KORÁLKY, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 36 86632 29132 34134 65618 446
Bežná likvidita III. stupeň 9,637,888,695,656,19
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,000068,00211,0045,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00001 200285,00470,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2321-0,06660,1629-0,3659-1,63
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,750,3909-1,551,525,59
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,27570,34240,29430,41171,09
Celkové tržby 42 14049 37044 29444 3850,0000
Celkový dlh 7 9678 2377 08110 0249 386
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -34 885-28 177-26 576-30 495-14 042
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 34 88528 17726 57630 49514 042
Čistý cash flow 6 7081 601-3 9198 90914 042
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 1358 7425 50611 535639,00
Čistý zisk 4 8456 9714 3648 837639,00
Čistý zisk v minulom roku 6 9714 3648 8374 596661,00
Cudzie zdroje -28 899-24 054-24 060-24 347-8 590
Daň z príjmov 1 2901 7711 1422 6980,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 7711 1422 6981 2980,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 2901 7711 1422 6980,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 17,2730,4246,9532,4835,73
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 17,2730,4234,1232,4835,73
Doba obratu aktív 321,38238,73266,50284,99151,18
Doba obratu pohľadávok 17,2730,4246,9532,4835,73
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000046,14
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 33,3830,2820,7848,0620,59
EBIT v minulom roku 8 7425 50611 5355 894661,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 1358 7425 50611 535639,00
EBITDA 6 2848 9105 59811 628998,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 2848 9105 59811 628998,00
Finančná páka 1,281,341,341,422,15
Finančné účty 34 88528 17726 57630 49514 042
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7839-0,7449-0,7439-0,7025-0,4657
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,78390,74490,74390,70250,4657
Hrubá marža 0,78050,68790,66710,80420,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 1358 7425 50511 533913,00
Krátkodobé pohľadávky 1 9814 1145 6973 9504 359
Krátkodobé záväzky 3 8294 0962 5225 8442 512
Krytie dlhovej služby 0,00000,00004,6740,802,12
Náklady na predaný tovar 8 97915 40814 7448 68919 871
Obežný majetok 36 86632 29132 27334 44518 401
Obrat aktív 1,141,531,371,282,41
Obrat obežného majetku 1,141,531,371,292,42
Osobné náklady 26 63124 73323 77323 8670,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 149,00168,0093,0095,0085,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 79,00146,00427,00805,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 8456 9714 3648 837639,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,94630,87260,82170,87990,7612
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,80970,72830,80450,66860,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,24
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,241,371,241,500,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,241,371,241,500,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 9814 1144 1413 9504 359
Pohotová likvidita II. stupeň 9,637,888,695,656,19
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,31-15,026,14-2,73-0,6117
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,21610,25510,21890,28920,5088
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,27570,34240,29430,41171,09
Pridaná hodnota 32 89133 96229 55035 69624 664
Rýchla likvidita I. stupeň 9,116,887,144,984,71
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,270,92451,260,86219,40
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,270,92451,260,86219,40
Služby 8 54014 71714 3777 88219 395
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 36 86632 29132 34134 65618 446
Spotreba materiálu… 439,00691,00367,00807,00476,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 41 87049 37044 29444 38544 535
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 41 87049 37044 29444 38544 535
Účtovný cash flow 6 7081 601-3 9198 90914 042
Vlastné imanie 28 89924 05424 06024 3478 590
Všetky záväzky 7 9678 2377 08110 0249 386
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00001 200285,00470,00
Výsledok hospodárenia 6 2848 9105 59811 628998,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 2848 9105 59811 628998,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 8456 9714 3648 837639,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 9714 3648 8374 596661,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 1358 7425 50611 535914,00
Záväzky 7 9678 2377 08110 0249 386
Záväzky z obchodného styku 79,00146,00427,00805,000,0000
Zisk pred zdanením 6 1358 7425 50611 535914,00
Zmena EBIT 0,70181,590,47731,960,9667