Primus SK s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 14 61814 48314 50814 57115 735
Bankové úvery 0,000046,000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 7,027,9211,1430,3625,80
Bežné bankové úvery 0,000046,000,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,973,394,6712,7910,85
Celkové tržby 0,00000,00000,00001,00000,0000
Celkový dlh 2 0821 8281 302480,00610,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 184-6 003-6 074-6 137-6 620
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,00000,0000-542,000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 1846 0496 0746 1376 620
Čistý cash flow 6 1846 0496 0746 1376 620
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -116,00-68,00-405,00-62,00-15,00
Čistý zisk -119,00-551,00-885,00-542,00-15,00
Čistý zisk v minulom roku -551,00-885,00-542,00-491,008,00
Cudzie zdroje -12 536-12 655-13 206-14 091-15 125
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
EBIT v minulom roku -68,00-405,00-62,00-9,008,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -116,00-68,00-405,00-62,00-15,00
EBITDA -30,000,0000-342,001,00000,0000
EBITDA marža 0,00000,00000,00001,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -30,000,0000-342,001,00000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,0000-6,76-1,19-7,740,0000
Finančná páka 1,171,141,101,031,04
Finančné účty 6 1846 0496 0746 1376 620
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8576-0,8738-0,9103-0,9671-0,9612
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,85760,87380,91030,96710,9612
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -116,00-68,00-405,00-62,00-15,00
Krátkodobé pohľadávky 8 4348 4348 4348 4349 115
Krátkodobé záväzky 2 0821 7821 302480,00610,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,0000342,00342,000,00000,0000
Krytie dlhovej služby -10,000,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 3,003,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 3,000,00000,00002,000,0000
Náklady na predaný tovar 0,00000,0000342,000,00000,0000
Obežný majetok 14 61814 48314 50814 57115 735
Ostatné náklady na finančnú činnosť 86,0068,0063,0063,0073,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,000058,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -119,00-551,00-885,00-542,00-15,00
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,00000,00006 1370,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 7,027,9211,1430,3625,80
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,03-2,09-2,17-2,30-2,28
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2 0612 0160,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 0,00000,0000-342,000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,973,314,6712,7910,85
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -69,400,0000-3,81480,000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -69,400,0000-3,81480,000,0000
Služby 0,00000,0000342,000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 14 61814 48314 50814 57115 735
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000046,000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 6 1846 0496 0746 1376 620
Úročený dlh 0,000046,000,00000,00000,0000
Úrokové krytie -38,67-22,670,00000,00000,0000
Vlastné imanie 12 53612 65513 20614 09115 125
Všetky záväzky 2 0821 8281 302480,00610,00
Výsledok hospodárenia -30,000,0000-342,001,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -30,000,0000-342,001,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -119,00-551,00-885,00-542,00-15,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -551,00-885,00-542,00-491,008,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -119,00-71,00-405,00-62,00-15,00
Záväzky 2 0821 8281 302480,00610,00
Záväzky z obchodného styku 0,0000342,00342,000,00000,0000
Zisk pred zdanením -119,00-71,00-405,00-62,00-15,00
Zmena EBIT 1,710,16796,536,89-1,88