ReSOFT s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 38 55235 43231 23928 98710 972
Bežná likvidita III. stupeň 0,66340,90982,882,6642,04
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000024,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,000043,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2963-0,4058-0,0774-0,0214-1,01
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,26090,73250,14530,035648,84
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,140,55400,53310,60090,0344
Celkové tržby 39 01515 74840 47841 6450,0000
Celkový dlh 20 50212 63110 86310 880363,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 349-9 252-1 578-387,00-10 648
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 3499 2521 578387,0010 648
Čistý cash flow 5 3499 2521 578387,0010 648
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -4 7512 9362 7812 665-2 433
Čistý zisk -4 7512 4252 2692 185-2 433
Čistý zisk v minulom roku 2 4252 2692 1855 3563 853
Cudzie zdroje -18 050-22 801-20 376-18 107-10 566
Daň z príjmov 0,0000511,00512,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 511,00512,00480,001 4660,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000511,00512,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 77,2151,92267,46250,6720,07
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 77,2151,92267,46250,6720,07
Doba obratu aktív 360,67821,23281,69254,06734,15
Doba obratu pohľadávok 77,2151,92267,46250,6720,07
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000010,19
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 191,80292,7697,9595,3614,59
EBIT v minulom roku 2 9362 7812 6656 8223 853
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -4 7512 9362 7812 665-2 433
EBITDA -4 6493 0382 8682 744-2 353
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -4 6493 0382 8682 744-2 353
Finančná páka 2,141,551,531,601,04
Finančné účty 5 3499 2521 578387,0010 648
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4682-0,6435-0,6523-0,6247-0,9630
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,46820,64350,65230,62470,9630
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -4 7512 9352 7802 665-2 433
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,53180,35650,34770,37530,0199
Krátkodobé pohľadávky 8 2532 24029 66128 600300,00
Krátkodobé záväzky 20 50212 63110 86310 880218,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 3452 776158,001 3090,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,0000-54,72
Náklady na predaný tovar 43 66412 70537 55638 8767 808
Neobežný majetok 24 95023 9400,00000,00000,0000
Obežný majetok 13 60211 49231 23928 98710 948
Obrat aktív 1,010,44451,301,440,4972
Obrat neobežného majetku 1,560,65780,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 2,871,371,301,440,4983
Ostatné náklady na finančnú činnosť 102,00103,0088,0079,0080,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -4 7512 4252 2692 185-2 433
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,13870,26110,05050,01340,9705
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,13710,58750,03900,00930,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,13710,58750,03900,00931,95
Pohľadávky z obchodného styku 8 2532 24029 66128 600300,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,66340,90982,882,6642,04
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,37-2,46-12,91-46,79-0,9923
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,53180,35650,34770,37530,0331
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,140,55400,53310,60090,0344
Pridaná hodnota -4 6493 0432 9222 769-2 353
Primárna platobná neschopnosť 0,40531,240,00530,04580,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,26090,73250,14530,035640,80
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -4,414,163,793,97-0,1543
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -4,414,163,793,97-0,1543
Služby 43 56912 41133 61823 1407 808
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 38 55235 43231 23928 98710 972
Spotreba materiálu… 95,00294,003 93815 7360,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 39 01515 74840 47841 6455 455
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 39 01515 74840 47841 6455 455
Účtovný cash flow 5 3499 2521 578387,0010 648
Vlastné imanie 18 05022 80120 37618 10710 566
Všetky záväzky 20 50212 63110 86310 880363,00
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,000043,00
Výsledok hospodárenia -4 6493 0382 8682 744-2 353
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4 6493 0382 8682 744-2 353
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 7512 4252 2692 185-2 433
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 4252 2692 1855 3563 853
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -4 7512 9362 7812 665-2 433
Záväzky 20 50212 63110 86310 880363,00
Záväzky z obchodného styku 3 3452 776158,001 3090,0000
Zisk pred zdanením -4 7512 9362 7812 665-2 433
Zmena EBIT -1,621,061,040,3906-0,6315