SENGA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 27 51018 86929 02022 11814 126
Bankové úvery 0,00000,00000,00001 6240,0000
Bežná likvidita III. stupeň 5,78-2,2513,4210,3411,44
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000807,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4525-0,2226-0,7840-1,12-0,9897
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,27-0,71839,679,516,27
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,1467-0,30270,08800,21640,8480
Celkové tržby 31 94027 73441 03841 2510,0000
Celkový dlh 3 519-8 1912 3483 9356 482
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 855-6 023-20 912-18 713-7 565
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 8556 02320 91220 3377 565
Čistý cash flow 10 8556 02320 91220 3377 565
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 069868,009 9037 8781 427
Čistý zisk -3 069388,008 4897 154989,00
Čistý zisk v minulom roku 388,008 4897 1543 386-943,00
Cudzie zdroje -23 991-27 060-26 672-18 183-7 644
Daň z príjmov 0,0000480,001 356540,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,001 356540,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,001 356540,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,00001 6240,0000
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,00001 6240,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 95,07166,5171,5314,9745,71
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 83,62158,6465,5211,2045,71
Doba obratu aktív 314,38248,33259,78195,71123,77
Doba obratu pohľadávok 95,07166,5171,5314,9745,71
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000011,36
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 37,89-110,3519,3618,9310,57
EBIT v minulom roku 868,009 9037 8784 177-927,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 069868,009 9037 8781 427
EBITDA -935,001 06710 1448 1203 679
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -935,001 06710 1448 1203 679
Efektívna daňová sadzba 0,00000,55300,13770,07020,0000
Finančná páka 1,150,69731,091,221,85
Finančné účty 10 8556 02320 91220 3377 565
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8721-1,43-0,9191-0,8221-0,5411
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,87211,430,91910,82210,5411
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 146868,009 9037 8781 759
Krátkodobé pohľadávky 8 31912 6527 9911 6925 217
Krátkodobé záväzky 3 316-8 3852 1632 1391 206
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 381,00496,00430,00391,000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000174,9044,138,40
Materiál 0,00000,00000,00000,0000205,00
Nákladové úroky 0,00000,000058,00184,00438,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,000058,00184,00311,0016,00
Náklady na predaný tovar 26 14819 21923 27525 93338 741
Neobežný majetok 8 3331,00000,00000,0000332,00
Obežný majetok 19 17718 86829 02022 11812 987
Obrat aktív 1,161,471,411,872,95
Obrat neobežného majetku 3,8327 7340,00000,0000125,48
Obrat obežného majetku 1,671,471,411,873,21
Odpisy 1 9230,00000,00000,0000332,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 9230,00000,00000,0000332,00
Osobné náklady 4 4774 4185 2714 4080,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 211,00199,00241,00242,001 920
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 146388,008 4897 1541 321
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,39460,31920,72060,91950,5355
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,77300,51880,30120,28780,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,33990,21720,50960,49300,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,291,933,323,480,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,90501,933,323,488,79
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,33990,21720,51290,49300,1816
Pohľadávky z obchodného styku 7 31712 0547 3191 2665 217
Pohotová likvidita II. stupeň 5,78-2,2313,3610,3011,27
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,21-4,49-1,28-0,8941-1,01
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000360,55110,5317,27
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,1467-0,30270,08800,21640,8480
Pridaná hodnota 5 7928 51517 49915 3182 918
Rýchla likvidita I. stupeň 3,27-0,71839,679,516,27
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -3,76-7,680,23150,48461,76
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -3,76-7,680,23150,48461,76
Služby 19 03514 05416 74016 74725 265
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 27 51018 86929 02022 11814 126
Spotreba materiálu… 7 1135 1656 5359 18613 476
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00001 6240,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 31 94027 73440 77441 25141 659
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 31 94027 73440 77441 25141 659
Účtovný cash flow 10 8556 02320 91220 3377 565
Úročený dlh 0,00000,00000,00001 6240,0000
Úrokové krytie 0,00000,0000170,7442,823,26
Vlastné imanie 23 99127 06026 67218 1837 644
Všetky záväzky 3 519-8 1912 3483 9356 482
Výsledok hospodárenia -2 8581 06710 1448 1203 347
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 8581 06710 1448 1203 347
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 069388,008 4897 154989,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 388,008 4897 1543 386-943,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 069868,009 8457 694989,00
Zásoby 3,00193,00117,0089,00205,00
Záväzky 3 519-8 1912 3483 9356 482
Záväzky z obchodného styku 381,00496,00430,00391,000,0000
Zisk pred zdanením -3 069868,009 8457 694989,00
Zmena EBIT -3,540,08771,261,89-1,54