CAFART, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201520142012
Aktíva 37 887-11 7660,000095 0290,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,94960,23550,00000,25800,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,000015,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,56-0,06260,0000-1,390,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,94960,23550,00000,15500,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -3,750,26580,00009,010,0000
Celkové tržby 56 4962 2500,00000,00000,0000
Celkový dlh 51 652-2 4710,000085 5350,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -49 051582,000,0000-13 1910,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,2436-4,130,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 49 051-582,000,000013 1910,0000
Čistý cash flow 49 051-582,000,000013 1910,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -13 765-9 2950,0000-31 9280,0000
Čistý zisk -13 765-9 2950,0000-31 9280,0000
Čistý zisk v minulom roku -9 295-15 7320,0000-25 4720,0000
Cudzie zdroje 13 7659 2950,0000-9 4940,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00007,380,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00003,190,0000
Doba obratu aktív 244,77-1 9090,0000477,300,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00007,380,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000405,010,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 333,70-400,850,0000427,410,0000
EBIT v minulom roku -9 295-15 7320,0000-25 4720,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -13 765-9 2950,0000-31 9280,0000
EBITDA -2 2181 9910,0000-24 6190,0000
EBITDA marža -0,03930,88490,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 2181 9910,0000-24 6190,0000
Finančná páka -2,751,270,000010,010,0000
Finančné účty 49 051-582,000,000013 1910,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,3633-0,79000,0000-0,09990,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,36330,79000,00000,09990,0000
Hrubá marža -0,03900,83160,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 6011 8890,0000-25 2840,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,360,21000,00000,89550,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00000,00001 4690,0000
Krátkodobé záväzky 51 652-2 4710,000085 0960,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 44 495-319,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 58 702379,000,000076 6900,0000
Neobežný majetok -11 164-11 1840,000073 0720,0000
Obežný majetok 49 051-582,000,000021 9420,0000
Obrat aktív 1,49-0,19120,00000,76470,0000
Obrat neobežného majetku -5,06-0,20120,00000,99450,0000
Obrat obežného majetku 1,15-3,870,00003,310,0000
Odpisy 11 16411 1840,00006 6440,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 11 16411 1840,00006 6440,0000
Osobné náklady 0,0000-120,000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 383,00102,000,0000665,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 6011 8890,0000-25 2840,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,00001,00000,0000-3,360,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,36330,79000,0000-0,33600,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,36330,79000,0000-0,33600,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,00001,00000,0000-3,210,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,290,04950,00000,13880,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,8682-0,25870,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0000-15,590,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,19760,16910,0000-0,60490,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,8682-0,25870,00000,18150,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,0000635,000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,94960,23550,00000,17250,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,2806-15,970,0000-0,71970,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,360,21000,00000,90010,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -3,750,26580,00009,010,0000
Pridaná hodnota -2 2061 8710,0000-4 0190,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,36330,79000,0000-0,33600,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,00001,00000,0000-3,360,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,94960,23550,00000,15500,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -23,29-1,240,0000-3,470,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -23,29-1,240,0000-3,470,0000
Služby 2 02090,000,000033 0770,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 37 887-11 7660,000095 0290,0000
Spotreba materiálu… 56 682289,000,000043 6130,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 56 4962 2500,000072 6710,0000
Tržby z predaja tovaru 56 3460,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 150,002 2500,000072 6710,0000
Účtovný cash flow 49 051-582,000,000013 1910,0000
Vlastné imanie -13 765-9 2950,00009 4940,0000
Všetky záväzky 51 652-2 4710,000085 5350,0000
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,00000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -13 382-9 1930,0000-31 2630,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -13 382-9 1930,0000-31 2630,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -13 765-9 2950,0000-31 9280,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -9 295-15 7320,0000-25 4720,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -13 765-9 2950,0000-31 9280,0000
Zásoby 0,00000,00000,00007 2820,0000
Záväzky 51 652-2 4710,000085 5350,0000
Záväzky z obchodného styku 44 495-319,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -13 765-9 2950,0000-31 9280,0000
Zmena EBIT 1,480,59080,00001,250,0000