Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 401 288 5441 464 770 3821 506 879 9281 550 192 3561 563 243 915
Aktivácia 2 171 8931 931 9862 044 1552 282 8271 937 351
Bankové úvery 3 2011 603420,901 399772,00
Bežná likvidita III. stupeň 2,449,1110,5710,9512,30
Bežné bankové úvery 3 2011 603420,901 399772,00
Časové rozlíšenie aktív 3 895 0013 751 2482 399 9643 048 9703 758 140
Časové rozlíšenie pasív 117 181 043112 324 750101 076 23292 480 35167 848 268
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0164-0,0362-0,0046-0,0252-0,9231
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,20180,43020,06290,22235,12
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,734,925,165,505,80
Celkové tržby 141 441 775141 094 922130 722 618198 378 8610,0000
Celkový dlh 1 060 019 7311 124 169 7201 177 729 1061 233 367 5201 275 539 557
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -218 863 642-215 186 022-206 931 195-205 887 757-202 946 797
Čistá hodnota zákazky 499 6740,00000,000011 179 03218 633 138
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 218 866 843215 187 625206 931 616205 889 156202 947 569
Čistý cash flow 3 679 2188 256 0091 042 4605 643 126202 947 569
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 706 66311 838 27018 372 82323 259 85611 737 880
Čistý zisk 3 893 0937 701 16812 902 62014 195 93011 737 880
Čistý zisk v minulom roku 7 701 16812 902 62014 195 93012 060 1241 596 281
Cudzie zdroje -224 087 770-228 275 912-228 074 590-224 344 485-219 856 090
Daň z príjmov 2 813 5704 137 1025 470 2039 063 9230,0000
Daň z príjmov v minulom roku 4 137 1025 470 2039 063 9238 857 3390,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 813 5704 137 1025 470 2039 063 9230,0000
Dlhodobé pohľadávky 801 402 3653 385 3783 938 9153 938 8134 061 567
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 73014 84611 3519 02711 961
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 125,7197,4282,1256,4492,15
Doba obratu aktív 22 91522 22616 56912 95716 772
Doba obratu pohľadávok 14 83514 89711 3949 06012 005
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000343,44
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 298,12291,22182,34212,15425,53
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000161,35
EBIT v minulom roku 11 838 27018 372 82323 259 85320 917 5041 596 281
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 706 66311 838 27018 372 82323 259 85611 737 880
EBITDA 51 849 13151 529 52553 694 63055 825 74330 572 128
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 51 849 13151 529 52553 694 63055 825 74330 572 128
Finančná páka 6,256,426,616,917,11
Finančné účty 218 866 843215 187 625206 931 616205 889 156202 947 569
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 48 276 82952 862 21554 065 06057 896 30330 570 667
Krátkodobé pohľadávky 105 774 010978 358 5311 032 359 7281 079 961 4651 114 859 714
Krátkodobé záväzky 18 230 00919 192 29816 583 88825 382 29339 661 094
Krytie dlhovej služby 0,44250,45880,53120,60370,4506
Materiál 1 413 6211 350 3211 457 7231 538 0351 100 306
Nákladové úroky 0,00000,00000,00003,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,000041,000,0000
Náklady na predaný tovar 73 647 23743 096 91937 271 32242 698 54040 213 290
Neobežný majetok 269 915 662262 715 982259 757 101255 815 572236 516 619
Obežný majetok 1 127 477 8811 198 303 1521 244 722 8641 291 327 8141 322 969 156
Odpisy 41 459 81040 646 13236 313 84534 371 07814 352 010
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 18 159 56218 086 65915 502 22914 341 65514 352 010
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 23 300 24822 559 47320 811 61620 029 4230,0000
Osobné náklady 29 615 51226 578 66527 127 76924 358 2020,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 47 107 7241 5941 93221 9441 461
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 42 848 2260,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 13 258 26315 015 50413 333 42610 755 3750,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 45 352 90348 347 30049 216 46648 567 00826 089 890
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,5770-1,40-6,6623,890,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -1,73-0,7165-0,15020,04190,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,7222-0,2833-0,06420,0174-0,4315
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,16480,34320,03140,12925,97
