A & A Szabó s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 80 30898 26280 95377 82561 175
Bežná likvidita III. stupeň 2,861,401,851,435,03
Časové rozlíšenie aktív 831,00682,00628,00602,006 769
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00004 291
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,38390,11290,52920,38955,70
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,35320,87330,65840,71720,1030
Celkové tržby 177 231161 719131 496116 5510,0000
Celkový dlh 20 96045 80932 13932 5035 310
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -45 905-53 533-48 476-31 973-23 452
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 45 90553 53348 47631 97323 452
Čistý cash flow -7 6285 05716 50312 31023 452
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 7095 3484 7903 4738 968
Čistý zisk 6 8953 6383 5211 9138 968
Čistý zisk v minulom roku 3 6373 5211 9112 54110 548
Cudzie zdroje -59 348-52 453-48 814-45 322-51 574
Daň z príjmov 1 8141 7101 2691 5600,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 7101 2691 5601 1390,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 8141 7101 2691 5600,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 16,6114,6517,8235,9330,77
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 15,8214,0817,2435,1130,50
Doba obratu aktív 165,78221,78224,71261,83245,52
Doba obratu pohľadávok 16,6114,6517,8235,9330,77
Doba obratu zásob 9,6510,6912,1815,13132,27
Doba splácania záväzkov 92,16232,48186,10266,5335,63
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 41,02101,0986,56106,3416,51
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1,6911,244,0611,410,0000
EBIT v minulom roku 5 3474 7903 4713 68010 548
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 7095 3484 7903 4738 968
EBITDA 32 73429 03827 11920 93017 104
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 32 73429 03827 11920 93017 104
Finančná páka 1,351,871,661,721,19
Finančné účty 45 90553 53348 47631 97323 452
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7390-0,5338-0,6030-0,5824-0,8431
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,73900,53380,60300,58240,8431
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 33 22628 74427 42530 88915 586
Krátkodobé pohľadávky 8 0446 4896 42010 6787 666
Krátkodobé záväzky 19 87244 79031 18331 6064 114
Náklady na predaný tovar 137 642128 014100 16780 29642 149
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 78 70370 32261 15843 28312 031
Neobežný majetok 23 44835 49823 38932 77818 928
Obežný majetok 56 02962 08256 93644 44535 478
Obrat aktív 2,201,651,621,391,49
Obrat neobežného majetku 7,544,565,623,314,80
Obrat obežného majetku 3,162,602,312,442,56
Obrat zásob 37,8434,1429,9824,132,76
Odpisy 24 10023 39822 63822 3683 580
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 12 05011 69911 31911 1843 580
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 12 05011 69911 31911 1840,0000
Osobné náklady 16 06514 45113 32418 4880,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 342,00294,00325,00141,001 785
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,0000631,000,0000267,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 365,002 166681,001 3530,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 30 99527 03626 15924 28112 548
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,57160,54480,59880,41080,3834
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,41010,42870,42530,65580,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,49770,47930,51230,65141,16
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,442,332,351,520,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,97530,89050,87120,690113,63
Pohľadávky z obchodného styku 7 6656 2386 21110 4367 599
Pohotová likvidita II. stupeň 2,761,361,781,374,51
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 7,78-10,37-2,96-3,68-2,20
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,35320,87330,65840,71720,1030
Pridaná hodnota 39 17233 70531 32928 19348 797
Rýchla likvidita I. stupeň 2,311,201,551,012,79
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,64031,581,191,550,3105
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,64031,581,191,550,3105
Služby 34 21637 03319 38216 94718 464
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 80 30898 26280 95377 82561 175
Spotreba materiálu… 24 72320 65919 62720 06611 654
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 177 231161 719131 496113 53990 946
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 417,000,00000,00005 0500,0000
Tržby z predaja tovaru 167 287153 944123 46385 74021 692
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 5277 7758 03322 74969 254
Účtovný cash flow -7 6285 05716 50312 31023 452
Vlastné imanie 59 34852 45348 81445 32251 574
Všetky záväzky 20 96045 80932 13932 5035 310
Výsledok hospodárenia 9 0515 6404 4813 61213 524
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 0515 6404 4813 61213 524
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 8953 6383 5211 9138 968
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 6373 5211 9112 54110 548
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 7095 3484 7903 47312 008
Zásoby 2 0802 0602 0401 7944 360
Záväzky 20 96045 80932 13932 5035 310
Záväzky z obchodného styku 365,002 166681,001 3530,0000
Zisk pred zdanením 8 7095 3484 7903 47312 008
Zmena EBIT 1,631,121,380,94380,8502