2 Connect Slovakia, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 18 89119 28818 92417 9908 626
Bežná likvidita III. stupeň 3,222,962,422,254,25
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000247,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4632-0,8457-0,9473-1,02-0,3734
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,99901,611,301,271,14
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,49240,55340,75940,79880,3920
Celkové tržby 48 77652 41545 58243 2460,0000
Celkový dlh 6 2336 8718 1687 9892 429
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 863-10 501-10 189-10 162-2 314
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 86310 50110 18910 1622 314
Čistý cash flow 5 86310 50110 18910 1622 314
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 284,002 6211 7151 822303,00
Čistý zisk 241,001 661755,00862,00303,00
Čistý zisk v minulom roku 1 661755,00862,002 942-125,00
Cudzie zdroje -12 658-12 417-10 756-10 001-6 197
Daň z príjmov 43,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 43,00960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 97,4961,1969,9566,0755,39
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 55,4821,3630,5413,9717,15
Doba obratu aktív 141,36134,31151,53151,8478,78
Doba obratu pohľadávok 97,4961,1969,9566,0755,39
Doba splácania záväzkov 0,0000766,120,00000,000019,07
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 43,9245,3462,5267,4318,53
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000224,620,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 2 6211 7151 8223 902-125,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 284,002 6211 7151 822303,00
EBITDA 579,002 9172 0002 131685,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 579,002 9172 0002 131685,00
Efektívna daňová sadzba 0,15140,36630,55980,52690,0000
Finančná páka 1,491,551,761,801,39
Finančné účty 5 86310 50110 18910 1622 314
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6701-0,6438-0,5684-0,5559-0,7184
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,67010,64380,56840,55590,7184
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 284,002 6211 7151 822393,00
Krátkodobé pohľadávky 13 0288 7878 7357 8286 065
Krátkodobé záväzky 5 8696 5117 8087 9892 029
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 1851 9092 5813 3870,0000
Náklady na predaný tovar 47 52048 82043 19340 54938 842
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00003 1020,00000,00000,0000
Obežný majetok 18 89119 28818 92417 9908 379
Obrat aktív 2,582,722,412,404,63
Obrat obežného majetku 2,582,722,412,404,77
Ostatné náklady na finančnú činnosť 295,00296,00285,00309,00292,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 241,001 661755,00862,00303,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,31040,54440,53840,56490,2683
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00001,160,00000,00000,0289
Pohľadávky z obchodného styku 7 4143 0683 8141 6551 878
Pohotová likvidita II. stupeň 3,222,962,422,254,25
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,16-1,18-1,06-0,9842-2,68
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,49240,55340,75940,79880,3920
Pridaná hodnota 1 2563 5952 3892 6971 123
Primárna platobná neschopnosť 0,29470,62220,67672,050,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,99901,611,301,271,14
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 10,772,364,083,753,55
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 10,772,364,083,753,55
Služby 46 78744 59441 84539 63737 835
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 18 89119 28818 92417 9908 626
Spotreba materiálu… 733,001 1241 348912,001 007
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 48 77652 41545 58243 24639 965
Tržby z predaja tovaru 0,00003 1020,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 48 77649 31345 58243 24639 965
Účtovný cash flow 5 86310 50110 18910 1622 314
Vlastné imanie 12 65812 41710 75610 0016 197
Všetky záväzky 6 2336 8718 1687 9892 429
Výsledok hospodárenia 579,002 9172 0002 131685,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 579,002 9172 0002 131685,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 241,001 661755,00862,00303,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 661755,00862,002 942-125,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 284,002 6211 7151 822393,00
Záväzky 6 2336 8718 1687 9892 429
Záväzky z obchodného styku 2 1851 9092 5813 3870,0000
Zisk pred zdanením 284,002 6211 7151 822393,00
Zmena EBIT 0,10841,530,94130,4669-2,42