DZP zdravotná poisťovňa, a. s. v likvidácii

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!