GETA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 9 3286 8635 7137 3355 662
Bankové úvery 2 0002 0002 0002 0000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,081,121,011,521,99
Bežné bankové úvery 2 0002 0002 0002 0000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,4556,982,57-2,45-0,5004
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,280,80260,43621,670,4008
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,38-119,33-10,272,811,49
Celkové tržby 40 78839 04741 22646 87348 256
Celkový dlh 5 4036 9216 3295 4083 386
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 685-1 305414,00-2 720-1 139
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 6853 3051 5864 7201 139
Čistý cash flow 5 6853 3051 5864 7201 139
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 479865,00-2 028142,00780,00
Čistý zisk 3 983558,00-2 543-348,00300,00
Čistý zisk v minulom roku 558,00-2 543-348,00300,002 314
Cudzie zdroje -3 92558,00616,00-1 927-2 276
Daň z príjmov 480,00301,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 301,00480,00480,00480,00481,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00301,00480,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 32,6033,2636,5422,4634,21
Doba obratu aktív 83,4764,1550,5863,0142,83
Doba obratu pohľadávok 32,6033,2636,5422,4634,21
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 22,3338,4932,1924,2921,50
EBIT v minulom roku 865,00-2 028142,00780,002 845
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 479865,00-2 028142,00780,00
EBITDA 4 479865,00-2 027-2 606783,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 479865,00-2 027-2 606783,00
Efektívna daňová sadzba 0,10760,3504-0,23273,640,6154
Finančná páka 2,38-118,33-9,273,812,49
Finančné účty 5 6853 3051 5864 7201 139
Hrubá marža 0,84240,78990,77270,67730,7344
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 479865,00-2 0282 892780,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,26750,60000,63640,38550,5019
Krátkodobé pohľadávky 3 6433 5584 1272 6154 523
Krátkodobé záväzky 2 4954 1183 6362 8282 842
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 107,001 3021 280356,00365,00
Krytie dlhovej služby 279,94144,17-57,91-260,600,0000
Nákladové úroky 16,006,0035,0010,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 6,0035,0010,000,000050,00
Náklady na predaný tovar 6 4308 2039 37110 74212 818
Obežný majetok 9 3286 8635 7137 3355 662
Obrat aktív 4,375,697,225,798,52
Obrat obežného majetku 4,375,697,225,798,52
Osobné náklady 28 36428 48232 42834 45732 806
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,00001,00002,003,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 983558,00-2 543-348,00300,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,67220,2873-1,84-0,08860,1318
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,65550,3151-0,97640,03150,2766
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,60950,48160,27760,64350,2012
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,82550,92341,021,090,9257
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,211,080,98230,92141,08
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,211,080,98230,92141,08
Pohotová likvidita II. stupeň 2,081,121,011,521,99
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,69040,01750,3884-0,4083-2,00
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 355,31550,8345,31472,000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,57921,011,110,73730,5980
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,38-119,33-10,272,811,49
Pridaná hodnota 34 35830 84431 85531 74935 438
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,01-9,624,13-0,18060,1318
Rýchla likvidita I. stupeň 1,260,54020,28140,97760,4008
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,218,00-3,12-2,084,32
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,218,00-3,12-2,084,32
Služby 4 8086 3477 6017 9198 372
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 3286 8635 7137 3355 662
Spotreba materiálu… 1 6221 8561 7702 8234 446
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 0002 0002 0002 0000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 40 78839 04741 22645 24148 256
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00002 7500,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 40 78839 04741 22642 49148 256
Účtovný cash flow 5 6853 3051 5864 7201 139
Úročený dlh 2 0002 0002 0002 0000,0000
Úrokové krytie 279,94144,17-57,9414,200,0000
Vlastné imanie 3 925-58,00-616,001 9272 276
Všetky záväzky 5 4036 9216 3295 4083 386
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,67220,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 4 479865,00-2 027144,00783,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 479865,00-2 027144,00783,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 983558,00-2 543-348,00300,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 558,00-2 543-348,00300,002 314
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 463859,00-2 063132,00780,00
Záväzky 5 4036 9216 3295 4083 386
Záväzky z obchodného styku 107,001 3021 280356,00365,00
Zisk pred zdanením 4 463859,00-2 063132,00780,00
Zmena EBIT 5,18-0,4265-14,280,18210,2742