ECENTER s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 0,000010 62020 40226 40330 559
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,0000-1,05-1,10-1,14-1,18
Celkové tržby 0,000035 97641 49944 7240,0000
Celkový dlh 0,0000240 394226 895210 269202 263
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-3 330-4 495-15 338-22 573
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0000-0,6204-0,5452-0,12210,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00003 3304 49515 33822 573
Čistý cash flow 0,00003 3304 49515 33822 573
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-21 361-22 627-3 542-8 679
Čistý zisk 0,0000-22 321-22 627-5 462-8 679
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-22 627-5 462-6 701-20 110
Cudzie zdroje 0,0000229 774206 493183 866171 704
Daň z príjmov 0,0000960,000,00001 9200,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,00001 9200,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,000,00001 9200,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,000012 8518 0105 034
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00007,200,26390,23860,0898
Doba obratu aktív 0,0000110,91179,44217,24211,18
Doba obratu pohľadávok 0,00007,20113,2966,1434,88
Doba obratu zásob 0,0000326,22103,350,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,000021 170185 8270,00001 451
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00002 5081 9931 7291 396
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000341,552 5470,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,0000-22 627-3 542-6 701-20 110
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-21 361-22 627-3 542-8 679
EBITDA 0,0000-20 786-22 451-2 884-8 155
EBITDA marža 0,0000-0,5778-0,5410-0,06450,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-20 786-22 451-2 884-8 155
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,04490,0000-0,54210,0000
Finančné účty 0,00003 3304 49515 33822 573
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,000021,6410,126,965,62
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,0000-21,64-10,12-6,96-5,62
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-21 366-22 598-3 539-8 673
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,000022,6211,107,966,61
Krátkodobé pohľadávky 0,0000689,0030,0029,0013,00
Krátkodobé záväzky 0,0000240 182226 556210 096202 067
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00003 8753 1051 3310,0000
Náklady na predaný tovar 0,000044 85953 45637 16950 814
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00004 141445,000,00000,0000
Neobežný majetok 0,00002 9002 9002 9002 900
Obežný majetok 0,00007 72017 50223 50327 659
Obrat aktív 0,00003,292,031,681,73
Obrat neobežného majetku 0,000012,0514,3115,3018,21
Obrat obežného majetku 0,00004,532,371,891,91
Obrat zásob 0,00001,123,530,00000,0000
Osobné náklady 0,000010 3579 2489 1500,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,0000601,00538,00779,00854,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000021,00391,00124,00336,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-22 321-22 627-5 462-8 679
Podiel EBIT k aktívam 0,0000-2,01-1,11-0,1342-0,2840
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0000-2,01-1,11-0,1342-0,2840
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00000,31360,22030,58090,7387
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,0000-1,05-0,77341,270,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-2,39-26,870,00000,0394
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0000-0,9566-1,290,78610,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-0,9566-1,290,78610,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,000069,0045,9411,997,61
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,000022,6411,127,966,62
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,0000-1,05-1,10-1,14-1,18
Pridaná hodnota 0,0000-9 908-11 9577 1932 003
Rentabilita aktív, ROA 0,0000-2,10-1,11-0,2069-0,2840
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-11,57-10,11-72,91-24,80
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-11,57-10,11-72,91-24,80
Služby 0,000018 97926 17924 58819 810
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,000010 62020 40226 40330 559
Spotreba materiálu… 0,000021 73926 83212 58131 004
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000034 95141 49944 36252 817
Tržby z predaja tovaru 0,00009 4320,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000025 51941 49944 36252 817
Účtovný cash flow 0,00003 3304 49515 33822 573
Vlastné imanie 0,0000-229 774-206 493-183 866-171 704
Všetky záväzky 0,0000240 394226 895210 269202 263
Výsledok hospodárenia 0,0000-20 786-22 451-2 884-8 155
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-20 786-22 451-2 884-8 155
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-22 321-22 627-5 462-8 679
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-22 627-5 462-6 701-20 110
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-21 361-22 627-3 542-8 679
Zásoby 0,00003 701126,00126,0039,00
Záväzky 0,0000240 394226 895210 269202 263
Záväzky z obchodného styku 0,00003 8753 1051 3310,0000
Zisk pred zdanením 0,0000-21 361-22 627-3 542-8 679
Zmena EBIT 0,00000,94406,390,52860,4316

Činnosti firmy
Poskytovanie verejno-dostupných informácií v rozsahu voľnej živnosti
Organizovanie seminárov a školení
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
Spracovanie projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľnej..
Obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
Výroba, rozmnožovanie a nahrávanie zvukových a zvukovo - obrazových záznamov..
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Poskytovanie služieb pre osobnú hygienu a služieb súvisiacichso starostlivosťou..
Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých..
Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
Fotografické služby
Skladovanie (okrem prevádzkovania verejných skladov)
Montáž informačných a reklamných firemných tabúl bez zásahu do vyhradených..
Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Marketing
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
Realizácia interiérov (zariaďovanie) z vopred vyhotovených dielov
Maliarske a natieračské práce
Zhotovovanie webových stránok a portálov a ich následná aktualizácia
Školiaca a lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
Automatizované spracovanie údajov
Organizovanie a usporadúvanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí
Prieskum trhu a verejnej mienky
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených..
Výstavnícka činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Kopírovacie služby
Organizovanie športových súťaží
Pranie, žehlenie, opravy a údržba odevov a bytového textilu
Prenájom a leasing vecí hnuteľných v rozsahu voľnej živnosti
Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
Prevádzkovanie galérie v rozsahu voľnej živnosti
Prevádzkovanie športových ihrísk
Vedenie účtovníctva
Technicko-realizačné zabezpečenie pri realizácii projektovpre štrukturálne..
Kancelárske (administratívne práce)
Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Reklamná, propagačná a inzertná činnosť
Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
Poradenská činnosť v oblasti projektov pre štrukturálne nástroje Európskej..
Prenájom motorových vozidiel, strojov, prístrojov a zariadení v rozsahu voľnej..
Grafické práce pomocou výpočtovej techniky podľa predlohy
Sadové úpravy, údržba komunikácií (odhŕňanie snehu, čistenie komunikácií)..
Činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
Prípravné práce pre stavbu, zemné, výkopové práce, búracie prácea demolácie..
Prekladateľská a tlmočnícka činnosť z anglického jazyka do slovenského jazyka..
Technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, seminárov, konferencií, sympózií,..
Poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
Poradenská činnosť v oblasti spoločenských vied a rozvoja osobnosti
Prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiace..
Poradensko-konzultačná činnosť v oblasti zdokonalenia riadenia na podnikovej..
Poradensko-konzultačná činnosť v oblasti informačného zabezpečenia riadenia..
Výroba a predaj textilných výrobkov a doplnkov v rozsahu voľnej živnosti