Localnet s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 27 01637 03754 73036 94439 425
Bankové úvery 0,00001 3006 40011 5000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,42240,38980,51270,57010,9136
Bežné bankové úvery 0,00001 3006 4000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00004,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,0000734,00729,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,95070,04030,20370,2657-0,2395
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,55030,02500,10390,15130,0551
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,73-1,64-2,09-2,114,35
Celkové tržby 107 48078 42090 34481 7620,0000
Celkový dlh 64 03895 103104 95068 77031 468
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -35 197-1 042-3 831-5 602-1 731
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 35 1972 34210 23117 1021 731
Čistý cash flow 35 1972 34210 2318 6511 731
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 22 034-6 499-15 952-20 6853 630
Čistý zisk 21 044-7 846-17 660-22 8883 630
Čistý zisk v minulom roku -7 846-17 660-22 888-16 900-7 378
Cudzie zdroje 37 02258 06650 22032 560-7 228
Daň z príjmov 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,000011 5000,0000
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,000011 5000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -36,29147,73147,7749,0350,71
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -38,2331,4021,5249,0350,71
Doba obratu aktív 104,71172,39222,89165,05158,56
Doba obratu pohľadávok -36,29147,73147,7749,0350,71
Doba obratu zásob 45,7473,66233,73111,85735,14
Doba splácania záväzkov 2 4752 3363 1741 292144,79
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 247,90436,25401,04255,52126,33
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 3512 2543 070922,650,0000
EBIT v minulom roku -6 499-15 952-20 685-14 725-7 378
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 22 034-6 499-15 952-20 6853 630
EBITDA 22 232-5 275-12 691-14 2585 977
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 22 232-5 275-12 691-14 2585 977
Finančná páka -0,7297-0,6378-1,09-1,135,45
Finančné účty 35 1972 34210 23117 1021 731
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,371,570,91760,8813-0,1833
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,37-1,57-0,9176-0,88130,1833
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 22 036-5 536-12 991-14 5325 738
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 2,372,531,801,550,7967
Krátkodobé pohľadávky -9 36331 73936 28510 97412 608
Krátkodobé záväzky 63 96293 72798 47457 19431 411
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 60 74590 46895 2630,00000,0000
Krytie dlhovej služby 741,07-13,63-16,97-7,218,20
Materiál 0,00000,00000,00001 33911 525
Nákladové úroky 30,00387,00748,001 2430,0000
Nákladové úroky v minulom roku 387,00748,001 2431 2150,0000
Náklady na predaný tovar 85 15183 65192 40999 08879 186
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 9 43214 64711 32516 1577 458
Neobežný majetok 0,00000,0000962,003 91710 061
Obežný majetok 27 01637 03753 76833 02729 360
Obrat aktív 3,492,121,642,212,30
Obrat neobežného majetku 0,00000,000093,1620,869,02
Obrat obežného majetku 3,492,121,672,473,09
Obrat zásob 7,984,961,563,260,4965
Odpisy 0,0000962,002 9546 1462 108
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,0000962,002 9543 0732 108
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00003 0730,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 196,00261,00300,00274,00239,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000040 8420,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 21 044-6 884-14 706-16 7425 738
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,56840,13820,40301,090,5022
Podiel EBIT k aktívam 0,8156-0,1755-0,2915-0,55990,0921
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,8156-0,1755-0,2915-0,57130,0938
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,59640,11460,36470,98580,4983
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,300,06320,18690,46290,0439
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,9566-0,3571-0,2459-1,080,1461
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-5,44-0,9428-2,835,49
Pohľadávky z obchodného styku -9 8636 7475 28510 97412 608
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,0524,794,913,76-4,18
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1 1736,0513,686,960,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,372,571,921,860,7982
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,73-1,64-2,09-2,114,35
Pridaná hodnota 9 023-5 231-2 785-17 38911 568
Primárna platobná neschopnosť -6,1613,4118,033,720,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,7789-0,2118-0,3227-0,61950,0921
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,56840,13510,35170,70290,5022
Rýchla likvidita I. stupeň 0,55030,02460,09760,29520,0539
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,88-18,03-8,27-4,825,26
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,88-18,03-8,27-4,825,26
Služby 71 67362 57977 87274 50267 338
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 27 01637 03754 73036 94439 425
Spotreba materiálu… 4 0466 4253 2128 4294 390
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00001 3006 40011 5000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 94 17478 42089 62481 69990 754
Tržby z predaja tovaru 13 25915 31013 59822 78410 961
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 80 91563 11076 02658 91579 793
Účtovný cash flow 35 1972 34210 2318 6511 731
Úročený dlh 0,00001 3006 40011 5000,0000
Úrokové krytie 734,47-16,79-21,33-16,640,0000
Vlastné imanie -37 022-58 066-50 220-32 5607 228
Všetky záväzky 64 03895 103104 95068 77031 468
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,0000734,00729,00
Výsledok hospodárenia 22 232-6 237-15 645-20 4043 869
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 22 232-6 237-15 645-20 4043 869
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 21 044-7 846-17 660-22 8883 630
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -7 846-17 660-22 888-16 900-7 378
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 22 004-6 886-16 700-21 9283 630
Zásoby 1 1822 9567 2524 95115 021
Záväzky 64 03895 103104 95068 77031 468
Záväzky z obchodného styku 60 74590 46895 26340 8420,0000
Zisk pred zdanením 22 004-6 886-16 700-21 9283 630
Zmena EBIT -3,390,40740,77121,40-0,4920