Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Cudzie zdroje -68 019 256-59 614 30131 683 23567 068 205-126 352 537
EBITDA 7 293 44989 975 92035 883 716-112 338 11817 618 524
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 293 44989 975 92035 883 716-112 338 11817 618 524
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 293 44989 975 92035 883 716-112 338 11817 618 524
Vlastné imanie 68 019 25659 614 301-31 683 235-67 068 205126 352 537
Výsledok hospodárenia 7 293 44989 975 92035 883 716-112 338 11817 618 524
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 7 293 44989 975 92035 883 716-112 338 11817 618 524
Zásoby 27 18845 94351 37765 67746 986
Účtovné závierky