Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 138 283 957118 947 574113 395 598111 095 746111 379 240
Bankové úvery 19 506 1760,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,302,614,715,385,19
Časové rozlíšenie aktív 23 265149 76077 53089 5042 361 917
Časové rozlíšenie pasív 183 135209 587213 481269 382175 329
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4050-0,90570,9237-0,34970,3878
Celkové tržby 85 091 48879 827 69076 535 67483 476 37478 560 477
Celkový dlh 38 997 45119 956 52914 683 37212 694 19913 150 811
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 174 538-25 930 061-41 697 850-30 032 898-33 893 320
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 19 331 63825 930 06141 697 85030 032 89833 893 320
Čistý cash flow -6 598 423-15 767 78911 664 952-3 860 4224 403 184
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 978 255860 509695 01790 837251 267
Čistý zisk 321 913282 712366 58079 06647 299
Čistý zisk v minulom roku 282 712366 58079 06647 299104 759
Cudzie zdroje -99 103 371-98 781 458-98 498 745-98 132 165-98 053 100
Daň z príjmov 656 342577 797328 43711 755203 965
Daň z príjmov v minulom roku 577 797328 43711 755203 965-42 316
Daň z príjmov z bežnej činnosti 656 342577 797328 43711 755203 965
Dlhodobé bankové úvery 19 506 1760,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 19 506 1760,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 40,5552,4852,41100,5673,13
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 40,0351,8952,37100,5771,23
Doba obratu aktív 596,42547,49544,46489,30523,67
Doba obratu pohľadávok 40,5552,4852,41100,5673,13
Doba obratu zásob 1 2171 2601 2912 4990,0000
Doba splácania záväzkov 2 1752 5602 0993 4840,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 70,2780,1360,6348,6253,38
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 7912 1271 6952 8330,0000
EBIT v minulom roku 860 509695 01790 837251 26762 484
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 978 255860 509695 01790 837251 267
EBITDA 6 272 3675 802 6985 587 5805 278 9075 846 387
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 272 3675 802 6985 587 5805 278 9075 846 387
Efektívna daňová sadzba 0,67090,67150,47260,12940,8118
Finančná páka 1,401,201,151,131,14
Finančné účty 19 331 63825 930 06141 697 85030 032 89833 893 320
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7167-0,8305-0,8686-0,8833-0,8804
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,71670,83050,86860,88330,8804
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 262 6525 791 4585 619 4215 246 4565 776 577
Krátkodobé pohľadávky 9 400 78811 401 21710 915 62722 831 42515 553 515
Krátkodobé záväzky 16 292 51717 409 34612 628 25811 039 45611 353 629
Krytie dlhovej služby 36,9029,8428,1720,7636,50
Materiál 8 976 1458 442 4087 619 6607 809 3248 020 543
Nákladové úroky 0,00000,00000,000016,003,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,000016,003,0041,00
Náklady na predaný tovar 48 612 18348 020 16947 754 63755 995 39952 252 983
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 733 6222 482 4242 195 6011 156 6780,0000
Neobežný majetok 100 411 94572 898 26052 937 05550 221 81451 549 945
Obežný majetok 37 848 74745 899 55460 381 01360 784 42857 467 378
Obrat aktív 0,61200,66670,67040,74600,6970
Obrat neobežného majetku 0,84281,091,441,651,51
Obrat obežného majetku 2,241,731,261,361,35
Odpisy 5 327 4705 051 7944 959 5205 319 7485 845 890
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 663 7352 525 8972 479 7602 659 8742 922 945
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 663 7352 525 8972 479 7602 659 8742 922 945
Osobné náklady 32 570 87828 376 22525 475 58224 558 10623 299 039
Ostatné náklady na finančnú činnosť 10 59911 24010 15932 45169 810
Ostatné záväzky z obchodného styku 13 412 05214 465 32210 196 7318 977 8029 386 703
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 649 3835 334 5065 326 1005 398 8145 893 189
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,90440,90720,90130,91370,9181
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 13,1812,6012,8723,240,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,111,101,111,091,09
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,95030,93570,92870,89960,8708
Pohľadávky z obchodného styku 9 281 89411 273 98410 908 02322 833 50015 150 438
Pohotová likvidita II. stupeň 1,752,134,104,684,49
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 15,026,26-8,4425,42-22,27
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,0000-241 2761 467 728
Pridaná hodnota 36 015 69431 280 20628 264 98926 877 52125 378 756
Primárna platobná neschopnosť 1,441,280,93480,39320,6196
Rýchla likvidita I. stupeň 1,171,473,252,662,94
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,223,442,632,402,25
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,223,442,632,402,25
Služby 2 633 7582 372 2482 006 9222 190 7451 816 721
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 138 283 957118 947 574113 395 598111 095 746111 379 240
Spotreba materiálu… 43 244 80343 165 49743 552 11452 647 97650 436 262
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 19 506 1760,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 84 628 31979 300 37576 040 62682 872 92077 631 739
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 442,000,000021 0000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 2 928 1852 672 5062 388 8701 254 0590,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 81 699 69276 627 86973 630 75681 618 86177 631 739
Účtovný cash flow -6 598 423-15 767 78911 664 952-3 860 4224 403 184
Úročený dlh 19 506 1760,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 0,00000,00000,00005 67783 756
Vlastné imanie 99 103 37198 781 45898 498 74598 132 16598 053 100
Všetky záväzky 38 997 45119 956 52914 683 37212 694 19913 150 811
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,0000254 237160 184
Výnosy budúcich období krátkodobé 169 990194 442198 3360,00000,0000
Výsledok hospodárenia 945 339750 904628 060-40 841497,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 945 339750 904628 060-40 841497,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 321 913282 712366 58079 06647 299
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 282 712366 58079 06647 299104 759
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 978 255860 509695 01790 821251 264
Zásoby 9 116 3218 568 2767 767 5367 920 1058 020 543
Záväzky 38 997 45119 956 52914 683 37212 694 19913 150 811
Záväzky z obchodného styku 13 412 05214 465 32210 196 7318 977 8029 386 703
Zisk pred zdanením 978 255860 509695 01790 821251 264
Zmena EBIT 1,141,247,650,36154,02
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000021 0000,00000,0000
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Reklamná a propagačná činnosť
Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti získavania, analyzovania..
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Vydávanie periodickckých a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
Verejné obstarávanie
Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
Marketing
Prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkovej služby
Automatizované spracovanie dát
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej..
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu..
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
Doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia
Prevádzkovanie odstavných parkovacích plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej..
Prekladateľské a tlmočnícke služby
Vydavateľská a nakladateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Organizovanie kurzov a vzdelávacích školení
Prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu..
Pohostinská činnosť
Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
Organizovanie odborných konferencií, sympózií a kongresov
Prieskum trhu a verejnej mienky
Poradenská a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
Poradenská činnosť v oblasti zdravého životného štýlu v rozsahu voľnej živnosti