ESCALATION s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 277 891270 026260 788477 402358 870
Bankové úvery 9,00202,0018 51914 98044 431
Bežná likvidita III. stupeň 1,922,191,073,742,54
Bežné bankové úvery 9,00202,0018 51910 00829 451
Časové rozlíšenie aktív 1 25832 3228 5670,000018 760
Časové rozlíšenie pasív 1 05875,001 4251 060982,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1227-0,68670,00640,00500,0156
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,36631,36-0,0127-0,0314-0,1293
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,34070,51320,62580,19820,2839
Celkové tržby 2 256 679886 187696 396971 868564 181
Celkový dlh 70 34691 55299 83378 80079 142
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -117 107-142 250-1 431-5 98721 496
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 117 116142 45219 95020 96722 935
Čistý cash flow -25 336122 502-1 017-1 968-4 340
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 36 98729 80546 518157 388115 171
Čistý zisk 28 08718 86933 432118 79583 278
Čistý zisk v minulom roku 18 86933 432118 79583 278103 866
Cudzie zdroje -206 487-178 399-159 530-397 542-278 746
Daň z príjmov 8 8329 73711 49336 00428 219
Daň z príjmov v minulom roku 9 73711 49336 00428 21933 284
Daň z príjmov z bežnej činnosti 8 8329 73711 49336 00428 219
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,00004 97214 980
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,00004 97214 980
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2,709,5341,1496,1178,46
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1,686,9427,8927,0924,14
Doba obratu aktív 44,99111,36137,32180,11233,30
Doba obratu pohľadávok 2,709,5341,1496,1178,46
Doba splácania záväzkov 12,6756,0787,9539,7342,77
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 11,2037,1942,2023,6421,83
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 7,9735,7842,6538,8741,78
EBIT v minulom roku 29 80546 518157 388115 171140 542
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 36 98729 80546 518157 388115 171
EBITDA 16 29538 155104 165176 346143 059
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 16 29538 155104 165176 346143 059
Finančná páka 1,351,511,631,201,29
Finančné účty 117 116142 45219 95020 96722 935
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7431-0,6607-0,6117-0,8327-0,7767
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,74310,66070,61170,83270,7767
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 13 72636 518105 493179 040141 821
Krátkodobé pohľadávky 16 70723 10078 136254 754120 688
Krátkodobé záväzky 69 17690 18880 15262 65833 573
Krytie dlhovej služby 239,6331,8265,3968,1138,94
Nákladové úroky 68,001 1991 5932 5893 674
Nákladové úroky v minulom roku 1 1991 5932 5893 6743 392
Náklady na predaný tovar 2 234 527852 476599 492797 034419 622
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 993 266587 072332 633575 602286 521
Neobežný majetok 72 07551 128135 063149 999164 936
Obežný majetok 204 558186 576117 158327 403175 174
Obrat aktív 8,113,282,662,031,56
Obrat neobežného majetku 31,2817,315,136,453,40
Obrat obežného majetku 11,024,745,922,953,21
Odpisy 700,0015 18429 87229 87229 872
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 350,007 59214 93614 93614 936
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 350,007 59214 93614 93614 936
Osobné náklady 0,00000,00000,00005 3276 218
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 5691 6371 5701 3061 238
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00002 8980,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 43 53257 54438 86861 29332 800
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 28 78734 05363 304148 667113 150
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,42140,52750,07650,04390,0639
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,000031,9922,81
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 28,422,143,144,843,93
Pohľadávky z obchodného styku 10 38716 81752 97471 80837 127
Pohotová likvidita II. stupeň 1,922,191,073,742,54
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 8,15-1,46156,86202,0064,23
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -372,59102,17-0,6384-0,7601-1,18
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,34070,51320,62580,19820,2839
Pridaná hodnota 19 89132 55893 689170 431141 836
Primárna platobná neschopnosť 4,193,420,73370,85360,8835
Rýchla likvidita I. stupeň 1,671,570,19930,28440,3583
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,322,400,95840,44680,5532
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,322,400,95840,44680,5532
Služby 235 068253 559252 009211 951120 496
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 277 891270 026260 788477 402358 870
Spotreba materiálu… 6 19311 84514 8509 48112 605
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 9,00202,0018 51914 98044 431
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 43 357 4312 344 6343 387 8561 712 130669 640
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 41 103 0131 459 6002 694 675742 665108 182
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00002 0000,0000
Tržby z predaja tovaru 2 125 539599 072338 841596 240298 965
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 128 879285 962354 340371 225262 493
Účtovný cash flow -25 336122 502-1 017-1 968-4 340
Úročený dlh 9,00202,0018 51914 98044 431
Úrokové krytie 543,9324,8629,2060,7931,35
Vlastné imanie 206 487178 399159 530397 542278 746
Všetky záväzky 70 34691 55299 83378 80079 142
Výsledok hospodárenia 15 59522 97174 293148 474113 187
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 15 59522 97174 293148 474113 187
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 28 08718 86933 432118 79583 278
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 18 86933 432118 79583 278103 866
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 36 91928 60644 925154 799111 497
Záväzky 70 34691 55299 83378 80079 142
Záväzky z obchodného styku 43 53257 54438 86861 29332 800
Zisk pred zdanením 36 91928 60644 925154 799111 497
Zmena EBIT 1,240,64070,29561,370,8195