SVV, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 15 997163 652468 158802 2073 256 788
Aktivácia 0,00000,00000,00000,0000268 893
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,000076 660
Bežná likvidita III. stupeň 0,05392,593,153,411,11
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,000076 660
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00002 109
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,05153,86-3,68-0,21010,0487
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,060,63000,47370,52040,4714
Celkové tržby 25 0031 5042 3461 232 2360,0000
Celkový dlh 296 89063 252150 478274 5681 043 451
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -15 28148 857134 521189 184566 533
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,7482-11,49-12,34-0,73670,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 15 28111 3596 89528 73219 712
Čistý cash flow 15 28111 359-21 837-3 04819 712
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 18 708-16 175-27 173-901 939-121 734
Čistý zisk 18 708-17 280-28 959-907 780-127 955
Čistý zisk v minulom roku -17 280-28 959-907 780-777 918-133 928
Cudzie zdroje 280 893-100 400-317 680-527 639-2 213 337
Daň z príjmov 0,0000960,00960,002 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,002 8802 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,002 8800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 10,450,0000200 031548,7621,72
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 3,710,0000199 886548,3820,82
Doba obratu aktív 233,560,0000205 135577,161 503
Doba obratu pohľadávok 10,450,0000200 031548,7621,72
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,00002 823
Doba splácania záväzkov 0,00000,00007 62138,4897,73
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 4 3330,00002 59810,44186,83
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00006 19130,730,0000
EBIT v minulom roku -16 175-27 173-901 939-770 084-113 536
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 18 708-16 175-27 173-901 939-121 734
EBITDA 18 936-11 779-13 670-551 70972 709
EBITDA marža 0,7573-7,83-5,83-0,44770,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 18 936-11 779-13 670-551 70972 709
Finančná páka -0,05701,631,471,521,47
Finančné účty 15 28111 3596 89528 73219 712
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 17,56-0,6135-0,6786-0,6577-0,6796
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -17,560,61350,67860,65770,6796
Hrubá marža 0,7635-7,81-7,42-0,46430,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 18 708-10 415-15 2121 724 64466 832
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 18,550,01800,01270,01810,1243
Krátkodobé finančné výpomoci 0,000060 216141 416217 916509 585
Krátkodobé pohľadávky 716,00152 198456 509762 74047 060
Krátkodobé záväzky 296 7992 9455 93014 506404 863
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 7991 8830,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,0000-81,23-16,55-186,3311,69
Materiál 0,00000,00000,00000,000062 161
Nákladové úroky 0,0000145,00826,002 9616 221
Nákladové úroky v minulom roku 145,00826,002 9614 95420 392
Náklady na predaný tovar 5 91011 75118 2431 079 406446 301
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,0000284,00137 604132 800
Neobežný majetok 0,000095,004 75410 7352 160 808
Obežný majetok 15 997163 557463 404791 4721 093 871
Obrat aktív 1,560,00000,00180,63240,2429
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,175247,260,3660
Obrat obežného majetku 1,560,00000,00180,64100,7231
Odpisy 0,00003 44111 962277 988187 807
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00003 4415 981138 994187 807
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00005 981138 9940,0000
Osobné náklady 0,00000,00000,0000169 0370,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 228,001 0121 5423 6476 082
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,0000176,000,00000,0000205,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00004 81711 5850,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 18 708-13 839-16 997-629 79259 852
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0666-0,1076-0,0631-1,22-0,0457
Podiel EBIT k aktívam 1,17-0,0988-0,0580-1,12-0,0374
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 1,17-0,0988-0,0580-1,12-0,0374
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0666-0,1006-0,0588-1,15-0,0427
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,95520,06940,01470,03580,0061
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,61127,55-9,31-0,00250,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000-61,30-4,160,2279
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,0000-3,380,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-3,41-1,46-1,281,84
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,61120,0000-26,21-0,00600,0249
Pohľadávky z obchodného styku 254,00152 136456 178762 21445 107
Pohotová likvidita II. stupeň 0,05392,593,153,410,0695
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 18,38-8,8414,55173,11-112,28
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,000078,34-26,44-1,033,17
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 18,560,38650,32140,34230,3204
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,060,63000,47370,52040,4714
Pridaná hodnota 19 090-11 751-17 410-572 081344 652
Primárna platobná neschopnosť 7,080,01240,01060,01520,0000
Rentabilita aktív, ROA 1,17-0,1056-0,0619-1,13-0,0393
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0666-0,1721-0,0912-1,72-0,0578
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 15,68-5,37-11,01-0,497714,35
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 15,68-5,37-11,01-0,497714,35
Služby 5 9105 56615 984113 443223 647
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 15 997163 652468 158802 2073 256 788
Spotreba materiálu… 0,00006 1851 975320 0241 155 551
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000060 216141 416217 916586 245
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 25 0001 100833,001 647 325790 953
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 1000,00001 140 0000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,0000162 540184 182
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 25 0000,0000833,00344 785606 771
Účtovný cash flow 15 28111 359-21 837-3 04819 712
Úročený dlh 0,000060 216141 416217 916586 245
Úrokové krytie 0,0000-111,55-32,90-304,61-19,57
Vlastné imanie -280 893100 400317 680527 6392 213 337
Všetky záväzky 296 89063 252150 478274 5681 043 451
Výsledok hospodárenia 18 936-15 339-25 632-898 289-116 172
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 18 936-15 339-25 632-898 289-116 172
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 18 708-17 280-28 959-907 780-127 955
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -17 280-28 959-907 780-777 918-133 928
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 18 708-16 320-27 999-904 900-127 955
Zásoby 0,00000,00000,00000,00001 027 099
Záväzky 296 89063 252150 478274 5681 043 451
Záväzky z obchodného styku 1 7991 8834 81711 5850,0000
Zisk pred zdanením 18 708-16 320-27 999-904 900-127 955
Zmena EBIT -1,160,59530,03011,171,07
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-508 335796 804
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-508 335796 804
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00001 2190,00001 208 5921 074