FinRail, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201220112010
Aktíva 0,0000244 4240,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00003,250,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000-0,70700,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00001,610,00000,00000,0000
Celkový dlh 0,000074 7970,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-119 9250,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,0000119 9250,00000,00000,0000
Čistý cash flow 0,0000119 9250,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00007 6610,00000,00000,0000
Čistý zisk 0,00007 6610,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,000010 5590,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 0,0000-169 6270,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00001 2460,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,0000858,170,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,00002 4820,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00001 2460,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00001 0820,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000757,730,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,000010 5590,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00007 6610,00000,00000,0000
EBITDA 0,000010 6410,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,000010 6410,00000,00000,0000
Finančná páka 0,00001,440,00000,00000,0000
Finančné účty 0,0000119 9250,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,0000-0,69400,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00000,69400,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,000010 5460,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,0000122 7360,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 0,000074 6310,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,000025 1770,00000,00000,0000
Neobežný majetok 0,00001 7630,00000,00000,0000
Obežný majetok 0,0000242 6610,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 0,000020,390,00000,00000,0000
Odpisy 0,0000589,000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,0000589,000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,000095,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00008 2500,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,000018,290,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00003,340,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,000084 5240,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00003,250,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000-1,410,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 0,000010 7730,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00001,610,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00007,030,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00007,030,00000,00000,0000
Služby 0,000025 1770,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,0000244 4240,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000035 9500,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000035 9500,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 0,0000119 9250,00000,00000,0000
Vlastné imanie 0,0000169 6270,00000,00000,0000
Všetky záväzky 0,000074 7970,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,000010 0520,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,000010 0520,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00007 6610,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,000010 5590,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00009 9490,00000,00000,0000
Záväzky 0,000074 7970,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,00009 9490,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,00000,72550,00000,00000,0000