inLanguage, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 10 15411 6496 3432 0025 188
Bežná likvidita III. stupeň 7,063,742,230,61150,9323
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000018,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,000038,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1722-0,1903-1,400,06760,0148
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,040,52231,730,02630,1160
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,16500,36440,8102-2,57-1,18
Celkové tržby 16 42528 26027 12437 6230,0000
Celkový dlh 1 4383 1112 8393 27433 772
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 501-1 625-4 921-86,00-424,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 5011 6254 92186,00424,00
Čistý cash flow 1 5011 6254 92186,00424,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 386,005 9945 73614 245-2 105
Čistý zisk 178,005 0344 77612 291-2 105
Čistý zisk v minulom roku 5 0344 77612 29115 060-8 567
Cudzie zdroje -8 716-8 538-3 5041 27228 622
Daň z príjmov 208,00960,00960,001 9540,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,001 9542 9410,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 208,00960,00960,001 9540,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 192,29129,4719,1419,9149,70
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 22,407,2119,149,6640,52
Doba obratu aktív 225,64150,4685,3620,8085,92
Doba obratu pohľadávok 192,29129,4719,1419,9149,70
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000065,30
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 31,9640,1838,2034,0260,53
EBIT v minulom roku 5 9945 73614 24518 001-8 567
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 386,005 9945 73614 245-2 105
EBITDA 470,006 1085 85011 9004 547
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 470,006 1085 85011 9004 547
Efektívna daňová sadzba 0,53890,16020,16740,13720,0000
Finančná páka 1,161,361,81-1,57-0,1813
Finančné účty 1 5011 6254 92186,00424,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8584-0,7329-0,55240,63545,52
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,85840,73290,5524-0,6354-5,52
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 386,005 9945 73616 7454 282
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,14160,26710,44761,640,7045
Krátkodobé pohľadávky 8 65310 0241 4221 9163 001
Krátkodobé záväzky 1 4383 1112 8393 2743 655
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 0941 263290,00553,000,0000
Náklady na predaný tovar 15 59522 08221 13823 05120 430
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,00001 745
Obežný majetok 10 15411 6496 3432 0023 425
Obrat aktív 1,622,434,2817,544,25
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,000012,63
Obrat obežného majetku 1,622,434,2817,546,44
Odpisy 0,00000,00000,00000,00006 387
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,00006 387
Ostatné náklady na finančnú činnosť 84,00114,00114,00155,00265,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 178,005 0344 77612 2914 282
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,02040,58961,36-9,660,0735
Podiel EBIT k aktívam 0,03800,51460,90437,12-0,4057
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,03800,51460,90437,12-0,4087
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,04430,70201,64-11,20-1,41
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,14780,13950,77580,04300,0817
Pohľadávky z obchodného styku 1 008558,001 422930,002 447
Pohotová likvidita II. stupeň 7,063,742,230,61150,9323
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,81-5,25-0,712114,7967,50
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,14160,26710,44761,646,51
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,16500,36440,8102-2,57-1,18
Pridaná hodnota 830,006 1785 98612 0721 610
Primárna platobná neschopnosť 1,092,260,20390,59460,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,01750,43210,75306,14-0,4057
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,02040,58961,36-9,660,0735
Rýchla likvidita I. stupeň 1,040,52231,730,02630,1148
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,060,50930,48530,27517,43
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,060,50930,48530,27517,43
Služby 9 04514 98015 48720 31017 354
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 15411 6496 3432 0025 188
Spotreba materiálu… 6 5507 1025 6512 7413 076
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 16 42528 26027 12437 62322 040
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00002 5000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 16 42528 26027 12435 12322 040
Účtovný cash flow 1 5011 6254 92186,00424,00
Vlastné imanie 8 7168 5383 504-1 272-28 622
Všetky záväzky 1 4383 1112 8393 27433 772
Výsledok hospodárenia 470,006 1085 85014 400-1 840
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 470,006 1085 85014 400-1 840
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 178,005 0344 77612 291-2 105
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 0344 77612 29115 060-8 567
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 386,005 9945 73614 245-2 105
Záväzky 1 4383 1112 8393 27433 772
Záväzky z obchodného styku 1 0941 263290,00553,000,0000
Zisk pred zdanením 386,005 9945 73614 245-2 105
Zmena EBIT 0,06441,040,40270,79130,2457