EasyAccess, s.r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320112010
Aktíva 3 1221 3650,00003 3200,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,39390,00002,140,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,000023,000,000023,000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,0000888,000,0000890,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,29240,26900,0000-1,180,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,27780,00002,240,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,0000-1,180,00000,94240,0000
Celkový dlh 0,00003 1390,00001 1790,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 122-716,000,0000-1 4780,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 122716,000,00001 4780,0000
Čistý cash flow -913,00716,000,00001 4780,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -202,0011,000,0000-5 9350,0000
Čistý zisk -202,0011,000,0000-5 9350,0000
Čistý zisk v minulom roku 5 9873 9240,0000-4 0690,0000
Cudzie zdroje -3 1222 6620,0000-1 2510,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000033,880,0000244,450,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000027,060,000067,190,0000
Doba obratu aktív 0,000073,870,0000446,170,0000
Doba obratu pohľadávok 0,000033,880,0000244,450,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000815,790,000077,770,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000139,450,000088,560,0000
EBIT v minulom roku 5 9873 9240,0000-4 0690,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -202,0011,000,0000-5 9350,0000
EBITDA -178,0089,000,0000-5 8750,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -178,0089,000,0000-5 8750,0000
Finančná páka 1,0000-0,51280,00002,650,0000
Finančné účty 3 122716,000,00001 4780,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,00001,950,0000-0,37680,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,0000-1,950,00000,37680,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -202,0011,000,0000-5 9350,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00001,890,00000,19850,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,0000626,000,00001 8190,0000
Krátkodobé záväzky 0,00002 5770,0000659,000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,10020,0000-6,600,0000
Náklady na predaný tovar 0,00001 1530,00003 0930,0000
Obežný majetok 3 1221 3420,00003 2970,0000
Obrat aktív 0,00004,940,00000,81810,0000
Obrat obežného majetku 0,00005,030,00000,82380,0000
Osobné náklady 178,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 24,0078,000,000060,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -202,0011,000,0000-5 9350,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0647-0,00410,0000-4,740,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,06470,00810,0000-1,790,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,06470,02310,0000-2,440,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0647-0,00520,0000-3,350,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,52450,00000,44520,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00004,850,0000-0,12190,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,10620,00000,54420,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000500,000,0000500,000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,39390,00002,140,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,423,720,0000-0,84640,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00002,300,00000,35510,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,0000-1,180,00000,94240,0000
Pridaná hodnota 0,00005 5920,0000-377,000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,06470,00810,0000-1,790,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0647-0,00410,0000-4,740,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,20660,00000,95420,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,000035,270,0000-0,20070,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,000035,270,0000-0,20070,0000
Služby 0,00001 1530,00003 0810,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 1221 3650,00003 3200,0000
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,000012,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00006 7450,00002 7160,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00006 7450,00002 7160,0000
Účtovný cash flow -913,00716,000,00001 4780,0000
Vlastné imanie 3 122-2 6620,00001 2510,0000
Všetky záväzky 0,00003 1390,00001 1790,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,0000888,000,0000890,000,0000
Výsledok hospodárenia -178,0089,000,0000-5 8750,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -178,0089,000,0000-5 8750,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -202,0011,000,0000-5 9350,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 9873 9240,0000-4 0690,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -202,0011,000,0000-5 9350,0000
Záväzky 0,00003 1390,00001 1790,0000
Zisk pred zdanením -202,0011,000,0000-5 9350,0000
Zmena EBIT -0,03370,00280,00001,460,0000