AGROSPOL AQUA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 197 008177 987174 684206 972192 763
Bežná likvidita III. stupeň 7,602,982,741,602,11
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,27622,063,260,06460,7668
Celkové tržby 63 40635 47639 38221 3580,0000
Celkový dlh 36 05017 12717 38250 12237 727
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 012-8 753-19 7805 988-13 618
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 01217 41928 4462 67822 284
Čistý cash flow 2 01217 41928 4462 67822 284
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 362,004 5181 4121 4591 094
Čistý zisk 97,003 558452,00142,00642,00
Čistý zisk v minulom roku 3 558452,00142,002 4091 060
Cudzie zdroje -160 958-160 860-157 302-156 850-155 036
Daň z príjmov 265,00960,00960,001 3170,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,001 3171 2670,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 265,00960,00960,001 3170,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 488,39223,5613,09926,10202,12
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 448,23223,561,11957,60222,35
Doba obratu aktív 1 8851 2611 9282 9241 696
Doba obratu pohľadávok 488,39223,5613,09926,10202,12
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00005 241
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 69,7159,9696,20585,67255,62
EBIT v minulom roku 4 5181 4121 4593 6763 182
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 362,004 5181 4121 4591 094
EBITDA 3 2944 6331 5231 57418 323
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 2944 6331 5231 57418 323
Efektívna daňová sadzba 0,73200,21250,67990,90270,0000
Finančná páka 1,221,111,111,321,24
Finančné účty 2 01217 41928 4462 67822 284
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8170-0,9038-0,9005-0,7578-0,8043
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,81700,90380,90050,75780,8043
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 1654 5181 4121 45918 058
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00008 6668 6668 6668 666
Krátkodobé pohľadávky 51 03731 5491 18665 55322 978
Krátkodobé záväzky 7 2858 4618 71641 45629 061
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 5 1074 9674 9164 7690,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,000040,54
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,0000452,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00002 122
Náklady na predaný tovar 41 71619 50829 94711 78217 856
Neobežný majetok 141 674126 997126 997126 997113 326
Obežný majetok 55 33450 99047 68779 97579 437
Obrat obežného majetku 0,68931,010,69350,32310,5224
Odpisy 2 8030,00000,00000,000016 772
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 8030,00000,00000,000016 772
Osobné náklady 18 17810 2406 7246 8250,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 129,00115,00111,00115,00265,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 9003 558452,00142,0017 414
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -5,490,64130,71271,800,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,03170,49100,72230,12540,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,000011,68
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,18211,561,400,55680,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,15781,561,400,55681,41
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,05270,33820,86010,10370,5370
Pohľadávky z obchodného styku 46 84131 549101,0067 78225 278
Pohotová likvidita II. stupeň 7,282,861,701,361,20
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -80,00-9,23-5,53-58,57-6,96
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,000049,30
Pridaná hodnota -3 31015 9689 4353 80023 640
Primárna platobná neschopnosť 0,10900,157448,670,07040,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,27621,021,640,05340,5907
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 10,943,7011,4131,842,06
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 10,943,7011,4131,842,06
Služby 9 97413 47527 1872 3551 278
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 197 008177 987174 684206 972192 763
Spotreba materiálu… 31 7426 0332 7609 427746,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00008 6668 6668 6668 666
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 38 14351 50933 07125 83641 496
Tržby z predaja tovaru 14 03025 7596 0717 63621 496
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 24 11325 75027 00018 20020 000
Účtovný cash flow 2 01217 41928 4462 67822 284
Úročený dlh 0,00008 6668 6668 6668 666
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,00002,42
Vlastné imanie 160 958160 860157 302156 850155 036
Všetky záväzky 36 05017 12717 38250 12237 727
Výsledok hospodárenia 491,004 6331 5231 5741 551
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 491,004 6331 5231 5741 551
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 97,003 558452,00142,00642,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 558452,00142,002 4091 060
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 362,004 5181 4121 459834,00
Zásoby 2 2852 02218 05511 74434 175
Záväzky 36 05017 12717 38250 12237 727
Záväzky z obchodného styku 5 1074 9674 9164 7690,0000
Zisk pred zdanením 362,004 5181 4121 459834,00
Zmena EBIT 0,08013,200,96780,39690,3438
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-15 832
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-15 832