Pohľadávky z obchodného styku 7 687 3046 420 3137 468 8166 752 4878 588 391
Pohotová likvidita II. stupeň 2,439,1010,5510,9412,29
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -60,91-27,65-218,78-39,76-1,08
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00001 881 0420,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,75650,76750,78160,79560,8160
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,734,925,165,505,80
Pridaná hodnota -51 327 250-19 042 604-4 075 1451 019 475-6 193 523
Primárna platobná neschopnosť 1,862,441,813,302,17
Rýchla likvidita I. stupeň 1,621,641,761,751,89
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 20,4421,8221,9322,0941,72
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 20,4421,8221,9322,0941,72
Služby 68 975 90138 358 38331 339 54636 875 98134 961 088
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 401 288 5441 464 770 3821 506 879 9281 550 192 3561 563 243 915
Spotreba materiálu… 6 843 2296 670 5227 975 9318 105 3867 189 553
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 3 2011 603420,901 399772,00
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 2 171 8930,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 22 663 58524 721 45733 382 35844 715 59734 019 767
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 343 598667 142186 1811 046 2520,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 22 319 98724 054 31533 196 17743 669 34534 019 767
Účtovný cash flow 3 679 2188 256 0091 042 4605 643 126202 947 569
Úročený dlh 3 2011 603420,901 399772,00
Úrokové krytie 0,00000,00000,00007 753 2850,0000
Vlastné imanie 224 087 770228 275 912228 074 590224 344 485219 856 090
Všetky záväzky 1 060 019 7311 124 169 7201 177 729 1061 233 367 5201 275 539 557
Výnosy budúcich období dlhodobé 99 741 40699 974 72691 677 27285 306 41462 225 972
Výnosy budúcich období krátkodobé 17 438 69512 349 4639 398 5907 173 5385 621 400
Výsledok hospodárenia 10 732 91911 550 53517 566 12522 431 60715 636 586
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 10 732 91911 550 53517 566 12522 431 60715 636 586
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 893 0937 701 16812 902 62014 195 93011 737 880
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 701 16812 902 62014 195 93012 060 1241 596 281
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 706 66311 838 27018 372 82323 259 85316 915 310
Zásoby 1 413 6211 350 3211 457 7231 538 0351 100 306
Záväzky 1 060 019 7311 124 169 7201 177 729 1061 233 367 5201 275 539 557
Záväzky z obchodného styku 14 264 39215 639 42913 498 45122 306 96818 633 138
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 506 455623 925165 025372 5610,0000
Zisk pred zdanením 6 706 66311 838 27018 372 82323 259 85316 915 310
Zmena EBIT 0,56650,64430,78991,117,35
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,0000840,3469 310583 532
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Nakladanie s nebezpečnými odpadmi
Projektovanie stavieb
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Výkon činnosti stavebného dozoru
Výroba a predaj výrobkov z betónu a maltových zmesí
Vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického..
Počítačové služby
Prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov spojených s poskytovaním iných..
Oprava a kontrola požiarnych hydrantov
Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení tlakových
Oprava vyhradených technických zariadení tlakových
Oprava vyhradených technických zariadení elektrických
Oprava a kontrola požiarnych vodovodov
Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich..
Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
Uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek
Technik požiarnej ochrany
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Administratívne služby
Správa bytového alebo nebytového fondu
Výkon činnosti stavbyvedúceho
Výroba betónových a maltových zmesí
Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
Organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu výchova a vzdelávanie..
Kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia
Výroba vláknobetónových kontajnerov
Bezpečnostnotechnické služby
Špecialista požiarnej ochrany
Výroba a predaj demineralizovanej vody
Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v..
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Reklamná, propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov..