INFONET.TV, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201320122010

Činnosti firmy
Prenájom motorových vozidiel
Zhotovovanie www stránok
Poradenské služby k technickému a programovému vybaveniu počítačov
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
Prenájom hnuteľných vecí - leasing v rozsahu voľnej živnosti
Výroba a distribúcia audiozáznamov a audiovizuálnych záznamov so súhlasom autora
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
Prenájom audiovizuálnej techniky
Producentská činnosť v oblasti televíznej videotvorby
Predaj a distribúcia nahratých zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, výroba..
Technické služby súvisiace s produkciou filmov, reklám alebo videozáznamov (zvuk,..
Organizovanie školení, seminárov, vzdelávacích podujatí
Usporadúvanie výstav, veľtrhov, kultúrnych, spoločenských, hudobných, filmových,..
Automatizované spracovanie údajov
Prieskum trhu a verejnej mienky
Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Reklamná, inzertná a propagačná činnosť
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Požičiavanie nahratých nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov so..
Poskytovanie poradenskej, konzultačnej a školiacej činnosti v oblasti výpočtovej..
Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
Poskytovanie software - predaj hotových programov so súhlasom autora