Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Cudzie zdroje -59 614 30131 683 23567 068 205-126 352 537-68 967 249
EBITDA 89 975 92035 883 716-112 338 11817 618 52415 586 211
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 89 975 92035 883 716-112 338 11817 618 52415 586 211
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 89 975 92035 883 716-112 338 11817 618 52415 586 211
Vlastné imanie 59 614 301-31 683 235-67 068 205126 352 53768 967 249
Výsledok hospodárenia 89 975 92035 883 716-112 338 11817 618 52415 586 211
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 89 975 92035 883 716-112 338 11817 618 52415 586 211
Zásoby 45 94351 37765 67746 98651 901
Účtovné závierky