetky záväzky 13 53123 8407 5317 55241 541
Výsledok hospodárenia -1 616-3 7806 5018 145699,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 616-3 7806 5018 145699,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 138-4 8414 9626 244-1 363
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -4 8414 9626 2444 0842 238
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 708-3 8816 4138 061-1 363
Záväzky 13 53123 8407 5317 55241 541
Záväzky z obchodného styku 186,00621,00208,00143,000,0000
Zisk pred zdanením -1 708-3 8816 4138 061-1 363
Zmena EBIT 0,4401-0,60520,79561,50-0,6090

Činnosti firmy
Prieskum trhu a verejnej mienky
Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
Prekladateľská a tlmočnícka činnosť
Prenájom priemyselného tovaru (strojov a zariadení)
Nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel
Prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak garáže..
Obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom a údržbou nehnuteľností
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Vedenie účtovníctva
Registrácia internetových domén, ich správa a prevádzkovanie
Inštalácia programového vybavenia a údržba počítačových sietí
Reklamné činnosti
Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
Montáž a oprava meracej a regulačnej techniky
Upratovacie a čistiace práce
Vedenie cudzieho motorového vozidla okrem taxislužby
Údržba výpočtovej techniky a dátových sietí bez zásahu do elektrických častí
Školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ako základných služieb..
Inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
Skladovanie s výnimkou prevádzkovania verejných skladov
Aranžérske práce v rozsahu voľnej živnosti
Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
Zhotovovanie internetových aplikácií v rozsahu voľnej živnosti a ich následná..
Automatizované spracovanie údajov
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Manipulačné práce s tovarom
Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
Činnosť účtovných poradcov
Poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
Prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej..
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Prenájom motorových vozidiel a prívesov
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb a reklamy v rozsahu..
Vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
Usporadúvanie kurzov, seminárov, školení, prednášok, diskoték, kultúrnych,..
Počítačová grafika a kresličské práce podľa predlohy
Fotografické služby a zhotovovanie video záznamov na zákazku