G – WOOD, spol. s r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420122011
Aktíva 11 67041 944402 0390,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,23070,22661,160,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,25-1,90-17,630,00000,0000
Celkové tržby 102 171124 9660,00000,00000,0000
Celkový dlh 58 01388 508426 2150,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 691-10 552-27 9720,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 69110 55227 9720,00000,0000
Čistý cash flow 10 69110 55227 9720,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 222,00-2 8872 6060,00000,0000
Čistý zisk 222,00-3 8482 6060,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -3 848-18 541529,000,00000,0000
Cudzie zdroje 46 34346 56424 1760,00000,0000
Daň z príjmov 0,0000961,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 961,001 6270,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000961,000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,0000227 1210,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3,5091,69236,980,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000073,71236,590,00000,0000
Doba obratu aktív 41,69122,51648,360,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 3,5091,69603,250,00000,0000
Doba splácania záväzkov 212,95410,99645,520,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 207,25258,51687,350,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 141,32320,390,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -2 887-16 914529,000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 222,00-2 8872 6060,00000,0000
EBITDA 447,00-2 685-14 7050,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 447,00-2 685-14 7050,00000,0000
Finančná páka -0,2518-0,9008-16,630,00000,0000
Finančné účty 10 69110 55227 9720,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 3,971,110,06010,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -3,97-1,11-0,06010,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 221,00-2 988-14 8940,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 4,972,111,060,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 979,0031 392146 9460,00000,0000
Krátkodobé záväzky 58 01388 508426 2150,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 38 50168 9960,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 100 861127 651240 9990,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 99 43778 60374 2960,00000,0000
Obežný majetok 11 67041 944402 0390,00000,0000
Obrat aktív 8,762,980,56300,00000,0000
Obrat obežného majetku 8,762,980,56300,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 226,00303,00189,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 222,00-3 8482 6060,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,91610,25160,06960,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,000025 237146 7060,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,334,410,86430,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 4,972,111,060,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,25-1,90-17,630,00000,0000
Pridaná hodnota 1 310-2 685-14 6680,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,00002,730,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 129,78-32,96-28,980,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 129,78-32,96-28,980,00000,0000
Služby 1 42449 048166 7030,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 11 67041 944402 0390,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 102 171124 966226 3310,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 102 17181 38579 8760,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000043 581146 4550,00000,0000
Účtovný cash flow 10 69110 55227 9720,00000,0000
Vlastné imanie -46 343-46 564-24 1760,00000,0000
Všetky záväzky 58 01388 508426 2150,00000,0000
Výsledok hospodárenia 447,00-2 685-14 7050,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 447,00-2 685-14 7050,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 222,00-3 8482 6060,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 848-18 541529,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 222,00-2 8872 8620,00000,0000
Záväzky 58 01388 508426 2150,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 38 50168 9960,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 222,00-2 8872 8620,00000,0000
Zmena EBIT -0,07690,17074,930,00000,0000