Mercury Stav s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 899 5072 801 1462 694 6353 202 630100 466
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00005 6540,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00001 086 8751 401 8750,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,04530,0579-0,0152-2,320,3680
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -7,26-6,32-3,67-6,48-1,76
Celkové tržby 90 848105 104441 051484 5210,0000
Celkový dlh 3 362 6633 327 6872 210 2572 129 397232 701
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 18 080159,00-41 747-50 896-48 661
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,69770,7227-0,6209-0,43800,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 20 97030 49141 74750 89648 661
Čistý cash flow 20 97030 491-9 149-762 96948 661
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 63 43476 916-227 015-211 243-139 394
Čistý zisk 63 38475 956-273 855-212 205-139 394
Čistý zisk v minulom roku 75 956-273 855-212 20515 799158,00
Cudzie zdroje 463 156526 541602 497328 642132 235
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00962,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00962,002 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00962,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 698 637590 405158,00157,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00001 36828 8910,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00001 36828 8870,0000
Doba obratu aktív 11 7339 7287 806276 2190,0000
Doba obratu pohľadávok 2 8272 0501 36828 9040,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000247 443652,12
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 13 44411 4466 401183 5950,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,0000139 2860,0000
EBIT v minulom roku 76 916-227 015-211 24332 283159,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 63 43476 916-227 015-211 243-139 394
EBITDA 63 91677 4341 033 9871 049 759-139 138
EBITDA marža 0,70350,73672,342,170,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 63 91677 4341 033 9871 049 759-139 138
Finančná páka -6,26-5,32-4,47-9,75-0,7598
Finančné účty 20 97030 49141 74750 89648 661
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,15970,18800,22360,10261,32
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,1597-0,1880-0,2236-0,1026-1,32
Hrubá marža 0,98650,98530,28150,00190,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 63 78477 2661 033 6851 049 443-139 394
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,151,180,82000,66472,31
Krátkodobé finančné výpomoci 39 05030 6500,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,0000472 130334 97344 255
Krátkodobé záväzky 3 322 4243 296 0602 209 4982 128 691232 512
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 15 47114 4690,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 1 2780,00000,91280,74880,0000
Nákladové úroky 50,000,000045 8800,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,000045 8800,000013 6041,0000
Náklady na predaný tovar 582,001 5451 8293 298130 139
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00003 1400,0000
Neobežný majetok 2 179 9002 180 2502 180 6002 810 9507 550
Obežný majetok 719 607620 896514 035386 02692 916
Odpisy 350,00350,001 260 7001 260 7000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 350,00350,00630 350630 3500,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,0000630 350630 3500,0000
Osobné náklady 16 98714 80614 72919 8130,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 132,00168,00302,00316,00256,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00001 195 2131 198 2370,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 63 73476 306986 8451 048 495-139 394
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,1495-0,15320,45450,64571,05
Podiel EBIT k aktívam 0,02190,0275-0,0842-0,0660-1,39
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,02190,0275-0,1412-0,1173-1,39
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,1500-0,15540,37730,64421,06
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,18950,14300,118621,210,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,23080,2901-0,0207-1,570,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,2975-1,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,286,998,430,04710,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 5,176,830,09740,00070,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,23250,2901-0,0726-180,290,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,0000472 123334 93221 800
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 22,0917,27-65,85-0,43072,72
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 419,400,0000-0,19940,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,161,190,82020,66492,32
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -7,26-6,32-3,67-6,48-1,76
Pridaná hodnota 89 618103 559124 171934,00-130 139
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00002,533,580,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,02190,0271-0,1016-0,0663-1,39
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,1369-0,14430,45450,64571,05
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 52,6142,972,142,03-1,67
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 52,6142,972,142,03-1,67
Služby 582,00384,00388,00158,00130 139
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 899 5072 801 1462 694 6353 202 630100 466
Spotreba materiálu… 0,00001 1611 4410,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 39 05030 6500,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 90 200105 104126 0004 2320,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00004 0740,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 90 200105 104126 000158,000,0000
Účtovný cash flow 20 97030 491-9 149-762 96948 661
Úročený dlh 39 05030 6500,00000,00000,0000
Úrokové krytie 1 2690,0000-4,950,00000,0000
Vlastné imanie -463 156-526 541-602 497-328 642-132 235
Všetky záväzky 3 362 6633 327 6872 210 2572 129 397232 701
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00001 086 8751 401 8750,0000
Výsledok hospodárenia 63 56677 084-226 713-210 941-139 138
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 63 56677 084-226 713-210 941-139 138
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 63 38475 956-273 855-212 205-139 394
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 75 956-273 855-212 20515 799158,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 63 38476 916-272 895-211 243-139 394
Záväzky 3 362 6633 327 6872 210 2572 129 397232 701
Záväzky z obchodného styku 15 47114 4691 195 2131 198 2370,0000
Zisk pred zdanením 63 38476 916-272 895-211 243-139 394
Zmena EBIT 0,8247-0,33881,07-6,54-876,69