Penta Funding, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 000 899 523917 127 394682 618 546478 972 154242 572 961
Bankové úvery 206 742 751289 427 556261 558 906167 629 521100 045 833
Bežná likvidita III. stupeň 0,30651,920,04540,18950,8080
Bežné bankové úvery 108 205 649257 427 556234 258 906130 129 521100 045 833
Časové rozlíšenie aktív 6 89375 0000,00000,000014 515
Časové rozlíšenie pasív 0,000031,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7989-0,29890,5082-0,1343-11,08
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,732,03-15,5541,4567,95
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 9,2215,6411,2629,5418,20
Celkové tržby 3 514 7000,00000,00002 5000,0000
Celkový dlh 902 999 935862 015 972626 955 590463 291 119229 939 532
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 687 401 777740 767 056515 044 956310 852 78871 074 594
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,79300,00000,0000-1 4000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 108 268 44430 054 78513 582 36041 870 482139 940 084
Čistý cash flow 78 213 65916 472 425-28 288 1222 106 200139 940 084
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 37 955 27026 289 30225 893 5159 075 5269 785 987
Čistý zisk 2 787 197-551 5654 981 921-3 500 547349 837
Čistý zisk v minulom roku -551 5654 981 921-3 500 547-4 451 843-603 895
Cudzie zdroje -97 899 588-55 111 391-55 662 956-15 681 035-12 633 429
Daň z príjmov 633 71826 1041 067 633118 7850,0000
Daň z príjmov v minulom roku 26 1041 067 633118 78545 0670,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 633 71826 1041 067 633118 7850,0000
Dlhodobé bankové úvery 98 537 10232 000 00027 300 00037 500 0000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,000097 077 583
Dlhodobý dlh 407 974 250321 715 488137 300 000129 500 00033 000 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00000,00007 123
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00001 206
Doba obratu aktív 0,00000,00000,00000,0000311 857
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00000,0000131 929
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00002 012
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,00000,00002 648
EBIT v minulom roku 26 289 30225 893 5159 075 5266 112 9804 466 090
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 37 955 27026 289 30225 893 5159 075 5269 785 987
EBITDA -271 041-297 991-189 789-2 753 3332 349 138
EBITDA marža -0,07710,00000,0000-1 1010,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -271 041-297 991-189 789-2 753 3332 349 138
Finančná páka 10,2216,6412,2630,5419,20
Finančné účty 108 268 44430 054 78513 582 36041 870 482139 940 084
Hrubá marža -0,06310,00000,0000-35,810,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -4 665 396-5 250 343-3 362 041-6 130 585700 249
Krátkodobé finančné výpomoci 279 490 322191 678 797157 068 41093 093 74977 968 845
Krátkodobé pohľadávky 16 961 581846 752 8564 283 123447 5965 540 779
Krátkodobé záväzky 20 962 5008 117 6741 819 75150 8102 059 383
Nákladové úroky 34 534 35526 814 76319 843 96112 457 2889 436 150
Nákladové úroky v minulom roku 26 814 76319 843 96112 457 28810 519 7565 069 985
Náklady na predaný tovar 221 664297 693189 65489 529373 668
Neobežný majetok 875 662 605372 702664 683 965434 071 0260,0000
Obežný majetok 125 230 025916 679 69217 934 58144 901 128242 558 446
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 394 3554 952 3523 172 2523 377 2522 250 303
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,0000601 414
Ostatné záväzky z obchodného styku 7 47853 68818 43714 3930,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 787 197-551 5654 981 921-3 500 547349 837
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,10820,03280,01990,08740,5769
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 22,250,00000,0000842,480,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,00000,0000492,90
Pohľadávky z obchodného styku 8 70049 61646 99221 440937 758
Pohotová likvidita II. stupeň 0,30651,920,04540,18950,8080
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,25-3,351,97-7,45-0,0903
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,260,6143-1,430,169114,83
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,48580,52460,61330,54430,7339
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,90220,93990,91850,96730,9479
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 9,2215,6411,2629,5418,20
Pridaná hodnota -221 664-297 693-189 654-89 529-89 759
Primárna platobná neschopnosť 20,067,0017,222,150,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,26490,06570,03450,18750,7771
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -3 332-2 893-3 303-168,2797,88
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -3 332-2 893-3 303-168,2797,88
Služby 221 664297 693189 65489 529373 668
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 000 899 523917 127 394682 618 546478 972 154242 572 961
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 795 670 221770 821 841528 627 316352 723 270211 014 678
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 39 806 0270,00003 755 0175 451 4058 264 990
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 39 806 0270,00003 755 0175 451 4057 981 081
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00000,0000283 909
Účtovný cash flow 78 213 65916 472 425-28 288 1222 106 200139 940 084
Úročený dlh 795 670 221770 821 841528 627 316352 723 270211 014 678
Úrokové krytie 1,100,98041,300,72851,04
Vlastné imanie 97 899 58855 111 39155 662 95615 681 03512 633 429
Všetky záväzky 902 999 935862 015 972626 955 590463 291 119229 939 532
Vydané dlhopisy 309 437 148289 715 488110 000 00092 000 00033 000 000
Výsledok hospodárenia -271 041-297 991-189 789-2 753 3332 349 138
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -271 041-297 991-189 789-2 753 3332 349 138
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 787 197-551 5654 981 921-3 500 547349 837
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -551 5654 981 921-3 500 547-4 451 843-603 895
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 420 915-525 4616 049 554-3 381 762482 515
Záväzky 902 999 935862 015 972626 955 590463 291 119229 939 532
Záväzky z obchodného styku 174 536347 140809 01446 0620,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 167 058293 452790 57731 6690,0000
Zisk pred zdanením 3 420 915-525 4616 049 554-3 381 762482 515
Zmena EBIT 1,441,022,851,482,19
Účtovné závierky