2create, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 022 6761 098 588927 4121 135 349922 073
Bankové úvery 39 77967 85995 939124 01928 080
Bežná likvidita III. stupeň 0,66870,57310,45610,55620,3611
Bežné bankové úvery 0,000028 08028 08028 08028 080
Časové rozlíšenie aktív 3 8774 4452 7854 0182 654
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,9390-3,416,55-14,521,86
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,8915,6324,2892,68-21,91
Celkové tržby 2 229 3282 220 8922 008 3731 716 1830,0000
Celkový dlh 813 3841 032 540890 7281 123 229966 167
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -31 944-200 39852 854-159 400-53 719
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 71 723268 25743 085283 41981 799
Čistý cash flow -196 534225 172-240 334175 93781 799
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 189 89358 92843 03034 657-6 172
Čistý zisk 143 24429 36424 56417 964-12 295
Čistý zisk v minulom roku 29 36424 56417 96438 251-132 636
Cudzie zdroje -209 292-66 048-36 684-12 12044 094
Daň z príjmov 45 14627 29315 41712 9300,0000
Daň z príjmov v minulom roku 27 29315 41712 93013 6590,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 45 14627 29315 41712 9300,0000
Dlhodobé bankové úvery 39 77939 77967 85995 9390,0000
Dlhodobé pohľadávky 13 7610,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 39 77939 77967 85995 9390,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 72,1948,0659,9460,5065,27
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 72,1948,0651,6956,2261,69
Doba obratu aktív 168,04181,20168,86241,93287,47
Doba obratu pohľadávok 74,4548,0659,9460,5065,27
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000262,58
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 126,52157,71144,61212,92244,90
EBIT v minulom roku 58 92843 03034 65756 740-93 049
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 189 89358 92843 03034 657-6 172
EBITDA 288 982150 789144 209132 49457 355
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 288 982150 789144 209132 49457 355
Finančná páka 4,8916,6325,2893,68-20,91
Finančné účty 71 723268 25743 085283 41981 799
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 292 339150 310143 699137 94152 551
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,75290,87040,85640,88010,8519
Krátkodobé pohľadávky 439 314291 359329 202283 934209 358
Krátkodobé záväzky 770 013956 169794 206999 210785 518
Krytie dlhovej služby 192,2766,4047,3035,219,37
Nákladové úroky 1 5032 2713 0493 7636 123
Nákladové úroky v minulom roku 2 2713 0493 7634 83039 587
Náklady na predaný tovar 1 932 1831 983 2571 867 6191 573 2921 091 909
Neobežný majetok 494 001534 527552 340563 978628 262
Obežný majetok 524 798559 616372 287567 353291 157
Obrat aktív 2,172,012,161,511,27
Obrat neobežného majetku 4,504,143,633,041,86
Obrat obežného majetku 4,233,955,383,024,02
Odpisy 100 24291 348100 61097 57060 471
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 50 12145 67450 30548 78560 471
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 50 12145 67450 30548 7850,0000
Osobné náklady 45 76784 85511 80633 0380,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 477,00479,00510,00553,004 804
Ostatné záväzky z obchodného styku 329 835392 893277 854569 0120,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 243 486120 712125 174115 53448 176
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,57510,21930,18520,13200,7678
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,75160,41380,32300,2546-0,0452
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 6,322,7111,614,230,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,981,301,221,071,30
Pohľadávky z obchodného styku 439 314291 359283 888263 841197 869
Pohotová likvidita II. stupeň 0,66870,57310,45610,55620,3611
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,06-0,29330,1526-0,06890,5391
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -130,7699,15-78,8246,7513,36
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,79530,93990,96040,98931,05
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,8915,6324,2892,68-21,91
Pridaná hodnota 289 165229 653137 047139 61678 826
Primárna platobná neschopnosť 0,75081,350,97872,190,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,68440,44460,66961,480,2788
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,816,856,188,4816,85
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,816,856,188,4816,85
Služby 1 860 6841 942 0211 818 0781 536 5521 049 219
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 022 6761 098 588927 4121 135 349922 073
Spotreba materiálu… 71 49941 23649 54136 74042 690
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 39 77967 85995 939124 01928 080
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 223 2652 212 9102 004 6661 715 9081 170 735
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 9170,00000,00003 0000,0000
Tržby z predaja tovaru 7 9460,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 213 4022 212 9102 004 6661 712 9081 170 735
Účtovný cash flow -196 534225 172-240 334175 93781 799
Úročený dlh 39 77967 85995 939124 01928 080
Úrokové krytie 126,3425,9514,119,21-1,01
Vlastné imanie 209 29266 04836 68412 120-44 094
Všetky záväzky 813 3841 032 540890 7281 123 229966 167
Výsledok hospodárenia 190 50759 44143 59935 291-3 116
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 190 50759 44143 59935 291-3 116
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 143 24429 36424 56417 964-12 295
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 29 36424 56417 96438 251-132 636
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 188 39056 65739 98130 894-7 856
Záväzky 813 3841 032 540890 7281 123 229966 167
Záväzky z obchodného styku 329 835392 893277 854576 6610,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,00007 6490,0000
Zisk pred zdanením 188 39056 65739 98130 894-7 856
Zmena EBIT 3,221,371,240,61080,0663
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 150,000,00000,00002 6330,0000
Účtovné závierky