BTT s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 357 8983 461 9943 741 4963 992 9083 125 008
Aktivácia 18 41518 11512 9270,00000,0000
Bankové úvery 205 392278 557230 004143 33416 863
Bežné bankové úvery 205 392278 557230 004143 33416 863
Časové rozlíšenie aktív 9 2956 2839 1276 8726 784
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,02300,00580,2900-0,1908-0,6196
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,924,012,772,396,01
Celkové tržby 1 151 184842 549997 5431 173 6610,0000
Celkový dlh 2 791 0172 771 2772 749 8952 815 8292 679 044
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 442 594492 112442 75757 542432 182
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 28 84241 88945 891333 436276 325
Čistý cash flow -13 047-4 002-287 545224 531276 325
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -110 159-355 761-253 758323 861455 551
Čistý zisk -123 836-371 884-266 478243 646453 304
Čistý zisk v minulom roku -371 884-266 478243 646120 7741 295 511
Cudzie zdroje -566 881-690 717-991 601-1 177 079-445 964
Daň z príjmov 0,00002 8802 88176 5080,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 88176 50840 7700,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 8802 88176 5080,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 30,4226,9552,5159,95141,08
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 24,5023,4422,6659,67141,08
Doba obratu aktív 1 0871 5571 4001 301816,67
Doba obratu pohľadávok 30,4226,9552,5159,95141,08
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 603
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 740,75997,19836,33785,39511,19
EBIT v minulom roku -355 761-253 758323 861164 4211 297 641
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -110 159-355 761-253 758323 861455 551
EBITDA 293 89391 512169 220498 434714 029
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 293 89391 512169 220498 434714 029
Finančná páka 5,925,013,773,397,01
Finančné účty 28 84241 88945 891333 436276 325
Hrubá marža 0,58270,49900,50280,55220,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 287 54086 375168 106570 288712 838
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,68150,64040,59740,60350,6259
Krátkodobé finančné výpomoci 266 044255 444258 644247 644691 644
Krátkodobé pohľadávky 93 97959 920140 336183 958539 854
Krátkodobé záväzky 2 288 3272 217 0272 235 3102 409 8661 956 086
Krytie dlhovej služby 21,496,9117,20134,46317,77
Nákladové úroky 13 67713 2439 8393 7072 247
Nákladové úroky v minulom roku 13 2439 8393 7072 8772 130
Náklady na predaný tovar 456 793391 034473 958471 877445 294
Neobežný majetok 3 220 9723 351 5373 543 5283 465 3472 298 703
Obežný majetok 127 631104 174188 841520 689819 521
Obrat neobežného majetku 0,35010,24210,27530,32320,6076
Obrat obežného majetku 8,837,795,172,151,70
Odpisy 397 730442 130419 886189 780116 327
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 198 865221 065209 94394 890116 327
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 198 865221 065209 94394 8900,0000
Osobné náklady 540 577517 264493 770215 3360,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 3835 1425 1143 8221 191
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 30,005,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 36 92721 45035 184213 8050,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 273 89470 246153 408433 426569 631
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,80591,230,98440,33230,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,14
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,240,81291,023,010,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,71490,43830,54901,608,18
Pohľadávky z obchodného styku 75 68552 12260 570183 096539 854
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 43,45172,593,45-5,24-1,61
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,9539-0,3022-29,2360,57122,98
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,83120,80050,73500,70520,8573
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,924,012,772,396,01
Pridaná hodnota 670 761420 463501 594648 073951 381
Primárna platobná neschopnosť 0,48790,41150,58091,170,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,2185-0,5384-0,26870,20701,02
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 9,5030,2816,255,653,75
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 9,5030,2816,255,653,75
Služby 269 158208 769260 928385 356351 896
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 357 8983 461 9943 741 4963 992 9083 125 008
Spotreba materiálu… 206 050200 380225 95786 52193 398
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 471 436534 001488 648390 978708 507
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 127 554811 497977 5521 157 7881 396 675
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00002 00037 8380,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 127 554811 497975 5521 119 9501 396 675
Účtovný cash flow -13 047-4 002-287 545224 531276 325
Úročený dlh 471 436534 001488 648390 978708 507
Úrokové krytie -8,05-26,86-25,7987,36202,74
Vlastné imanie 566 881690 717991 6011 177 079445 964
Všetky záväzky 2 791 0172 771 2772 749 8952 815 8292 679 044
Výsledok hospodárenia -103 837-350 618-248 666327 801597 702
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -103 837-350 618-248 666327 801597 702
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -123 836-371 884-266 478243 646453 304
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -371 884-266 478243 646120 7741 295 511
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -123 836-369 004-263 597320 154594 318
Zásoby 4 8102 3652 6143 2953 342
Záväzky 2 791 0172 771 2772 749 8952 815 8292 679 044
Záväzky z obchodného styku 36 92721 45035 184213 8050,0000
Zisk pred zdanením -123 836-369 004-263 597320 154594 318
Zmena EBIT 0,30961,40-0,78351,970,3511
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000018 6910,0000

Činnosti firmy
Výroba a predaj rekultivačných, prekrývkových a záhradníckych zemín
Prenájom leasing dopravných prostriedkov, stavebných a poľnohospodárskych strojov
Demolácia a zemné práce v rozsahu voľnej živnosti
Služby požičovní
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
Cestná nákladná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami s celkovou..
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadom
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Výroba nápojov
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských..
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Masérske služby
Prevádzkovanie športových zariadení
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
Organizovanie rekreačných jázd na koňoch
Správa nehnuteľností - obstarávanie služieb spojených so správou bytových..
Prenájom hnuteľných vecí
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..