GETA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 6 8635 7137 3355 6626 070
Bankové úvery 2 0002 0002 0000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,121,011,521,991,06
Bežné bankové úvery 2 0002 0002 0000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00004 012
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 56,982,57-2,45-0,50040,9531
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,80260,43621,670,40080,0791
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -119,33-10,272,811,49-18,80
Celkové tržby 39 04741 22646 87348 2560,0000
Celkový dlh 6 9216 3295 4083 3866 411
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 305414,00-2 720-1 139-325,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 3051 5864 7201 139325,00
Čistý cash flow 3 3051 5864 7201 139325,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 865,00-2 028142,00780,00-1 713
Čistý zisk 558,00-2 543-348,00300,00-2 059
Čistý zisk v minulom roku -2 543-348,00300,002 314-959,00
Cudzie zdroje 58,00616,00-1 927-2 276341,00
Daň z príjmov 301,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00481,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 301,00480,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 33,2636,5422,4634,210,0000
Doba obratu aktív 64,1550,5863,0142,8348,63
Doba obratu pohľadávok 33,2636,5422,4634,210,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000064,11
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 38,4932,1924,2921,5032,92
EBIT v minulom roku -2 028142,00780,002 845-309,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 865,00-2 028142,00780,00-1 713
EBITDA 865,00-2 027-2 606783,002 454
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 865,00-2 027-2 606783,002 454
Efektívna daňová sadzba 0,3504-0,23273,640,61540,0000
Finančná páka -118,33-9,273,812,49-17,80
Finančné účty 3 3051 5864 7201 139325,00
Hrubá marža 0,78990,77270,67730,73440,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 865,00-2 0282 892780,002 446
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,60000,63640,38550,50190,6769
Krátkodobé pohľadávky 3 5584 1272 6154 5230,0000
Krátkodobé záväzky 4 1183 6362 8282 8424 109
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 3021 280356,00365,000,0000
Krytie dlhovej služby 144,17-57,91-260,600,00007,09
Nákladové úroky 6,0035,0010,000,0000346,00
Nákladové úroky v minulom roku 35,0010,000,000050,00650,00
Náklady na predaný tovar 8 2039 37110 74212 81823 393
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,00001 733
Obežný majetok 6 8635 7137 3355 662325,00
Obrat aktív 5,697,225,798,527,51
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,000026,29
Obrat obežného majetku 5,697,225,798,52140,18
Odpisy 0,00000,00000,00000,00004 159
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,00004 159
Osobné náklady 28 48232 42834 45732 8060,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00001,00002,003,008,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 558,00-2 543-348,00300,002 100
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,2873-1,84-0,08860,13186,04
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,3151-0,97640,03150,2766-0,8735
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,48160,27760,64350,20120,0535
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,92341,021,090,92570,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,9475
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,080,98230,92141,080,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,080,98230,92141,085,33
Pohotová likvidita II. stupeň 1,121,011,521,991,06
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,01750,3884-0,4083-2,001,05
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 550,8345,31472,000,00000,9393
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,011,110,73730,59801,06
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -119,33-10,272,811,49-18,80
Pridaná hodnota 30 84431 85531 74935 43822 165
Rentabilita vlastného imania, ROE -9,624,13-0,18060,13186,04
Rýchla likvidita I. stupeň 0,54020,28140,97760,40080,0791
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,00-3,12-2,084,322,61
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,00-3,12-2,084,322,61
Služby 6 3477 6017 9198 37219 501
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 8635 7137 3355 6626 070
Spotreba materiálu… 1 8561 7702 8234 4463 892
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 0002 0002 0000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 39 04741 22645 24148 25645 558
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00002 7500,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 39 04741 22642 49148 25645 558
Účtovný cash flow 3 3051 5864 7201 139325,00
Úročený dlh 2 0002 0002 0000,00000,0000
Úrokové krytie 144,17-57,9414,200,0000-4,95
Vlastné imanie -58,00-616,001 9272 276-341,00
Všetky záväzky 6 9216 3295 4083 3866 411
Výsledok hospodárenia 865,00-2 027144,00783,00-1 705
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 865,00-2 027144,00783,00-1 705
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 558,00-2 543-348,00300,00-2 059
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 543-348,00300,002 314-959,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 859,00-2 063132,00780,00-2 059
Záväzky 6 9216 3295 4083 3866 411
Záväzky z obchodného styku 1 3021 280356,00365,000,0000
Zisk pred zdanením 859,00-2 063132,00780,00-2 059
Zmena EBIT -0,4265-14,280,18210,27425,54