Telecom Consulting Group, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 117 77882 04111 37419 5010,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,07470,23288,010,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,4156-0,45800,6294-1,030,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,08300,1070-4,410,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,014,280,14271,490,0000
Celkové tržby 85 59057 83055 31167 3900,0000
Celkový dlh 98 17866 5091 42011 6800,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 330-15 476-8 363-14 6280,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 33015 4768 36314 6280,0000
Čistý cash flow -8 1467 113-6 2658 0760,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 8264 7713 94456,000,0000
Čistý zisk 3 8133 7692 984-904,000,0000
Čistý zisk v minulom roku 3 7692 984-904,00-3 2500,0000
Cudzie zdroje -19 600-15 532-9 954-7 8210,0000
Daň z príjmov 1 0131 002960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 002960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 0131 002960,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 84 02766 5650,0000998,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,000019,8720,990,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,000019,8720,990,0000
Doba obratu aktív 502,27517,8175,06105,620,0000
Doba obratu pohľadávok 358,33420,1319,8726,390,0000
Doba splácania záväzkov 2 8082 1270,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 418,54419,579,370,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 6001 7990,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 4 7713 94456,00-2 2900,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 8264 7713 94456,000,0000
EBITDA 4 8264 7714 09156,000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 8264 7714 09156,000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,20990,21000,243417,140,0000
Finančná páka 6,015,281,142,490,0000
Finančné účty 7 33015 4768 36314 6280,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1664-0,1893-0,8752-0,40110,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,16640,18930,87520,40110,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 8264 7713 94456,000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,83330,81030,12480,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00003 0113 8750,0000
Krátkodobé záväzky 98 14566 4761 4200,00000,0000
Náklady na predaný tovar 80 76445 62845 60161 8610,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 12 75611 4050,000012 2650,0000
Neobežný majetok 26 4210,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 91 35782 04111 37419 5010,0000
Obrat aktív 0,72670,70494,863,460,0000
Obrat neobežného majetku 3,240,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,93690,70494,863,460,0000
Osobné náklady 0,00007 4315 6195 4730,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,0000148,000,00000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00001,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 55 90956 2080,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 8133 7692 984-904,000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,06220,18860,73530,75010,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,60900,57870,98990,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,37831,070,00000,45080,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00001,641,731,010,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00001,641,731,010,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00003 0113 8750,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,07470,23288,010,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,41-2,181,59-0,96840,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,83360,81070,12480,59890,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,014,280,14271,490,0000
Pridaná hodnota 4 82612 2029 7105 5290,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,07470,23285,890,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 20,3413,940,3471208,570,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 20,3413,940,3471208,570,0000
Služby 68 0082 57321 8003 8050,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 117 77882 04111 37419 5010,0000
Spotreba materiálu… 0,000031 65023 80145 7910,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 85 59057 83055 31167 3900,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 85 59057 83055 31167 3900,0000
Účtovný cash flow -8 1467 113-6 2658 0760,0000
Vlastné imanie 19 60015 5329 9547 8210,0000
Všetky záväzky 98 17866 5091 42011 6800,0000
Výsledok hospodárenia 4 8264 7714 09156,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 8264 7714 09156,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 8133 7692 984-904,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 7692 984-904,00-3 2500,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 8264 7713 94456,000,0000
Záväzky 98 17866 5091 42011 6800,0000
Záväzky z obchodného styku 55 90956 2080,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 4 8264 7713 94456,000,0000
Zmena EBIT 1,011,2170,43-0,02450,0000