TOP - KLINIK, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 329 452320 638324 742309 2310,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,0618,425,0019,070,0000
Časové rozlíšenie aktív 435,00423,00612,00561,000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,53192,580,54209,210,0000
Celkové tržby 37 53842 99541 65943 6520,0000
Celkový dlh 41 3543 13310 4492 2860,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -78 727-56 732-48 643-42 9800,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,74050,07470,17640,35430,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 78 72756 73248 64342 9800,0000
Čistý cash flow 21 9958 0895 66321 0600,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -27 7974 2499 18118 1110,0000
Čistý zisk -27 7973 2117 34915 4650,0000
Čistý zisk v minulom roku 3 2117 34915 46566,000,0000
Cudzie zdroje -288 098-317 505-314 293-306 9450,0000
Daň z príjmov 0,00001 0381 8322 6460,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 0381 8322 646960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00001 0381 8322 6460,0000
Dlhodobé pohľadávky 4 89410 7107 62411 4940,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 57,814,6827,730,52950,0000
Doba obratu aktív 3 2502 7373 0542 7750,0000
Doba obratu pohľadávok 106,1096,1099,43103,670,0000
Doba splácania záväzkov 473,050,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 408,0026,7498,2720,510,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 447,610,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 4 2499 18118 1111 0260,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -27 7974 2499 18118 1110,0000
EBITDA -2 34629 70930 62239 5770,0000
EBITDA marža -0,06250,69100,73510,90660,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 34629 70930 62239 5770,0000
Finančná páka 1,141,011,031,010,0000
Finančné účty 78 72756 73248 64342 9800,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8745-0,9902-0,9678-0,99260,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,87450,99020,96780,99260,0000
Hrubá marža -0,28940,50290,52830,65520,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 41929 62734 71539 5080,0000
Krátkodobé pohľadávky 5 860548,002 94959,000,0000
Krátkodobé záväzky 41 3543 13310 4492 2860,0000
Náklady na predaný tovar 47 86121 13616 80512 0740,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 31 9080,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 239 536252 225264 914254 1370,0000
Obežný majetok 89 48167 99059 21654 5330,0000
Obrat obežného majetku 0,41350,62890,65540,74590,0000
Odpisy 25 37825 37823 44821 3980,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 12 68912 68911 72410 6990,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 12 68912 68911 72410 6990,0000
Osobné náklady 1 8691 8691 5831 4380,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 73,0082,0073,0069,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 39 130600,001 170723,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 41928 58930 79736 8630,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,58590,18810,13590,48250,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -5,8111,5713,9019,890,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,39880,79360,87921,250,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,59450,18920,14590,51780,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 2,0618,425,0019,070,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -13,10-39,25-55,50-14,570,0000
Pridaná hodnota -10 86521 62222 00728 6000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,9018,114,6618,800,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -17,630,10550,34120,05780,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -17,630,10550,34120,05780,0000
Služby 5 3875 7007 5942 7760,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 329 452320 638324 742309 2310,0000
Spotreba materiálu… 10 56615 4369 2119 2980,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 36 99642 75840 89540 6740,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00002 0830,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00001 6690,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 36 99642 75838 81239 0050,0000
Účtovný cash flow 21 9958 0895 66321 0600,0000
Vlastné imanie 288 098317 505314 293306 9450,0000
Všetky záväzky 41 3543 13310 4492 2860,0000
Výsledok hospodárenia -27 7244 3319 25718 1790,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -27 7244 3319 25718 1790,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -27 7973 2117 34915 4650,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 2117 34915 46566,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -27 7974 2499 18118 1110,0000
Záväzky 41 3543 13310 4492 2860,0000
Záväzky z obchodného styku 39 130600,001 170723,000,0000
Zisk pred zdanením -27 7974 2499 18118 1110,0000
Zmena EBIT -6,540,46280,506917,650,0000