SOITRON, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 27 025 44742 574 61541 346 71558 991 20178 265 953
Aktivácia 126 622148 305240 4750,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,901,701,531,111,45
Časové rozlíšenie aktív 553 200949 413596 379404 190270 718
Časové rozlíšenie pasív 0,00002 72756 68766 5120,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,09610,04690,2662-0,0946-0,5231
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1761-0,1116-0,68080,07440,6267
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,78060,67420,66781,631,07
Celkové tržby 42 258 16741 247 31051 284 58972 645 0940,0000
Celkový dlh 11 848 10417 144 42816 532 45036 524 39940 502 562
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 251 900-792 812-1 984 552-8 574 344-19 755 827
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 251 900792 8121 984 5528 574 34419 755 827
Čistý cash flow 1 459 088-1 191 740-6 589 7922 119 15719 755 827
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -12 760 5061 018 1342 988 5743 571 034-1 891 615
Čistý zisk -10 250 116669 8822 357 2882 642 076-2 005 640
Čistý zisk v minulom roku 669 8822 357 2882 642 076-520 827-203,00
Cudzie zdroje -15 177 343-25 427 460-24 757 578-22 400 290-37 763 391
Daň z príjmov -2 541 614311 889588 367920 6590,0000
Daň z príjmov v minulom roku 311 889588 367920 65956 0060,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -2 541 614311 889588 367920 6590,0000
Dlhodobé pohľadávky 180 97440 3000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 106,79140,9984,48109,51152,34
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 92,45137,8579,1264,53119,62
Doba obratu aktív 234,51378,16295,71296,41484,12
Doba obratu pohľadávok 108,36141,3584,48109,51152,34
Doba obratu zásob 50,9641,1026,8117,9450,90
Doba splácania záväzkov 644,26775,02538,22488,09245,85
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 71,8994,8369,22143,07194,98
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 500,33630,53377,81142,280,0000
EBIT v minulom roku 1 018 1342 988 5743 571 034-457 882-203,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -12 760 5061 018 1342 988 5743 571 034-1 891 615
EBITDA 14 659 5825 615 8025 340 3386 038 6042 046 206
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 14 659 5825 615 8025 340 3386 038 6042 046 206
Finančná páka 1,781,671,672,632,07
Finančné účty 2 251 900792 8121 984 5528 574 34419 755 827
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5616-0,5972-0,5988-0,3797-0,4825
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,56160,59720,59880,37970,4825
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 14 669 3415 618 3155 343 2686 039 0942 033 779
Krátkodobé pohľadávky 12 306 58815 873 15411 811 65621 794 42724 627 649
Krátkodobé záväzky 8 284 80410 676 4949 679 03928 473 71631 521 276
Krytie dlhovej služby 469,50143,6653,6181,1817,95
Materiál 6 9936 1668 82419 55523 477
Nákladové úroky 31 22436 36342 9198 299114 025
Nákladové úroky v minulom roku 36 36342 9198 2996 9390,0000
Náklady na predaný tovar 27 142 09323 974 68631 623 67354 768 27946 797 926
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 693 6675 028 1626 563 89221 292 9638 654 156
Neobežný majetok 11 077 45824 352 72126 472 08027 171 85832 405 031
Obežný majetok 15 394 78917 272 48114 278 25631 415 15345 590 204
Obrat aktív 1,560,96521,231,230,7539
Obrat neobežného majetku 3,801,691,932,671,82
Obrat obežného majetku 2,732,383,572,311,29
Obrat zásob 7,168,8813,6220,357,17
Odpisy 27 339 4804 790 8782 452 2882 727 2804 211 651
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 13 669 7402 395 4391 226 1441 363 6404 211 651
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 13 669 7402 395 4391 226 1441 363 6400,0000
Osobné náklady 13 908 22113 860 48115 236 99313 045 2340,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 9666 6704 2604 91412 427
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1,00001,00000,00006,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 6 186 5227 953 2106 358 8797 708 2310,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 17 089 3645 460 7604 809 5765 369 3562 206 011
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,67540,02630,09520,1179-0,0531
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,68090,03190,09450,1173-0,0405
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,93140,80980,78430,73010,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,183,402,960,83910,2609
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,071,231,271,370,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,36200,91771,101,132,90
Pohľadávky z obchodného styku 10 653 53815 519 24711 062 70312 842 31519 338 508
Pohotová likvidita II. stupeň 1,821,651,481,081,42
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -10,4021,343,76-10,57-1,91
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 46,73-32,77-153,54255,35173,26
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,43840,40270,39980,61920,5175
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,78060,67420,66781,631,07
Pridaná hodnota 14 932 20817 115 69419 427 06217 867 18612 210 053
Primárna platobná neschopnosť 0,60390,55970,61420,64630,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,67540,02630,09520,1179-0,0531
Rýchla likvidita I. stupeň 0,27180,07420,20380,30040,6267
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,80823,053,106,0519,79
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,80823,053,106,0519,79
Služby 17 247 99811 934 9409 103 21519 606 65114 257 946
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 27 025 44742 574 61541 346 71558 991 20178 265 953
Spotreba materiálu… 5 327 0507 159 88916 197 04113 868 66523 885 824
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 42 070 89841 097 23651 038 70772 644 57159 007 979
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 8 3624 5913 5952 6990,0000
Tržby z predaja tovaru 5 631 7076 023 1597 393 71723 080 9889 645 135
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 36 430 82935 069 48643 641 39549 560 88449 362 844
Účtovný cash flow 1 459 088-1 191 740-6 589 7922 119 15719 755 827
Úrokové krytie -408,6828,0069,63430,30-16,59
Vlastné imanie 15 177 34325 427 46024 757 57822 400 29037 763 391
Všetky záväzky 11 848 10417 144 42816 532 45036 524 39940 502 562
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,000078,000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00002 72756 68766 0040,0000
Výsledok hospodárenia -12 671 536829 2612 889 7363 311 247-2 165 445
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -12 671 536829 2612 889 7363 311 247-2 165 445
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -10 250 116669 8822 357 2882 642 076-2 005 640
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 669 8822 357 2882 642 076-520 827-203,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -12 791 730981 7712 945 6553 562 735-2 132 982
Zásoby 655 327566 215482 0481 046 3821 206 728
Záväzky 11 848 10417 144 42816 532 45036 524 39940 502 562
Záväzky z obchodného styku 6 433 9038 686 1056 794 2428 299 9420,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 247 381732 895435 363591 7110,0000
Zisk pred zdanením -12 791 730981 7712 945 6553 562 735-2 132 982
Zmena EBIT -12,530,34070,8369-7,809 318
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000254,001 9092 7760,0000