Percebes Energy, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 12 474 65112 325 79212 549 32610 629 0686 661 624
Bežná likvidita III. stupeň 72,764,373,84209,8426,98
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,16300,00880,02136,840,0156
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,061,061,050,65510,0384
Celkové tržby 2 302 019345 275136 860296 0000,0000
Celkový dlh 6 412 2336 348 0326 418 5554 206 906246 257
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -18 109-13 578-38 868-271 172-3 852
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0368-0,4376-2,130,08880,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 18 10913 57838 868271 1723 852
Čistý cash flow 18 10913 57838 868271 1723 852
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 374 76864 664-90 15992 099-71,00
Čistý zisk 84 658-151 090-291 40726 270-71,00
Čistý zisk v minulom roku -151 090-293 32726 270-19 476-161,00
Cudzie zdroje -6 062 418-5 977 760-6 130 771-6 422 162-6 415 367
Daň z príjmov 0,0000960,00961,007 2930,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,002 8817 29318 7320,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00961,007 2930,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,000017 772
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 11 2537 12918 8809 9260,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1 066473,781 371571,310,0000
Doba obratu aktív 17 40113 03034 03013 1070,0000
Doba obratu pohľadávok 11 2537 12918 8809 9260,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,000087,718 988 381
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 155,011 6334 94348,890,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,000016,220,0000
EBIT v minulom roku 64 664-90 15992 099-744,00-161,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 374 76864 664-90 15992 099-71,00
EBITDA 228 77180 861-91 77592 815-10,00
EBITDA marža 0,09940,2342-0,67060,31360,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 228 77180 861-91 77592 815-10,00
Finančná páka 2,062,062,051,661,04
Finančné účty 18 10913 57838 868271 1723 852
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4860-0,4850-0,4885-0,6042-0,9630
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,48600,48500,48850,60420,9630
Hrubá marža 0,03280,53080,07250,34210,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 224 63169 176-93 65192 458-71,00
Krátkodobé pohľadávky 8 067 1466 743 4376 962 1518 049 2236 640 000
Krátkodobé záväzky 111 1261 544 7211 822 98039 651246 257
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 69 82692 163505 0727 3310,0000
Krytie dlhovej služby 0,78860,3765-0,45821,590,0000
Nákladové úroky 290 110214 794200 28758 5360,0000
Nákladové úroky v minulom roku 214 794200 28758 5360,00000,0000
Náklady na predaný tovar 186 185161 998124 684194 72410,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,0000165 0000,0000
Neobežný majetok 4 389 3965 568 7775 548 3072 308 6730,0000
Obežný majetok 8 085 2556 757 0157 001 0198 320 3956 661 624
Odpisy 17 9217 0806 920360,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 17 9217 0806 920360,000,0000
Osobné náklady 127 655101 460101 0357 0550,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 14011 6851 876357,0061,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 102 579-144 010-284 48726 630-71,00
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,690,553610,190,06970,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00790,03930,28400,91610,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,6138-1,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,59131,810,098114,360,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,51851,690,091913,660,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,06920,03930,28880,91610,0000
Pohľadávky z obchodného styku 764 385448 175505 699463 3110,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 72,764,373,84209,8426,98
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -334,77-440,25-157,73-23,68-1 665
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,06240,06320,19414,630,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,51400,51500,51150,39580,0370
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,061,061,050,65510,0384
Pridaná hodnota 75 485183 2779 916101 276-10,00
Primárna platobná neschopnosť 0,09130,20560,99880,01580,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,16300,00880,02136,840,0156
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 28,0378,51-69,9445,33-24 626
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 28,0378,51-69,9445,33-24 626
Služby 162 058160 660118 03229 65210,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 474 65112 325 79212 549 32610 629 0686 661 624
Spotreba materiálu… 24 1271 3386 65272,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 361 670345 275648 145296 0000,0000
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 100 0000,0000513 5450,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,0000165 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 261 670345 275134 600131 0000,0000
Účtovný cash flow 18 10913 57838 868271 1723 852
Úrokové krytie 1,290,3011-0,45011,570,0000
Vlastné imanie 6 062 4185 977 7606 130 7716 422 1626 415 367
Všetky záväzky 6 412 2336 348 0326 418 5554 206 906246 257
Výsledok hospodárenia 210 85073 781-98 69592 455-10,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 210 85073 781-98 69592 455-10,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 84 658-151 090-291 40726 270-71,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -151 090-293 32726 270-19 476-161,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 84 658-150 130-290 44633 563-71,00
Záväzky 6 412 2336 348 0326 418 5554 206 906246 257
Záväzky z obchodného styku 69 82692 163505 0727 3310,0000
Zisk pred zdanením 84 658-150 130-290 44633 563-71,00
Zmena EBIT 5,80-0,7172-0,9789-123,790,4410