Alling s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 151 18676 656150,0045 5650,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,84080,74450,00610,68610,0000
Časové rozlíšenie aktív 4,000,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,02540,65190,00062,140,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,00410,16830,00060,68510,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -6,23-3,88-1,01-3,140,0000
Celkové tržby 1 40958 3250,00000,00000,0000
Celkový dlh 180 109103 23524 84366 8100,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -15 728-17 342-15,00-45 4960,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,66-0,03230,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 16 60817 34215,0045 4960,0000
Čistý cash flow -734,0017 32715,0045 4960,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 383-925,00-994,002 7930,0000
Čistý zisk -2 345-1 885-1 9542 7930,0000
Čistý zisk v minulom roku -1 885-1 954-1 314549,000,0000
Cudzie zdroje 28 92326 57924 69321 2450,0000
Daň z príjmov 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,00960,000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,00000,00000,0000176,180,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000266,330,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,0000256,780,0000
EBIT v minulom roku -925,00-994,00-354,00549,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 383-925,00-994,002 7930,0000
EBITDA -1 208-749,00-899,0022 3400,0000
EBITDA marža -0,8573-0,01280,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 208-749,00-899,0022 3400,0000
Efektívna daňová sadzba -0,6931-1,04-0,96580,00000,0000
Finančná páka -5,23-2,88-0,0061-2,140,0000
Finančné účty 16 60817 34215,0045 4960,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,19130,3467164,620,46630,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,1913-0,3467-164,62-0,46630,0000
Hrubá marža -0,6260-0,01440,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 383-918,00-994,0022 2480,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,181,34164,701,460,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 880,000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 3491 370135,0069,000,0000
Krátkodobé záväzky 178 934102 97024 70566 4100,0000
Krytie dlhovej služby -604,000,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 2,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 882,00837,00866,0091 0150,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,000088 2500,0000
Obežný majetok 151 18276 656150,0045 5650,0000
Obrat aktív 0,00000,00000,00002,070,0000
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,00002,070,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 175,00169,0095,0092,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 77 1883 1040,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 345-1 885-1 9542 7930,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,0091-0,0121-6,630,06130,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0091-0,0121-6,630,06130,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,10990,22620,10000,99850,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,52090,29710,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,09990,18170,00610,68610,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -39,401,531 6460,46700,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -367,000,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,191,35165,621,470,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -6,23-3,88-1,01-3,140,0000
Pridaná hodnota -882,00-837,00-866,003 3850,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,0155-0,0246-13,030,06130,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,09240,16840,00060,68510,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -149,10-137,83-27,632,990,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -149,10-137,83-27,632,990,0000
Služby 869,0056 134866,001 1740,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 151 18676 656150,0045 5650,0000
Spotreba materiálu… 1 2942 6470,00001 5910,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 880,000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,000094 4000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,000086 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00008 4000,0000
Účtovný cash flow -734,0017 32715,0045 4960,0000
Úročený dlh 880,000,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie -691,500,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -28 923-26 579-24 693-21 2450,0000
Všetky záväzky 180 109103 23524 84366 8100,0000
Výsledok hospodárenia -1 208-749,00-899,003 7250,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 208-749,00-899,003 7250,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 345-1 885-1 9542 7930,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 885-1 954-1 314549,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 385-925,00-994,003 6330,0000
Zásoby 133 22557 9440,00000,00000,0000
Záväzky 180 109103 23524 84366 8100,0000
Záväzky z obchodného styku 77 1883 1040,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -1 385-925,00-994,003 6330,0000
Zmena EBIT 1,500,93062,815,090,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 1 28157 9440,00000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 1 28157 9440,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000018 6150,0000