AAK, Centrum starostlivosti, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 36 79731 36449 72267 18944 546
Bežná likvidita III. stupeň 1,231,200,87100,66121,57
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00005 915
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -9,09-1,83-0,8594-0,8147-0,6640
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 42,815,722,573,712,32
Celkové tržby 129 941118 001118 710115 4840,0000
Celkový dlh 35 95726 69935 79652 92331 136
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 638-8 515-11 968-11 622-8 904
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 6388 51511 96811 6228 904
Čistý cash flow 7 6388 51511 96811 6228 904
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 798-8 781140,001 673585,00
Čistý zisk -3 825-9 261-340,00924,0033,00
Čistý zisk v minulom roku -9 261-340,00924,00-69,00118,00
Cudzie zdroje -840,00-4 665-13 926-14 266-13 410
Daň z príjmov 27,00480,00480,00749,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00749,00484,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 27,00480,00480,00749,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 81,9164,0057,6462,7186,34
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 67,0563,4355,9762,0661,18
Doba obratu aktív 103,3697,01155,07219,64135,22
Doba obratu pohľadávok 81,9164,0057,6462,7186,34
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000282,30
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 83,8875,37109,03152,3183,74
EBIT v minulom roku -8 781140,001 673415,001 384
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 798-8 781140,001 673585,00
EBITDA -1 6068 40517 32218 8708 733
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 6068 40517 32218 8708 733
Efektívna daňová sadzba -0,0071-0,05473,430,44770,0000
Finančná páka 43,816,723,574,713,32
Finančné účty 7 6388 51511 96811 6228 904
Hrubá marža 0,64800,75440,71690,68700,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 6398 33017 25118 7948 552
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,81150,77690,70310,69340,6192
Krátkodobé pohľadávky 29 15920 69018 48319 18428 443
Krátkodobé záväzky 29 86124 36634 96046 59127 585
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 6 4594 1472 6982 1300,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,000015,82
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,0000552,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00001 266
Náklady na predaný tovar 45 74428 98131 92632 31335 666
Neobežný majetok 0,00002 15919 27136 3831 284
Obežný majetok 36 79729 20530 45130 80637 347
Obrat aktív 3,533,762,351,662,70
Obrat neobežného majetku 0,000054,666,073,0793,65
Obrat obežného majetku 3,534,043,843,623,22
Odpisy 2 15917 11217 11217 1127 872
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 15917 11217 11217 1127 872
Osobné náklady 84 45678 47068 68261 1450,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 33,0075,0071,0096,00181,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 6667 85116 77218 0367 905
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -4,55-1,99-0,02440,06480,0025
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,5476-1,250,00950,08120,0345
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,000,88150,80700,77070,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,37
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,99691,131,241,300,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,97210,93130,99201,0110,74
Pohľadávky z obchodného styku 23 87120 50517 94618 98320 155
Pohotová likvidita II. stupeň 1,231,200,87100,66121,57
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,1100-0,5479-1,16-1,23-1,51
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,000016,13
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,97720,85130,71990,78770,6990
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 42,815,722,573,712,32
Pridaná hodnota 84 19789 02085 10979 34184 576
Rentabilita vlastného imania, ROE -4,55-1,99-0,02440,06480,0025
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -22,393,182,072,803,57
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -22,393,182,072,803,57
Služby 25 89923 42021 91027 07322 326
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 36 79731 36449 72267 18944 546
Spotreba materiálu… 19 8455 56110 0165 24013 340
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 129 941118 001117 035111 664120 242
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,000010,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 129 941118 001117 035111 654120 242
Účtovný cash flow 7 6388 51511 96811 6228 904
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,00001,06
Vlastné imanie 840,004 66513 92614 26613 410
Všetky záväzky 35 95726 69935 79652 92331 136
Výsledok hospodárenia -3 765-8 707210,001 768861,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 765-8 707210,001 768861,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 825-9 261-340,00924,0033,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -9 261-340,00924,00-69,00118,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 798-8 781140,001 673129,00
Záväzky 35 95726 69935 79652 92331 136
Záväzky z obchodného styku 6 4594 1472 6982 1300,0000
Zisk pred zdanením -3 798-8 781140,001 673129,00
Zmena EBIT 0,4325-62,720,08374,030,4227