KABIR, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 34 41334 35334 749230 363210 410
Bankové úvery 7 0737 0737 07310 8300,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,03620,03240,08472,2866,27
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000200,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00660,00670,01130,570443,52
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,251,190,88080,17670,0041
Celkové tržby 1 425123,00746,0012 6230,0000
Celkový dlh 19 11718 68216 27334 593857,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 8 0757 8507 8085 950-30 985
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,2632-23,05-7,42-1,090,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 71,0071,0093,0010 38030 985
Čistý cash flow 71,0071,0093,0010 38030 985
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -375,00-2 830-5 529-12 593702,00
Čistý zisk -375,00-2 835-5 536-13 782212,00
Čistý zisk v minulom roku -2 835-5 536-171 758212,001 950
Cudzie zdroje -15 296-15 671-18 476-195 770-209 553
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,00000,000063,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 7 0737 0737 07310 8300,0000
Dlhodobý dlh 7 0737 0737 07310 8300,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 92,21890,24329,771 022124,55
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 92,21890,24146,781 016123,66
Doba obratu aktív 8 815101 94217 0026 6613 357
Doba obratu pohľadávok 92,21890,24329,771 022124,55
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000021,92
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 77231 4914 023526,1711,36
EBIT v minulom roku -2 830-5 529-171 021765,001 950
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -375,00-2 830-5 529-12 593702,00
EBITDA -375,00-2 673-5 257-11 2491 960
EBITDA marža -0,2632-21,73-7,05-0,89120,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -375,00-2 673-5 257-11 2491 960
Finančná páka 2,252,191,881,181,00
Finančné účty 71,0071,0093,0010 38030 985
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4445-0,4562-0,5317-0,8498-0,9959
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,44450,45620,53170,84980,9959
Hrubá marža -0,2632-13,93-2,61-0,17210,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -375,00-2 830-5 529-11 7671 674
Krátkodobé finančné výpomoci 1 073848,00828,005 5000,0000
Krátkodobé pohľadávky 360,00300,00674,0035 3507 806
Krátkodobé záväzky 10 82210 6128 22318 197712,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 5 2015 0212 81117 3800,0000
Krytie dlhovej služby 0,0000-534,60-751,00-9,464,00
Materiál 0,00000,00000,00000,00008 195
Nákladové úroky 0,00005,007,001 189490,00
Nákladové úroky v minulom roku 5,007,00737,00490,000,0000
Náklady na predaný tovar 1 8001 8362 69114 79511 855
Neobežný majetok 33 98233 98233 982176 438163 224
Obežný majetok 431,00371,00767,0053 92546 986
Obrat obežného majetku 3,310,33150,97260,23410,4868
Odpisy 0,00000,00000,0000833,00920,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,0000833,00920,00
Osobné náklady 0,00000,00002 3489 0770,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,0000157,00272,00518,00286,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -375,00-2 835-5 536-12 9491 132
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,0000-1,21-4,180,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,04980,57720,12470,82230,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,9296
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,0000-0,8284-0,23930,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,0000-0,8284-0,219211,98
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,04980,57720,12470,82231,35
Pohľadávky z obchodného styku 360,00300,00300,0035 1507 750
Pohotová likvidita II. stupeň 0,03620,03240,08471,9354,76
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -215,44-220,72-198,67-18,86-6,76
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,000014,2013,298,7363,23
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,55550,54380,46830,15020,0041
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,251,190,88080,17670,0041
Pridaná hodnota -375,00-1 713-1 945-2 17211 020
Primárna platobná neschopnosť 14,4516,749,370,49450,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00600,00620,01030,438043,52
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -50,98-6,99-3,10-3,080,4372
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -50,98-6,99-3,10-3,080,4372
Služby 1 8001 8012 42713 79410 482
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 34 41334 35334 749230 363210 410
Spotreba materiálu… 0,000035,00264,001 0011 373
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 8 1467 9217 90116 3300,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 425123,00746,0012 62322 875
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 425123,00746,0012 62322 875
Účtovný cash flow 71,0071,0093,0010 38030 985
Úročený dlh 8 1467 9217 90116 3300,0000
Úrokové krytie 0,0000-566,00-789,86-10,591,43
Vlastné imanie 15 29615 67118 476195 770209 553
Všetky záväzky 19 11718 68216 27334 593857,00
Výsledok hospodárenia -375,00-2 673-5 257-12 0821 040
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -375,00-2 673-5 257-12 0821 040
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -375,00-2 835-5 536-13 782212,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 835-5 536-171 758212,001 950
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -375,00-2 835-5 536-13 782275,00
Zásoby 0,00000,00000,00008 1958 195
Záväzky 19 11718 68216 27334 593857,00
Záväzky z obchodného styku 5 2015 0212 81117 3800,0000
Zisk pred zdanením -375,00-2 835-5 536-13 782275,00
Zmena EBIT 0,13250,51180,0323-16,460,3600