Dokumenta, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 173 65081 11168 24565 04980 246
Bankové úvery 67 0810,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,790,94731,372,371,30
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00004 457
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00008 538
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -5,60-4,37-1,72-0,8899-1,04
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,270,29890,56331,290,5360
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 8,3515,873,430,77761,99
Celkové tržby 339 228215 262165 699163 7910,0000
Celkový dlh 155 08076 30352 84628 45647 688
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -36 669-21 032-26 547-32 564-24 939
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 103 95021 03226 54732 56424 939
Čistý cash flow 103 95021 03226 54732 56424 939
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 13 502-717,00-1 12512 8755 348
Čistý zisk 11 239-1 677-2 08510 7953 737
Čistý zisk v minulom roku -1 677-2 08510 7951 915-438,00
Cudzie zdroje -18 570-4 808-15 399-36 593-24 020
Daň z príjmov 960,00960,00960,002 0800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,002 0804 3250,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,00960,002 0800,0000
Dlhodobé bankové úvery 67 0810,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 13 00013 625625,00625,000,0000
Dlhodobý dlh 67 0810,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 44,3574,1579,7860,44140,61
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 43,4772,2476,7051,90140,61
Doba obratu aktív 186,84138,59150,64145,43266,22
Doba obratu pohľadávok 58,3397,4381,1661,84140,61
Doba obratu zásob 4 3150,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 294 7000,00000,000037 783241,07
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 87,74120,23104,0356,24154,37
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 60 8570,00000,00005 6000,0000
EBIT v minulom roku -717,00-1 12512 8756 240-438,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 13 502-717,00-1 12512 8755 348
EBITDA 16 1941 5291 04415 2136 841
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 16 1941 5291 04415 2136 841
Efektívna daňová sadzba 0,0787-1,34-0,85330,16160,0000
Finančná páka 9,3516,874,431,783,34
Finančné účty 103 95021 03226 54732 56424 939
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1069-0,0593-0,2256-0,5625-0,2993
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,10690,05930,22560,56250,2993
Hrubá marža 0,46720,41320,56030,55770,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 15 6671 281871,0015 0456 560
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,46960,86750,69060,38670,5799
Krátkodobé finančné výpomoci 200,000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 41 21443 39836 14527 03442 384
Krátkodobé záväzky 81 54770 36547 12925 15446 531
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 16 84010 7361 6623 7280,0000
Krytie dlhovej služby 12,430,00000,00000,00000,6741
Nákladové úroky 1 3030,00000,00000,00001 611
Náklady na predaný tovar 180 733124 67272 52371 91670 451
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 101,000,00000,0000243,00814,00
Neobežný majetok 14 292831,002 8284 8268 466
Obežný majetok 159 35880 28065 41760 22367 323
Obrat aktív 1,952,632,422,511,37
Obrat neobežného majetku 23,74257,0658,4733,8313,00
Obrat obežného majetku 2,132,662,532,711,63
Odpisy 2 1301 9981 9981 9980,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 1301 9981 9981 9980,0000
Osobné náklady 141 42287 97191 49475 9570,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 527,00248,00173,00168,00281,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 13 369321,00-87,0012 7933 737
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,59860,25930,38900,50060,3108
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,89230,98910,98550,83160,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1 5690,00000,0000375,880,5617
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,121,011,011,200,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,100,98860,99301,170,0000
Pohľadávky z obchodného styku 40 40042 27934 74823 21542 384
Pohotová likvidita II. stupeň 1,780,91571,332,371,30
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,1786-0,2286-0,5801-1,12-0,9632
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 79,780,00000,00000,000015,48
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,89310,94070,77440,43750,5943
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 8,3515,873,430,77761,99
Pridaná hodnota 158 49488 94292 83691 34039 572
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,6052-0,3488-0,13540,29500,1556
Rýchla likvidita I. stupeň 1,270,29890,56331,290,4529
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 9,5849,9050,621,876,97
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 9,5849,9050,621,876,97
Služby 166 884118 87963 88852 77765 561
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 173 65081 11168 24565 04980 246
Spotreba materiálu… 13 7485 7938 63518 8964 076
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 67 2810,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 339 227213 614165 359163 256110 023
Tržby z predaja tovaru 0,00000,0000304,00253,00884,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 339 227213 614165 055163 003109 139
Účtovný cash flow 103 95021 03226 54732 56424 939
Úročený dlh 67 2810,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 10,360,00000,00000,00003,32
Vlastné imanie 18 5704 80815 39936 59324 020
Všetky záväzky 155 08076 30352 84628 45647 688
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,00008 538
Výsledok hospodárenia 14 064-469,00-954,0013 2156 841
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 14 064-469,00-954,0013 2156 841
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 11 239-1 677-2 08510 7953 737
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 677-2 08510 7951 915-438,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 12 199-717,00-1 12512 8754 949
Zásoby 1 1942 2252 1000,00000,0000
Záväzky 155 08076 30352 84628 45647 688
Záväzky z obchodného styku 16 84010 7361 6623 7280,0000
Zisk pred zdanením 12 199-717,00-1 12512 8754 949
Zmena EBIT -18,830,6373-0,08742,06-12,21