Funiversity, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 20 132 32119 387 8829 020 0818 795 6468 861 023
Bankové úvery 11 511 17710 770 0003 239 2003 626 0003 953 500
Bežná likvidita III. stupeň 0,42570,30710,30550,50730,2799
Bežné bankové úvery 1 435 2921 200 000416 400386 800324 000
Časové rozlíšenie aktív 10 88821 02711 11816 0449 142
Časové rozlíšenie pasív 200 571291 928123 511120 695101 890
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,35560,3943-0,15941,02-0,2427
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,261,680,76310,90861,06
Celkové tržby 3 370 3632 909 3811 797 1331 750 029943 537
Celkový dlh 13 811 12711 976 3033 850 6024 129 7044 506 146
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 10 499 58010 133 4903 062 3223 354 0803 895 479
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 011 597636 510176 878271 92058 021
Čistý cash flow 375 087459 632-95 042213 899-64 318
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -170 7321 166 319707 144506 934149 417
Čistý zisk -224 497902 327500 721292 26031 008
Čistý zisk v minulom roku 902 327500 721292 26031 00888 583
Cudzie zdroje -6 120 623-7 119 651-5 045 968-4 545 247-4 252 987
Daň z príjmov -237 6392 880141 857120 82210 207
Daň z príjmov v minulom roku 2 880141 857120 82210 20723 954
Daň z príjmov z bežnej činnosti -237 6392 880141 857120 82210 207
Dlhodobé bankové úvery 10 075 8859 570 0002 822 8003 239 2003 629 500
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,0000145 042
Dlhodobý dlh 10 075 8859 570 0002 822 8003 239 2003 629 500
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 12,8821,1534,5917,0353,49
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 3,5610,9511,9016,7049,81
Doba obratu aktív 2 2972 5831 9611 9633 756
Doba obratu pohľadávok 12,8821,1534,5917,03114,97
Doba obratu zásob 2 7330,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 283 5400,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 120,37155,29129,6746,98112,32
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 54 0990,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 1 166 319707 144506 934149 417324 597
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -170 7321 166 319707 144506 934149 417
EBITDA 3 938 6972 326 2381 115 181898 787502 578
EBITDA marža 1,170,79960,62050,51360,5327
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 938 6972 326 2381 115 181898 787502 578
Efektívna daňová sadzba 0,51420,00320,22080,29250,2477
Finančná páka 3,292,721,791,942,08
Finančné účty 1 011 597636 510176 878271 92058 021
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3040-0,3672-0,5594-0,5168-0,4800
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,30400,36720,55940,51680,4800
Hrubá marža 0,77650,78570,75450,73090,7185
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 929 6822 298 8721 114 506919 488403 740
Krátkodobé pohľadávky 112 906158 747159 09376 332126 203
Krátkodobé záväzky 1 054 9261 165 793596 380210 562264 997
Krytie dlhovej služby 8,014,215,934,192,39
Materiál 10 1700,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 291 404261 11264 56693 852108 202
Nákladové úroky v minulom roku 261 11264 56693 852108 202212 060
Náklady na predaný tovar 581 799454 348322 679356 706183 172
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 3580,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 18 986 76018 571 5988 672 9928 431 3508 522 615
Obežný majetok 1 134 673795 257335 971348 252329 266
Obrat obežného majetku 2,823,455,004,702,62
Odpisy 4 100 4141 127 924395 844391 030254 394
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 050 207563 962197 922195 515127 197
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 050 207563 962197 922195 515127 197
Osobné náklady 857 166661 186505 800489 739303 998
Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 01529 866875,00875,0098 838
Ostatné záväzky z obchodného styku 201 27984 648467 06841 09950 189
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 875 9172 030 251896 565683 290285 402
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1 9270,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,053,462,682,612,23
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,52791,281,501,451,21
Pohľadávky z obchodného styku 31 21582 19154 73574 833117 512
Pohotová likvidita II. stupeň 0,42200,30710,30550,50730,2799
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -16,32-15,4953,09-21,2566,12
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,291,76-1,472,28-0,5944
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,57180,55550,35910,41220,4462
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,68600,61770,42690,46950,5085
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,261,680,76310,90861,06
Pridaná hodnota 2 617 0182 285 7831 355 9851 279 168677 960
Primárna platobná neschopnosť 6,451,038,530,54920,4271
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,515,153,454,598,97
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,515,153,454,598,97
Služby 456 880325 070221 650253 649109 729
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 20 132 32119 387 8829 020 0818 795 6468 861 023
Spotreba materiálu… 123 561129 278101 029103 05773 443
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 11 511 17710 770 0003 239 2003 626 0003 953 500
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 198 8172 741 3811 678 7641 646 662861 132
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 250100,0010 7880,0000
Tržby z predaja tovaru 1 3580,00000,0000101,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 197 4592 740 1311 678 6641 635 773861 132
Účtovný cash flow 375 087459 632-95 042213 899-64 318
Úročený dlh 11 511 17710 770 0003 239 2003 626 0003 953 500
Úrokové krytie -0,58594,4710,955,401,38
Vlastné imanie 6 120 6237 119 6515 045 9684 545 2474 252 987
Všetky záväzky 13 811 12711 976 3033 850 6024 129 7044 506 146
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,0000291 928123 511120 6950,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 200 5710,00000,00000,0000101 890
Výsledok hospodárenia -161 7171 195 945707 004507 757248 184
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -161 7171 195 945707 004507 757248 184
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -224 497902 327500 721292 26031 008
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 902 327500 721292 26031 00888 583
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -462 136905 207642 578413 08241 215
Zásoby 10 1700,00000,00000,00000,0000
Záväzky 13 811 12711 976 3033 850 6024 129 7044 506 146
Záväzky z obchodného styku 201 27984 648467 06841 09950 189
Zisk pred zdanením -462 136905 207642 578413 08241 215
Zmena EBIT -0,14641,651,393,390,4603
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00003 61912 43310 7880,0000